نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمایش‌های تجربی فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 519-525]
 • آزیموت آفست آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • آزمون باقی‌مانده مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 659-667]
 • آسیای گلوله‌ای شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • آسیب‌پذیری به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه) [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • آلیاژ آلومینیم 332 بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آمایش طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • آموزش ضرورت توجه به «فلسف? تکنولوژی» در برنامه ریزی آموزش مهندسی کشور [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • آموزش آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش‎های امروز، ضرورت‎های آینده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • آموزش مهندسان و دانش محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش تآثیر فناوری های نوین تبدیل انرژی بر آموزش مهندسی برق-گرایش قدرت [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش پیش دانشگاهی فا آموزش فناوری اطلاعات تا سال 1404 [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • آموزش دانشگاهی فا آموزش فناوری اطلاعات تا سال 1404 [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • آموزش سنتی فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش متناسب با نیاز صنعت مطالعه تطبیقی آموزش مهندسی پلیمر در ایران و جهان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • آموزش معکوس یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش مهندسی طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • آموزش مهندسی آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش مهندسی زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش مهندسی کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش مهندسی آموزش مهندسی در ایران در راستای توسعه پایدار [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش مهندسی برق یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آموزش مهندسی متالورژی در دانشگاه های آلمان نگرشی بر آموزش مهندسی متالورژی و مواد در جمهوری فدرال آلمان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • آموزش مهندسی مشتری مدار آموزش مهندسی مشتری مدار در قرن بیست و یکم [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • آنالیز تجربی تنش تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 547-554]
 • آنالیز تغییر شکل آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • آنالیز ویبل اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آهن فریتی بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [دوره 43، شماره 2، 1388]

ا

 • ابر هوا تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ابهام فاز حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • اثر بوشینگر بررسی شکل دهی معکوس شوندة صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • اخلاق حرفه ای ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی معیارهای شایستگی مهندسان [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • اخلاق مهندسی زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • اخلاق مهندسی ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی معیارهای شایستگی مهندسان [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ایران طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ایران کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ارتقای خطوط انتقال مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 597-609]
 • ارزیابی تامین کنندگان طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • استاندارد حداقل سطح خدمات توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • استحکام بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • استحکام کششی بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • استدلال موردی طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • استراتژی جبران پیش از خطا اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 611-617]
 • استرین آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • اسفوردی بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • اسمیت‌زونیت تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • اشباع آب استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • اصطکاک اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • اصول برنامه ریزی پویا یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • اعوجاج هندسی و الگوهای تکراری طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • افت فشار ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • افزایش مقیاس آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • اکستروژن تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 527-535]
 • اکستروژن مستقیم تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ایلام میانه بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • الکترونیک قدرت تآثیر فناوری های نوین تبدیل انرژی بر آموزش مهندسی برق-گرایش قدرت [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • الگوی تخمین پیشنهادی اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 611-617]
 • الگوریتم ژنتیک تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • الگوریتم ژنتیک تک معیاره و چند معیاره بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • الگوریتم کلنی مورچه ها طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • المان محدود فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 519-525]
 • المان محدود تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 527-535]
 • المان محدود شبیه‌سازی المان محدود فرایند برش متعامد و تعیین ضخامت لایه چسبنده به ابزار در ناحیه دوم برش [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 583-595]
 • انتخاب باند کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • اینترفراگرام آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • انتقال به سمت پایین روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • انتقال حرارت ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • انتقال حرارت پیش‌بینی جریان و انتقال حرارت در کانال‌های ریب‌دار سه بعدی توسط مدل‌های ?-K خطی و غیرخطی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • انتقال حرارت مغشوش کاربرد مدل های k-? خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان و انتقال حرارت جا به جائی در کانال های با موانع منفصل [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • انجماد فریتی و آستنیتی بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • اندرکنش سیال و جامد مدل‌سازی اجزای محدود برش ماده فولادی با جت آب دارای ذرات برنده [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 489-499]

ب

 • بازیابی نیکل بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • بازشناسی خودکار تارگت طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • باند فوق وسیع یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 635-645]
 • بتن آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • بخش‌بندی کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 647-658]
 • برج خنک کن خشک هلر بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • برخورد از جلو بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 511-518]
 • برش متعامد شبیه‌سازی المان محدود فرایند برش متعامد و تعیین ضخامت لایه چسبنده به ابزار در ناحیه دوم برش [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 583-595]
 • برنامه‌ریزی آموزشی یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • برنامه‏های آموزش کارشناسی نگرشی بر آموزش مهندسی متالورژی و مواد در جمهوری فدرال آلمان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • بسپار مطالعه تطبیقی آموزش مهندسی پلیمر در ایران و جهان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • بهره وری نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • بهینه سازی بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 43، شماره 1، 1388]

پ

 • پارالاکس های شدید طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • پارامتر‌های جستجو تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • پارامتر‌های واریوگرام تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • پرش زاویه اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 611-617]
 • پیمان نامه مهندسی ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی معیارهای شایستگی مهندسان [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • پنتا اکسید وانادیم سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • پهنه‌بندی پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • پوزولان طبیعی قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • پوسته‌های استوانه‌ای کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری [دوره 43، شماره 1، 1388]

ت

 • تابع انتخاب شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • تابع شکست شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • تابع عضویت پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تابع هدف قیمت عملکرد بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تبدیل انرژی الکتریکی تآثیر فناوری های نوین تبدیل انرژی بر آموزش مهندسی برق-گرایش قدرت [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • تجدید ساختار در آموزش یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • تجزیه مقادیر منفرد منقطع روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • تحریک لایه مرزی تحریک لایه مرزی آشفته توسط جت و وِیک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تحصیلات تکمیلی فا آموزش فناوری اطلاعات تا سال 1404 [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تحقیقات کاربردی تآثیر فناوری های نوین تبدیل انرژی بر آموزش مهندسی برق-گرایش قدرت [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • تحلیل با ناظر طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • تحلیل بدون ناظر طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • تحلیل پایداری تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • تحلیل ریاضی یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 635-645]
 • تحلیل سه‌بعدی تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 527-535]
 • تخلخل بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • تخلخل استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • تخمین استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • تداخل سنجی راداری آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • تدریس کاربردی آموزش مهندسی مشتری مدار در قرن بیست و یکم [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تراکم تولید پودر کامپوزیتی آلومینیم 2024-گرافیت با روش از هم گسیختگی مذاب به کمک فاز جامد [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ترکیبات بین فلزی بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ترکیدگی ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 501-509]
 • تشویه نمکی سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • تصاویر فراطیفی کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • تصاویر ماهواره‌ای حرارتی سطح آب تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • تصمیم گیری بهینه‌سازی مسیر‌ هاد‌ی‌های انتقال در محفظه فلزی تجهیزات الکتریکی مبتنی بر سازگاری الکترومغناطیسی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مطالعه موردی: سیستم تزریق جریان 25 کیلو آمپر [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 681-692]
 • تصمیم گیری چند معیاره طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تغییر جانبی رخساره طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • تکنولوژی ضرورت توجه به «فلسف? تکنولوژی» در برنامه ریزی آموزش مهندسی کشور [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تلسکوپ فضایی هابل بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی مهندسی در بسترِ یک موردکاوی: تلسکوپ فضایی هابل [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تناظریابی اتوماتیک طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • تناظریابی کمترین مربعات تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • تنش‌های پسماند تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 547-554]
 • توانمندی های مهندسی ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی معیارهای شایستگی مهندسان [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • توپولوژی مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • توربین گاز کاربرد مدل های k-? خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان و انتقال حرارت جا به جائی در کانال های با موانع منفصل [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • توربین گاز پیش‌بینی جریان و انتقال حرارت در کانال‌های ریب‌دار سه بعدی توسط مدل‌های ?-K خطی و غیرخطی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • توربولانس پیش‌بینی جریان و انتقال حرارت در کانال‌های ریب‌دار سه بعدی توسط مدل‌های ?-K خطی و غیرخطی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • توزیع ذرات گرافیت تولید پودر کامپوزیتی آلومینیم 2024-گرافیت با روش از هم گسیختگی مذاب به کمک فاز جامد [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • توزیع گرافیت بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • توسعة پایدار آموزش مهندسی در ایران در راستای توسعه پایدار [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • توسعه پایدار آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • توسعه دانش فنی آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی [دوره 43، شماره 1، 1388]

ج

 • جا افتادگی عوارض طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • جامعه ضرورت توجه به «فلسف? تکنولوژی» در برنامه ریزی آموزش مهندسی کشور [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • جت آب دارای ذرات برنده مدل‌سازی اجزای محدود برش ماده فولادی با جت آب دارای ذرات برنده [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 489-499]
 • جت و وِیک تحریک لایه مرزی آشفته توسط جت و وِیک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • جریان بلازیوس بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • جریان نوری تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • جستجوی دو- مرحله‌ای یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 635-645]
 • جنس برنج فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 519-525]

