نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلیاژهای حافظه دار شکلی ارزیابی بهبود عملکرد سازه های قابی تحت بارگذاری چرخه ای [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • آمار و احتمال تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • آمیزه تزریق مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • آنالیز دینامیکی ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان [دوره 40، شماره 5، 1385]

ا

 • اتصالات ایده‌ای جدید برای سازه‌های تاشوی قیچی‌سان با هندسه متغیر [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • اثرات لوله به لوله بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • اثرمارانگونی بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • اجزاء ‌محدود غیرخطی رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • اجزاءمحدود غیر خطی طراحی قالب آهنگری پیش فرم با روش تغییر شکل معکوس و اجزاء محدود [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • اجزاء محدود غیر خطی ارزیابی بهبود عملکرد سازه های قابی تحت بارگذاری چرخه ای [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • ایران بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای... [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • ارزش خالص فعلی کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • استخراج قله پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • استخراج لبه پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • استدلال مبتنی بر مورد ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • استدلال موردگرا طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • استوانه و کره حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • اشعه مایکروویو مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • اصل ماکزیمم قدر مطلق بازنگری و توسعه در خواص و قضایای توابع تبدیل SPR [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • اعداد فازی ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • افت جریان بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • اکستروژن معکوس شبیه سازی اکستروژن معکوس قطعات توخالی دایره ای [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • الیاف پلی استر مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • الیاف دینما ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • الگوریتم ابتکاری زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • الگوریتم ژنتیک مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • الگوریتم ژنتیک مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • الگوریتم ژنتیک بهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • الگوریتم ژنتیکی بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • الگوریتم فرا ابتکاری تلفیقی حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • امکان‌سنجی امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • انتخاب تامین‌کننده طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • انتخاب خصیصه افزایش کارائی دسته‌بندی متون بر اساس بهبود روش انتخاب خصیصه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • انتخاب فروشنده ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • انتشار امواج تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • انتقال حرارت چگالشی تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • انحرافات مونتاژ تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از روش اتصالات مجازی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • انحلال زیستی استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • اندیس خسارت ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • اندیس سایش سورشار بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای... [دوره 40، شماره 1، 1385]

ب

 • بار کمانشی گرانشی پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • بارگذاری لرزه ای ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • برازش موج ضربه‌ای حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • برش کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • برنامه ریزی توان راکتیو برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • برنامه‌ریزی ریاضی چند هدفه طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • بسط فوریه تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • بیلت با شکل خارجی چندضلعی شبیه سازی اکستروژن معکوس قطعات توخالی دایره ای [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • بهبود تور روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • بهینه سازی بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • بهینه سازی تعیین مقدار بهینه تولید با دوباره کاری اقلام خراب و هزینه [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • بهینه‌سازی کنترل ظرفیت خازن در موتور القایی تکفاز بدون استفاده از حسگر سرعت [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • بهینه‌سازی مدل مسیریابی بهینه کریدور طرح مسیر راه و راه‌آهن درمناطق دشتی [دوره 40، شماره 5، 1385]

پ

 • پایدار ساز سیستم قدرت سیستم قدرت چند ماشینه مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پایداری کنترل پایداری سیستم های کنترل [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پایداری مجانبی پایداری سیستم های کنترل [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پارامتر شیب دامنه نقش پارامتر شیب دامنه در بروز خطا در پهنه بندی خطر زمین لغزش [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • پارامترهای پتروفیزیکی بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • پارامترهای تصمیم بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • پارامترهای کنترل پایداری سیستم های کنترل [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پانل ساندویچی تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • پانل های ساندویچی ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • پایه‌های سنگی تحلیل عددی مقاومت پایه‌های سنگی با استفاده از پارامتر‌های تغییر یافته معیار هوک و براون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • پیچش کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • پرت روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • پرتوهای همراه تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پردازش چند مقیاسی پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پست فوق‌توزیع امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پیش بینی تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • پیشران دو پایه اصلاح شده مرکب بررسی تجربی اثر افزودن اجزای پرانرژی به پیش رانهای دوپایه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • پیشران دو پایه پرانرژی بررسی تجربی اثر افزودن اجزای پرانرژی به پیش رانهای دوپایه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • پلیمر ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • پنجره زمانی نرم حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • پهنه بندی بینا نقش پارامتر شیب دامنه در بروز خطا در پهنه بندی خطر زمین لغزش [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • پیوند بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]

