بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند

نویسندگان

چکیده

منظور از بهینه‌سازی در مهندسی عمران یافتن طرحی برای سازه است که ضمن رعایت ضوابط فنی، حداقل هزینه اقتصادی را داشته باشد. قابهای ساختمانی معمول ترین سازه مهندسی عمران هستند. بنابراین بهینه‌سازی این نوع سازه کمک بزرگی از نظر اقتصادی خواهد بود. یکی از مشکلات موجود در مسئله بهینه‌سازی هم گرایی موضعی می‌باشد لذا استفاده از ابزاری که بتواند بر مشکل مذکور غلبه کند، ضروری به نظر می‌رسد. الگوریتم وراثتی که یکی ازروش های بهینه‌سازی الهام گرفته از طبیعت است، بر این مشکل فائق آمده است. الگوریتم وراثتی برای رسیدن به جواب احتیاج به آنالیز سازه به دفعات زیاد دارد. لذا برای کاهش تعداد دفعات آنالیز و افزایش سرعت و قدرت آن در این تحقیق روابط جدیدی برای عملگرهای الگوریتم و روند این الگوریتم ارائه شده است. با اعمال روش های معرفی شده در این تحقیق روی چند مثال از نوع بهینه‌سازی قاب های فولادی صلب و مهاربندی شده با رعایت ضوابط فنی و آیین نامه ای، و هم چنین ارائه راه کاری در امر مقایسه، با کاهش قابل توجهی در دفعات تحلیل، نتایج بسیار مطلوبی نیز حاصل گردید.

کلیدواژه‌ها