چ

 • چالش‌های مدل‌سازی تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • چرخ دنده ساده تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • چرخه قدرت بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • چروکیدگی ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 501-509]
 • چشم انداز 1404 نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • چگالش ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • چندلایه‌های ترکیبی تحلیل استاتیکی ورق‌های چندلایه کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 566-582]

ح

 • حاشیه پایداری استاتیک بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 619-633]
 • حجم درجا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • حذف بار فرکانسی بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 619-633]
 • حرف? مهندسی طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • حرکت آب تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • حقیقت مجازی بهره گیری و توسعه تکنولوژی حقیقت مجازی و نرم افزارهای شبیه ساز در افزایش کمی و کیفی آموزش مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • حل تحلیلی تحلیل استاتیکی ورق‌های چندلایه کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 566-582]

خ

 • خدمات عمومی توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • خزر پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • خسارت جسم خارجی تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 547-554]
 • خطای ا‌ستاتور مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 669-679]
 • خط دید غیر مستقیم مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 659-667]
 • خطر پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • خلاقیت زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • خنک کاری کاربرد مدل های k-? خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان و انتقال حرارت جا به جائی در کانال های با موانع منفصل [دوره 43، شماره 1، 1388]

د

 • دینامیک ضربه مدل‌سازی اجزای محدود برش ماده فولادی با جت آب دارای ذرات برنده [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 489-499]
 • دوام آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • دوره کارشناسی کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]

ذ

 • ذرات کاربید سیلیسیم بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [دوره 43، شماره 2، 1388]

ر

 • راکتورهای شیمیائی آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • رسالت دانشگاه ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی معیارهای شایستگی مهندسان [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ریسک به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه) [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • رله ترکیبی ولتاژ و فرکانس بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 619-633]
 • رهیافت نیومارک به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه) [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • روابط منطقی ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • روانگرایی پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • روبات ماهی کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 555-565]
 • روش PPM تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • روش اجزای محدود کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • روش اجزای محدود مدل‌سازی اجزای محدود برش ماده فولادی با جت آب دارای ذرات برنده [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 489-499]
 • روش اجزای محدود ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 501-509]
 • روش تابع ابهام حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • روش تجربی کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • روش تیخونوف تعمیم‌یافته روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • روش عددی تحریک لایه مرزی آشفته توسط جت و وِیک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت از صفحه تخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • روش قاچی تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 527-535]
 • روش لوی تحلیل استاتیکی ورق‌های چندلایه کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 566-582]
 • روش متالورژی پودردرجا بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • روش مدار معادل مغناطیسی مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 669-679]
 • روش مونت کارلو استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [دوره 43، شماره 3، 1388]

ز

 • زبر به نرم تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • زبری سطح پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • زیرفضای سوبولف روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • زمان دریافتی مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 659-667]
 • زمین‌لرزه به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه) [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • زمین‌لغزش پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • زئولیت قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [دوره 43، شماره 3، 1388]

ژ

 • ژنتیک و وزن های نشانگر طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • ژئوتکنیکی لرزه‌ای پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]

س

 • ساختار برج و مقره مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 597-609]
 • ساختاردهی داده‌های مکانی ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • ساختار متالورژیکی بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • سازگاری الکترومغناطیسی بهینه‌سازی مسیر‌ هاد‌ی‌های انتقال در محفظه فلزی تجهیزات الکتریکی مبتنی بر سازگاری الکترومغناطیسی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مطالعه موردی: سیستم تزریق جریان 25 کیلو آمپر [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 681-692]
 • سازه های ساندویچی تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • سایش بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • سیالات غیر نیوتنی بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • سیال مرتبه 2 بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • سپر کامپوزیتی بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 511-518]
 • سراوان- سوران مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 597-609]
 • سرمایه اجتماعی زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • سروزیت تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • سیستم استنتاج فازی پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • سیستم استنتاج فازی از نوع سوگنو پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • سیستم اطلاعات مکانی مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سیستم اطلاعات مکانی طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سیستم تعیین موقعیت جهانی حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سیستم راهگاهی اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • سیستم شی‌گرا ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سیکل‌های درجه حرارت زمان تولید پودر کامپوزیتی آلومینیم 2024-گرافیت با روش از هم گسیختگی مذاب به کمک فاز جامد [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • سیمان قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • سینتیک شیمیایی تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • سینتیک فرایند سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • سه بعدی مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سوخت تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [دوره 43، شماره 1، 1388]

