نویسنده = ������������ �������� �������������� ��������
بررسی مقدماتی دریاچه سبلان

دوره 43، شماره 0، دی 1360

دکتر غلامرضا غلام حسینی