نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

ابوالقاسم عطایی؛ سعید حشمتی منش؛ علی محمد هادیان


2. بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

سعید حشمتی منش؛ سید فرشید کاشانی بزرگ


4. تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن

دوره 49، شماره 0، پاییز 1368

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ سید فرشید کاشانی بزرگ؛ سعید حشمتی منش