نویسنده = ������������ ������������������
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

محمدفاروق حسینی؛ سروش فولادچی؛ مجتبی گنجی