نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

منوچهر اولیازاده؛ والح آقازاده؛ محمد نوع پرست؛ معصومه ترابی