طراحی ساختاری و شبیه‌سازی انتقال بسته‌های IP از طریق ATM به روش NHRP

نویسندگان

چکیده

ATM یک تکنولوژی مالتی پلکسینگ و سوئیچینگ است که برای ارسال بسته‌های اطلاعاتی با طول ثابت و سرعت بالا به کار می‌رود. برای بهره‌برداری از این قابلیت انتقال بسته های IP (به روشهای مختلف) با استفاده از این تکنولوژی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از روشهای مهم در این خصوص روش NHRP می‌باشد در این روش ابتدا میزبان آدرس ATM مقصد را با استفاده از آدرس IP مربوطه به دست می‌آورد و سپس در سطح شبکه ATM به تبادل اطلاعات می‌پردازد. NHRP یک لایه نرم ‌افزاری است که بین لایه IP و لایه AAL از شبکه ATM قرار می‌گیرد. و امکان انتقال بسته های IP از طریق شبکه ATM را فراهم می‌آورد. در این مقاله ابتدا ساختار NHRP طراحی شده و سپس رفتار و پارامترهای مهم آن با استفاده از شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها