گزارشی درباره ی ساخت کوره کک سوز

نویسندگان

چکیده

در این مقاله علت ساختن کوره های کک سوز به منظور احتراق خرده ککها مازاد بر نیاز کارخانه ذوب آهن اصفهان و نیز ویژگیهای آن گزارش شده است . در این رابطه دو کوره که یکی برای گرم کردن واحدهای مسکونی و دیگری برای تامین دمای بالا برای واحدهای صنعتی ساخته شده است به اختصار تشریح می گردد .