ت

 • تابع چند هدفه بهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تابع ریاضی نشست پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • تابع کنترل پایداری سیستم های کنترل [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • تابع هدف بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • تابع هزینه مدل مسیریابی بهینه کریدور طرح مسیر راه و راه‌آهن درمناطق دشتی [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تبدیل موجک پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • تبدیل هنکل تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تجزیه رابطه تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • تحریک زلزله رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تحلیل استاتیکی غیرخطی ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تحلیل پایداری کاربرد پروفیل های سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • تحلیل پایداری جزء‌به‌جزء تحلیل پایداری سازه‌های فروشویی توده‌ای با روش جزء‌به‌جزء [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • تحلیل تلرانسی تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از روش اتصالات مجازی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • تحلیل غیرخطی هندسی ایده‌ای جدید برای سازه‌های تاشوی قیچی‌سان با هندسه متغیر [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تخصیص خطی روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • تخصیص سفارشات طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • تخصیص هزینه معرفی روش جدید مبتنی بر قابلیت اطمینان برای تخصیص هزینة شبکة انتقال [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • تخلخل تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • تخمین پارامترهای پتروفیزیکی بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • تخمین سرعت کنترل ظرفیت خازن در موتور القایی تکفاز بدون استفاده از حسگر سرعت [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • تخمین میانگین و واریانس زمان تکمیل فعالیت روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • تیر سخت‌ کننده پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • ترکیب سنگ شناسی تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • ترکیب فیلتری افزایش کارائی دسته‌بندی متون بر اساس بهبود روش انتخاب خصیصه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • ترک گسسته شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • تعمیر اقلام خراب تعیین مقدار بهینه تولید با دوباره کاری اقلام خراب و هزینه [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • تعویض لوله ها تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تغییر شکل بزرگ تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تغییر مکان تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تقاضا وابسته به تورم تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • تلفات فیزیکی تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تنظیم ولتاژخازنهای DC روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • توابع پتانسیل تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • توابع تبدیل حقیقی مثبت (PR) و اکیداً حقیقی مثبت (SPR) بازنگری و توسعه در خواص و قضایای توابع تبدیل SPR [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • توارون ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • توربین شعاعی بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • تورم وابسته به زمان تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • توزیع بتا روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • توصیف و وارسی صوری معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • تولید پراکنده امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • تونل کاربرد پروفیل های سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • تئوری امکان حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • تئوری مجموعه‌های فازی ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال [دوره 40، شماره 4، 1385]

ج

 • جابجایی محوری شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • جبهه کار طویل پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • جریان بالای صوت حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • جریان غیردائم تحلیل آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه [دوره 40، شماره 6، 1385]

ح

 • حالت دائم بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • حامل مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • حباب بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • حجم محدود شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • حد روباز کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • حذف سیانید حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از [دوره 40، شماره 3، 1385]

خ

 • خاک اکسیدی مس تحلیل پایداری سازه‌های فروشویی توده‌ای با روش جزء‌به‌جزء [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • خاک های دانه ای مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • خروج از مرکزیت سختی کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • خروج از مرکزیت مقاومت کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • خواص بالستیک ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی [دوره 40، شماره 3، 1385]

د

 • دی بنزوتیوفن مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • دیرکرد کل زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • دسته‌بندی متون افزایش کارائی دسته‌بندی متون بر اساس بهبود روش انتخاب خصیصه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • دسته لوله های انعطاف پذیر اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • دسته لوله‌های صلب اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • دیسک الماس برش سنگ تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر سایش ابزار درفرآیند برش [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • دقت طیفی حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • دکلهای انتقال نیروی ایران تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • دمای نقطه ابری شدن پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • دمای نقطه ذوب پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • دنباله آزاد تحلیل آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • دیوار برشی کوپل سخت شده پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • دیوارهای برشی فولادی رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]

