سیر تحول ساختمانهای فلزی در ایران

نویسنده

چکیده

به مناسبت روزهای فولاد در فرانسه یک سلسله سخنرانی به زبان انگلیسی با ارائه فیلم در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 بهمن ساعت 4 بعدازظهر در محل سندیکای شرکت های ساختمانی در تهران ایراد گردید این سخنرانیهای به وسیله دفتر فنی کاربرد فولاد که یک سازمان فرانسوی است با همکاری سندیکای صادرات ساختمان فلزی فرانسه (SYCOMEX) و مرکز اطلاعات فنی و صنعتی فرانسه در ایران ترتیب داده شده بود .
ریاست جلسه و گشایش آن با جناب ‌آقای مهندس ابوالحسن بهنیا استاد بازنشسته دانشکده فنی و مدیر عامل سابق بانک رهنی ایران بود و اشخاص زیر به ترتیب سخنرانی کردند :
-آقای NORDBERG مدیر روابط خارجی O.T.U.A.
-دکتر کاشانی ثابت استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
-آقای FORESTIER مشاور فنی O.T.U.A.
- آقای SCHIDLOWSKY مهندس معمار
-آقای TROGNON مدیر ساختمان BESSON-SAINT QUENTINOISE
-آقای GAILLON مدیر فنی S.N.C.I.
-آقای Roret مدیر C,F,E.M.
و در آخر جلسات سوالاتی از طرف حضار مطرح گردید که به وسیله سخنرانان پاسخ گفته شد .
جنای آقای رئیس
حضار محترم ،
جناب آقای مهندس جفرودی استاد دانشگاه و مدیرعامل سندیکای شرکتهای ساختمانی از اینجانب تقاضا فرمودند که به عنوان مقدمه ای کوتاه درباره سر تحول ساختمانهای فلزی در ایران مطالبی بیان کنم .
با توجه به زمان اندکی که داشتم و باالتفات به اینکه منابع مدون در این خصوص در دسترس نبود بررسی کافی میسر نشد لامحاله اینک به طور ایجاز و با یک دید کلی مطالب زیر باستحضار حضار محترم میرسد :
برای بررسی این موضوع از لحاظ تاریخی باید زمان را به دو دوره مجزا تقسیم کرد :
1- کاربرد فلز در ساختمانها قبل از سلطنت اعلیحضرت رضا شاه کبیر
2- کاربرد فلز در ساختمانها در دوره سلطنت خاندان جلیل پهلوی