ش

 • شبکه عصبی استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • شبکه عصبی رقابتی طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • شبکه‌های عصبی خودسامانده کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 647-658]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • شبیه‌سازی بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • شبیه سازی عددی تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • شکست نرم و سطوح شکست بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • شکل دهی معکوس شونده بررسی شکل دهی معکوس شوندة صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • شیلدینگ بهینه‌سازی مسیر‌ هاد‌ی‌های انتقال در محفظه فلزی تجهیزات الکتریکی مبتنی بر سازگاری الکترومغناطیسی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مطالعه موردی: سیستم تزریق جریان 25 کیلو آمپر [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 681-692]

ص

 • صنعت و دانشگاه زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران [دوره 43، شماره 2، 1388]

ض

 • ضایعات کاتالیستی بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ضرائب هارمونیک بیضوی مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • ضریب تمرکز تنش تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 547-554]

ط

 • طبیعی فشاری اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • طبقه بندی کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • طبقه بندی رخساره‌ها طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • طراحی اولیه (اسکیس) فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • طراحی تارگت کددار طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • طراحی مهندسی بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی مهندسی در بسترِ یک موردکاوی: تلسکوپ فضایی هابل [دوره 43، شماره 1، 1388]

ع

 • عادت های محیطی نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • عارضه راه ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • عبارت تصمیم ساز مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • عدد الاستیک بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • عدد رینولدز بحرانی بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • عصبی تطبیقیANFIS پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • عصر آهن بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • علم ضرورت توجه به «فلسف? تکنولوژی» در برنامه ریزی آموزش مهندسی کشور [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • علوم مهندسی کارشناسی علوم مهندسی، نگاهی نو در آموزش مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • عملیات حرارتی بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [دوره 43، شماره 2، 1388]

غ

 • غیر فشاری اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی [دوره 43، شماره 2، 1388]

ف

 • فارغ التحصیل مطلوب ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی معیارهای شایستگی مهندسان [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • فازی مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • فازی طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • فتوگرامتری ساختار دهی آنی داده‌‌های مکانی ورودی GIS با تأکید بر عارضه راه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • فتوگرامتری بردکوتاه طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • فتوگرامتری برد کوتاه طراحی و توسعه یک روش تلفیقی تناظریابی ناحیه ای و عارضه مبنای جدید برای توجیه نسبی در فتوگرامتری برد کوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • فرآیند اکستروژن بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • فرایند طراحی آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش‎های امروز، ضرورت‎های آینده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • فرهنگ ضرورت توجه به «فلسف? تکنولوژی» در برنامه ریزی آموزش مهندسی کشور [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • فسفات بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • فسفات اسفوردی شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • فضای پدیده کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • فیلتر سرامیکی اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • فلزات باستانی بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • فلسفه ضرورت توجه به «فلسف? تکنولوژی» در برنامه ریزی آموزش مهندسی کشور [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • فلوتاسیون تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • فولاد زنگ‌نزن 304 بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 43، شماره 2، 1388]

ق

 • قابلیت دسترسی توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • قواعد فازی پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [دوره 43، شماره 1، 1388]

ک

 • کارآفرینی زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • کارآفرینی ذاتی آموزش مهندسی مشتری مدار در قرن بیست و یکم [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • کارشناسی ارشد و دکترای متالورژی و مواد در آلمان نگرشی بر آموزش مهندسی متالورژی و مواد در جمهوری فدرال آلمان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • کارشناسی مهندسی طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • کامپوزیت آلومینیم بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • کامپوزیت آلومینیم گرافیت تولید پودر کامپوزیتی آلومینیم 2024-گرافیت با روش از هم گسیختگی مذاب به کمک فاز جامد [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • کامپوزیت زمینه آلومینیم بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • کانال چندمسیره یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 635-645]
 • کاهش رنگ کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 647-658]
 • کرانه ساحلی پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • کرانه فوقانی تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • کربنات سدیم سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • کرم‌معادل بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • کشش عمیق استوانه‌ای فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 519-525]
 • کشورهای در حال توسعه آموزش مهندسی در ایران در راستای توسعه پایدار [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • کیفیت آموزش‌های فا آموزش فناوری اطلاعات تا سال 1404 [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • کیفیت زندگی توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • کمانش کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • کمبود ولتاژ و DVR اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 611-617]
 • کنترل بهینه شار حرارتی کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 537-545]
 • کنترل خودکار کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 555-565]
 • کوانتیزاسیون برداری کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 647-658]
 • کوره‌های احیا سنگ معدن آهن بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • کوره‌های آهنگری بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [دوره 43، شماره 2، 1388]

