نویسنده = ���������������� ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا

دوره 34، شماره 1، بهار 1379

مهدی قاسمی نراقی؛ پرویز جبه دار مارالائی؛ علی محمدزاده عیدگاهی