روشهای آرایش کانه های طلا

نویسنده

چکیده

طلا فلز گرانبهایی است که در مقادیر مختلف در بیشتر نقاط جهان یافت شده است . با توجه به مصارف پولی و زینتی کمیابی و همچنین فساد ناپذیری طلا ، از زمانهای قدیم بشر در جست و جوی آن بوده است . بهمین دلیل قیمت طلا نسبت به سایر مواد معدنی همیشه گرانتر بوده است .
در زمینه کانه آرائی ، بمنظور جدا کردن طلا از سنگهای در بر گیرنده آن مطالعات زیادی انجام شده است . در ابتدا طلای کشف شده بصورت تکه ای یارگه ای بوده که با سنگ جوری دستی از ناخالصیهای همراه جدا می شده است . با کشف کانسارهای آبرفتی ، که طلای آن معمولا بصورت ذرات دانه ریز است ، از روشهای پر عیار کردن ثقلی برای جدا کردن طلا استفاده می شود . در مورد کانسارهائی متشکل از کنگلومراهای طلا دار ، برای دستیابی به درجه آزادی مناسب ، سنگ معدنی طی مراحل خاصی خرد می شود تا ابعاد مورد نظر بدست آید . روشی که پس از آن مورد توجه قرار گرفت ، روش ملقمه کردن توسط جیوه بود ، که در بعضی موارد جایگزین روش ثقلی گشت و در موارد دیگر بعنوان روش تکمیلی ، پس از جدا کردن ثقلی مورد استفاده قرار گرفت .
بالاخره برای جدا کرد طلا از روش هیدرومتالوژی استفاده شد که در آن طلا در محلولی از سیانور حل شده ، سپس توسط روی ته نشین میگردد .
از روشهای ثقلی ملقمه کردن و سیانوراسیون در پایان قرن نوزدهم در معادن طلای جهان استفاده می شده است .