نقش معدن کاری در اقتصاد کشور لهستان

نویسنده

چکیده

لهستان یک کشور معدن کار است ، و در این زمینه سنت دیرینه ای دارد . سهم بزرگی از درامد ملی این کشور از ناحیه استخراج مواد معدنی بدست می آید . تعداد زیادی از افراد شاغل این کشور در صنایع معدنی و واحدهای وابسته کار می کنند .
مراکز تحقیقاتی ، تعلیماتی و دانشگاهی معدنی در این کشور توسعه فراوان یافته و از اهمیت خاصی برخوردار است . اهم محصولات معدنی جمهوری لهستان عبارتند از : ذغال سنگ ، لیگنیت ، مس ، سرب و روی و گوگرد .