نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب

دوره 35، شماره 3، پاییز 1380

سید خطیب الاسلام صدر نژاد؛ افروز برنوش؛ محمد قربانی