بررسی مبدلها و مولدهای MAGNETOSTRICTION

نویسنده

چکیده

چون امپدانس کاراکتریستیک آب تقریباً 10 * 48/1 کیلوگرم بر متر مربع بر ثانیه می باشد بنابراین برای انتشار امواج مکانیکی در آب تا مسافت های دور به توان زیادی احتیاج است که این مقصود با بلور کوارتز که اوایل به وسیله فیزیکدان فرانسوی PAUL.LANGEVIN جهت اکتشافات موانع زیر دریا و تعیین عمق آن بکار میرفت حاصل نمی گردد ولی با استفاده از خاصیت MAGNETOSTRICTION مبدلهایی تهیه شده که بر خلاف مبدلهای کوارتز و سایر سرامیکها شکننده و ظریف نبوده و توان زیادی تولید می کند و امواج مکانیکی حاصل از آن می تواند مسافت زیادی درعمق دریا پیشرفته و پس از برخورد به مانع با توان کافی منعکس شده و پس از تقویت به وسیله آشکارکننده ها نوع مانع و فاصله آنها معلوم گردد چون پدیده MAGNETOSTRICTION دو طرفه است این قبیل فرستنده در عین حال گیرنده را هم انجام می دهد در کشتیها و زیردریاییها این دستگاه به نام سونار که مخفف جمله SOUND NAVIGATION AND RANGING است موسوم می باشد
بحث در مورد چگونگی انتنشار امواج حاصل از این دستگاه در عمق های مختلف دریا و سایر خصوصیات مربوط به آن و اینکه با وجود صداهای زمینه موجود در دریا چگونه می توان امواج برگشتی را دریافت و تقویت نمود موضوع علم اکوستیک دورن آبی است که باید به نشریات متعددی که در این باره وجود دارد رجوع کرد .
در این مقاله ما برررسی کارهایی که در این مورد صورت گرفته و شرح دستگاه اکتفا خواهیم نمود. البته این پدیده استعمال دیگری نیز دارد به خصوص برای پاک کردن چربی روی فلزات و سایر اجسام به کار می رود که نتایج بسیار رضایت بخشی دارد و در دستگاههای نجومی از آن استفاده می شود .