نویسنده = ���������� ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl

دوره 33، شماره 1، بهار 1378

سعید حشمتی منش؛ سید فرشید کاشانی بزرگ


2. تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن

دوره 49، شماره 0، پاییز 1368

خطیب الاسلام صدرنژاد؛ سید فرشید کاشانی بزرگ؛ سعید حشمتی منش