آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی

نویسندگان

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

چکیده

تجارب و گزارشات موجود از پروژه‌های پژوهشی انجام گرفته در مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور طی سال‌های اخیر مشخص نموده که توانایی توسعة دانش فنی سنتز مواد شیمیائی و پتروشیمیایی و حتی کاتالیست های مورد نیاز آن در مقیاس آزمایشگاهی موجود می‌باشد. اگرچه، امکان توسعه دانش فنی در مقیاس‌های بالاتر نیز حاصل گردیده اما هنوز روش‌های علمی و طبقه‌بندی شده برای نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی که اساس تجاری‌سازی و درآمدزائی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط است، تبیین نگردیده است. در این مقاله کوشش شده تا با اشاره‌ای به کلیدی‌ترین جنبه‌های فرآیندی در زمینه افزایش مقیاس، روش‌های مورد استفاده که متناسب با سیستم‌های فرآیندی و بر مبنای اطلاعات موجود از این سیستم‌ها قابل استفاده هستند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پیشنهاد ایجاد دروسی با سرفصل‌های آموزشی در حد یک درس چهار واحدی یا حتی دو دورة سه واحدی بخش دیگری از این مقاله را به خود اختصاص داده است. به عنوان یک مورد مطالعاتی گزارشی از روند یک پروژة واقعی در زمینة افزایش مقیاس مرتبط با فرآیند تولید پروپیلن از متانول (MTP) که در شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تجربه گردیده، مورد بررسی قرار داده می‌شود.

کلیدواژه‌ها