کابرد خاکستر پوسته برنج در بتن کوبیده

نویسنده

چکیده

کابرد انواع خاکسترهای سیلیسی به انواع افزونه در تهیه بتن غلتکی ( رولکریت) طی دو دهه گذشته توجه پژوهشگران را جلب کرده است . در این زمینه قسمت اعظم پژوهش در کارگاه و روی نمونه های اصلی انجام شده است . در این مقاله بررسی آزمایشگاهی بتن غلتکی با استفاده از خاکستر پوسته برنج تشریح شده و در آن آثار عوامل مختلف از جمله نوع انرژی تراکمی ، ترکیب مصالح سنگی ، درصد رطوبت و میزان خاکستر پوسته برنج مصرفی به جای بخشی از سیمان بررسی شده است . کلیه آزمونهای بکار رفته در قالبهای استوانه ای فولادی به ابعاد 30×15 س م و با استفاده از میخ و چکش ارتعاشی ، فشرده شده و سپس در معرض آزمایشهای مقاومت فشاری ، کششی و نفوذ پذیری قرار گرفته اند . نتایج حاصل نشان داده اند که می توان در آزمایشگاه ، کیفیت نمونه های کوچک مقیاس بتون غلتکی را با نشاندن خاکستر پوسته برنج به جای بخشی از سیمان بسیار بالا برد .
نشاندن خاکستر پوسته برنج به جای سیمان تا حدود 30 درصد تاثیر چندانی در مقاومت بتن غلتکی ندارد . در صورت افزایش این مقدار تا 90 درصد ، مقاومت کاهش می یابد اما مقدار آن هنوز بالاست و رقمی در حدود 40 مگا پاسکال برای فشار و 8 مگا پاسکال برای کشش است . در این تحقیق همچنین اثر افزایش حرارت و زمان مراقبت در مقاومت بتن ارزیابی شده است . نتایج آزمایشهای نفوذ پذیری با استفاده از گاز ازت نشان داده است که بین نفوذ پذیری آزمونه های بتن معمولی و بتن کوبیده تفاوت چندانی نیست و با افزایش مقدار خاکستر در بتن غلتکی مقدار نفوذ پذیری تا حدودی افزایش می یابد .