نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. معادله تریکومی

دوره 35، شماره 0، پاییز 1355

فریدون سادات عقیلی