گ

 • گرادیان مزدوج کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 537-545]
 • گرافیت بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • گشودگی شبه بیضوی کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • گوشفیل تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [دوره 43، شماره 3، 1388]

ل

 • لایه چسبنده (BUL) شبیه‌سازی المان محدود فرایند برش متعامد و تعیین ضخامت لایه چسبنده به ابزار در ناحیه دوم برش [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 583-595]
 • لیچینگ بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • لیزر Nd:YAG پالسی بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 43، شماره 2، 1388]

م

 • مبدل حرارتی فورگو بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • متاوانادات سدیم سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • محیط نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • محیط زیست مهندسان و دانش محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • محیط زیست آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • محلول سازی بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • مدار خردایش شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • مدیریت زنجیره تامین طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مدل المان محدود بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 511-518]
 • مدل بوکیارلّی بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی مهندسی در بسترِ یک موردکاوی: تلسکوپ فضایی هابل [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مدل پیت بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی مهندسی در بسترِ یک موردکاوی: تلسکوپ فضایی هابل [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مدل ذهنی نقش مدل های ذهنی در بهره وری نیروی مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • مدل‌سازی پیش‌بینی جریان و انتقال حرارت در کانال‌های ریب‌دار سه بعدی توسط مدل‌های ?-K خطی و غیرخطی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مدل سازی عددی تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • مدل سازی مخزن استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • مدل سازی هندسی تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مدل عیاری تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • مدل فیزیکی (ماکت) فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • مدل کامل خودرو بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 511-518]
 • مدل‌های ژئوپتانسیلی مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • مدل هسته کوچک شونده سینتیک تشویه پنتا اکسید وانادیم با کربنات سدیم [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • مدل هندسی تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • مدل وینسنتی بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی مهندسی در بسترِ یک موردکاوی: تلسکوپ فضایی هابل [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مرز مرکب کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 537-545]
 • مس پورفیری سونگون تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • مسئله بدوضع روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • مشتری محوری مطالعه تطبیقی آموزش مهندسی پلیمر در ایران و جهان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مطالعات اقتصادی مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 597-609]
 • معادلة لاپلاس مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • معدن مس سرچشمه تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • معدن مس سرچشمه به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه) [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • معماری آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش‎های امروز، ضرورت‎های آینده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مقاومت فشاری قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • مقدمه ای بر مهندسی طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مکان‌یابی طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • میکروزیردریایی کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 555-565]
 • منحنی مشخصه بهینه سازی تک معیاره و چند معیاره برج خنک کن خشک هلر در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مهندس طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مهندسی ضرورت توجه به «فلسف? تکنولوژی» در برنامه ریزی آموزش مهندسی کشور [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مهندسی مهندسان و دانش محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • مهندسی پلیمر مطالعه تطبیقی آموزش مهندسی پلیمر در ایران و جهان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مهندس حرفه ای طراحی درس جدید "حرفه مهندسی" برای دوره‌های کارشناسی مهندسی ایران [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مهندس شایسته ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی معیارهای شایستگی مهندسان [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • مهندسی عمران آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش‎های امروز، ضرورت‎های آینده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • مهندسی معماری فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • موتور القایی مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 669-679]
 • موج بلاست تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • موج تراک تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [دوره 43، شماره 1، 1388]

ن

 • ناپایداری هیدرودینامیکی بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ناوبری حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • نسبت پیچش ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • نسبت کشش بالا فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 519-525]
 • نیکل‌معادل بررسی ریز ساختار و سطوح شکست جوش لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 304 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • نوارپیچیده شده ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • نوآوری زمینه‌ها و ضرورت‌های بازنگری آموزش مهندسی ایران [دوره 43، شماره 2، 1388]

و

 • ورق‌های کامپوزیتی تحلیل استاتیکی ورق‌های چندلایه کامپوزیتی با لایه‌های پیزوالکتریک [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 566-582]
 • ورق های نازک فلزی بررسی شکل دهی معکوس شوندة صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیدة باشینگر [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ویژگی‌های افزونه کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 647-658]

ه

 • هدایت حرارتی معکوس کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 537-545]
 • هیدروسیکلون بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • هیدروفرینگ لوله ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 501-509]
 • هرم تصویر تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • هزینه فرصت‏های شغلی فا آموزش فناوری اطلاعات تا سال 1404 [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • همپوشانی شاخص طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • همزمانی تقریبی یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 635-645]
 • هنر مهندسی سازه آموزش معماری در مهندسی عمران: چالش‎های امروز، ضرورت‎های آینده [دوره 43، شماره 1، 1388]

ی