ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ابتدا چگونگی طراحی الگوی حفاری و اتشباری بطور عام و برای معدن مس میدوک بطور خاص ، بصورت خلاصه تشریح می گردد . سپس اطلاعات زمین شناسی و ژئوتکنیکی منطقه همراه با شرایط محیط کار ، مشخصات تجهیزات حفاری و خصوصیات مواد موجود ، مورد بررسی قرار می گرد و با استفاده از این اطلاعات و نتایج آزمایش های انجام شده و همچنین بر اساس ضخامت بار سنگ که با روش میانگین گیری پیراسته محاسبه شده ، الگوی حفاری و اتشباری باروش دستی طراحی شده است . سپس یک برنامه کامپیوتری که در سال 1997 در کشور ترکیه تهیه شده است معرفی می گردد . با استفاده از این نرم افزار الگو های مختلف برای شرایط گوناگون از جمله توزیع دانه بندی قطعات خرد شده و مشخصات مواد مورد استفاده بحث قرار گرفته اند .
در خاتمه الگو هایی که با روش های دستی و کامپیوتری تهیه شده اند مورد مقایسه قرار می گیرند . مدل هایارائه شده به همراه نرم افزار آن ، می توانند برای معدن مس میدوک و عملیات باطله برداری و استخراج در کلیه معادن سطحی ابزاری مفید باشد .

کلیدواژه‌ها