نویسنده = ���������� �������� ����
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های

دوره 40، شماره 1، پاییز 1385

عباس مجدی؛ آوات قم قلعه