اطلاعاتی درباره منابع نفتی دریای شمال

نویسنده

چکیده

در این مقاله با توجه به اهمیتی که منطقه دریای شمال در طی دهه گذشته در اکتشافات نفتی دنیا کسب نموده سعی شده که مشخصات زمین شناسی منابع نفت و گاز این ناحیه بررسی شود و اطلاعاتی درباره مخازن کشف شده تا اواسط سال 1976 میلادی ارائه گردد و آنگاه با اشاره به فعالیتهای اکتشافی بریتانیا و نروژ دراین دریا به بررسی ذخائر نفت و گاز دریای شمال پرداخته شود و این ذخائر با ذخائر شناخته شده جهان و کشورهای مهم تولید کننده نفت،نظیر روسیه شوروی و ایالات متحده آمریکا و بخصوص کشورهای منطقه خلیج فارس مقایسه گردد.