نویسنده = �������� �������� ����������
تأثیر نوع مواد اولیه بر ترکیب فازی و مورفولوژی پودر مغناطیسی فریت نوع M

دوره 33، شماره 2، شهریور 1378

ابوالقاسم عطایی؛ سعید حشمتی منش؛ علی محمد هادیان


تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن

دوره 49، شماره 0، مهر 1368

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ سید فرشید کاشانی بزرگ؛ سعید حشمتی منش