نویسنده = ������������ �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقدماتی دریاچه سبلان

دوره 43، شماره 0، زمستان 1360

دکتر غلامرضا غلام حسینی