معدن آهن بونک لیبریا ، آفریقای غربی

نویسنده

چکیده

اکنون که کشور ایران در حال توسعه اکتشافات و استخراج معادن آهن است اهمیت طراحی صحیح معادن بیش از هر وقت دیگر مورد تاکید است در این رهگذر باید از تجربیات دیگران استفاده کرد مطالعه معادن مشابه و در حال کار می تواند در انتخاب روشها و ماشین آلات رهنمون باشد نویسنده در مرداد ماه 1354 از معادن آهن بونگ دیدن به عمل آورد و حاصل یادداشتهای خود را به صورت این مقاله کوتاه در اختیار همکاران و اهل فن می گذارد به این امید که با شناساندن یک معدن آهن جهان که در نوع خود بسیار جالب است مفید واقع شده است .