نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی

دوره 37، شماره 4، زمستان 1382

محمدرضا طلاقت؛ جلیل اوجی


2. استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

محمد رضا طلاقت؛ جلیل اوجی