اندازه گیری کلر در کمپلکسهای کلردار

نویسنده

چکیده

بعضی از ترکیبات معدنی با یون کلرور تولید کمپلکس های کم و بیش پایدار می نمایند که هنگام اندازه گیری کلر در این ترکیبات ممکن است ایجاد اشتباه قابل ملاحضه ای بشود . کمپسهای کلردار آنتیموان بیسموت - وانادیم - ارسنیک - قلع - سیلیسیم - ژرمینیم سرب که اکثرا در ستونهای 5a,4a جدول مندلیف قرار دارند در محلولهای آبی بطور کامل تفکیک نمی شوند و هنگام اندازه گیری مقدار کلر بدست آمده بر طبق روش های مختلف کمتر از مقدار واقعی آن می باشد . در مورد ترکیباتی از قبیل آنتیموان و بیسموت که در محیط کم اسید ایجاد رسوب Boc1وSbOC1 میکنند وضع مشکلتر می باشد بدین معنی که این ترکیبات که در اثر ئیدرولیز ایجاد می شوند بصورت ترکیبات کم محلول رسوب می کنند و داخل فعل و انفعالات نمی شوند .
انحلال آنها نیز یا باید در حضور اسید کلرئیدریک انجام شود که خود برای اندازه گیری کلرور مزاحم است و یا در حضور اسید پرکلریک د رغلظتهای بیش از دو نرمال که وجود نا خالصی کلرور در این اسیدها ممکن است باعث اشتباه گردد . و مصرف زیاد این اسید نیز مقرون بصرفه نمیباشد . بدین جهت تا کنون از اندازه گیری کلر در این قبیل ترکیبات صرفنظر شده است .