نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

مهدی هاشم آباد؛ کاظم هجران فر