ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن

نویسندگان

چکیده

استفاده روزافزون از شبکه های موبایل و افزایش تعداد کاربران در یک ناحیه محدود سبب شده است که ترافیک سیگنالینگ به طور چشمگیری افزایش یابد. از طرفی وجود مشترکینی با قابلیت تحرک و مکالمه بالا مزید برعلت شده ضمن بوجود آوردن محدودیتهایی توسعه شبکه های موبایل را با هزینه های سنگین مواجه ساخته است. د این مقاله سعی شده است با ارائه روشی موجبات کاهش حجم سیگنالینگ فراهم شود. از آنجایی که فرآیندهای Location Updating و Paging حجم زیادی از سیگنالینگ را به خود اختصاص می دهند می توان با ایجاد رکوردهایی د سمت شبکه و MS10 حجم سیگنالینگ را کاهش داد. با این روش هنگامی که مشترک از مرزیک LA2 می گذرد و وارد LA دیگر می شود MS با مراجعه به رکورد حرکتی خود در صورتی که LA جدید در آن وجود نداشت عمل Location Updating را انجام می دهد از سوی دیگر به کمک لیست پیوندی و بکارگیری سنکرونیزاسیون می توان تاخیر Paging را نیز کاهش داد. در این شبیه سازی نشان داده شده است برای مشترکینی که از یک الگوی حرکتی خاصی در یک مدت زمان محدود برخوردارند با بکارگیری لیست پیوندی در رکورد حرکتی مشترک می توان حجم سیگناینگ ناشی از فرآیندهای فوق را بطور قابل ملاحظه ای کاهش داد.

کلیدواژه‌ها