ر

 • رابطه تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • رابطه با محدودیت چرخشی تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • رابطه دوگانی بازسازنده تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • راکتور همزندار استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • راهکار نیلسون کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • رزین ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • رزین پلی استایرن سولفونه شده جداسازی و خالص سازی کاتیونهای زیرکونیوم و هافنیوم از یکدیگر [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • رسوب پارافین پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • رفتار الاستوپلاستیک کامل تحلیل عددی مقاومت پایه‌های سنگی با استفاده از پارامتر‌های تغییر یافته معیار هوک و براون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • رفتار پس‌کمانشی رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • رفتار فوق ارتجاعی ارزیابی بهبود عملکرد سازه های قابی تحت بارگذاری چرخه ای [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • رفتار نرم‌کرنشی تحلیل عددی مقاومت پایه‌های سنگی با استفاده از پارامتر‌های تغییر یافته معیار هوک و براون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • رنگرزی مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • روتور بالگرد تحلیل آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش BCU روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU جهت تعیین پایداری [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • روش UBC کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • روش اتصالات مجازی تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از روش اتصالات مجازی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش اجزاء محدود شبیهسازی فرآیند سوراخکاری مرکزی برای تعیین تنشهای پسماند در صفحات فلزی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش اجزای محدود شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش انتقال تاوایی اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش انرژی پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • روش تابع انرژی گذرا روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU جهت تعیین پایداری [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • روش تاگوچی تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • روش تاگوچی ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • روش تغییر شکل معکوس طراحی قالب آهنگری پیش فرم با روش تغییر شکل معکوس و اجزاء محدود [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش سوراخکاری مرکزی شبیهسازی فرآیند سوراخکاری مرکزی برای تعیین تنشهای پسماند در صفحات فلزی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش شبکه گردابه تحلیل آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش شبه استاتیک اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش طیفی حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • روش کلونی مورچه (AC) برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • روش کندن و آکندن کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • روش نیکلاس کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • روش‌های عددی تحلیل عددی مقاومت پایه‌های سنگی با استفاده از پارامتر‌های تغییر یافته معیار هوک و براون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • روکشی افزایش کارائی دسته‌بندی متون بر اساس بهبود روش انتخاب خصیصه [دوره 40، شماره 2، 1385]

ز

 • زیرزمینی کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • زیرکونیوم جداسازی و خالص سازی کاتیونهای زیرکونیوم و هافنیوم از یکدیگر [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • زمانبدی جریان کارگاهی در حالت احتمالی و غیر قطعی حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • زمانبندی ماشین‌های موازی یکسان زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • زمان پایداری بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • زمان تخلیه بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • زمان راه‌اندازی زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • زمان رفع خطای بحرانی روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU جهت تعیین پایداری [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • زمین لغزش نقش پارامتر شیب دامنه در بروز خطا در پهنه بندی خطر زمین لغزش [دوره 40، شماره 1، 1385]

ژ

 • ژن بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]

س

 • ساخت تور روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • ساختمان نامتقارن کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • سازه فروشویی توده‌ای تحلیل پایداری سازه‌های فروشویی توده‌ای با روش جزء‌به‌جزء [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • سازه‌های فضاکار تاشو ایده‌ای جدید برای سازه‌های تاشوی قیچی‌سان با هندسه متغیر [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • سیاست بازنگری پیوسته مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • سایش ابزار تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر سایش ابزار درفرآیند برش [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • سیال سازند تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • سیانات وپساب کارخانه فرآوری طلا حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • سرعت موج برشی تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • سرعت موج فشاری تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • سیستم انتقال معرفی روش جدید مبتنی بر قابلیت اطمینان برای تخصیص هزینة شبکة انتقال [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • سیستم تولید بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • سیستم گذار پایه معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • سیستم‌های واکنشی معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • سطح BST کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • سطح SST کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • سیمان مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • سنبه مدور شبیه سازی اکستروژن معکوس قطعات توخالی دایره ای [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • سینتیک گوگردزدایی مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • سنگ ساختمانی بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای... [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • سنگ گرانیت یزد تاثیر پارامترهای ماشینکاری بر سایش ابزار درفرآیند برش [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • سه راهی آلومینیومی شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی [دوره 40، شماره 6، 1385]

ش

 • شاخص رضایت مشتری ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری‌گرایی در چارچوب مدل EFQM [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • شبکه عصبی بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • شبکه عصبی پیش‌بینی نرخ‌نفوذ ماشین‌های تونل‌بری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • شبکه های توزیع آب شهری تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • شبکه های عصبی مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • شیب‌های مختلف تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • شبیه سازی شبیهسازی فرآیند سوراخکاری مرکزی برای تعیین تنشهای پسماند در صفحات فلزی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • شبیه‌سازی شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • شبیه سازی زمانی روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU جهت تعیین پایداری [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • شبیه سازی سه بعدی شبیه سازی اکستروژن معکوس قطعات توخالی دایره ای [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • شبیه‌سازی فرایندهای کسب و کار مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • شبیه سازی میدان حرارتی با روشهای عددی بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • شرایط لازم و کافی برای SPR بودن بازنگری و توسعه در خواص و قضایای توابع تبدیل SPR [دوره 40، شماره 2، 1385]

ض

 • ضرایب کالیبراسیون شبیهسازی فرآیند سوراخکاری مرکزی برای تعیین تنشهای پسماند در صفحات فلزی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • ضریب افت فشار اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • ضریب انتقال حرارت اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • ضریب بافت بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای... [دوره 40، شماره 1، 1385]

ط

 • طراحی بهینه مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • طراحی هندسی ایده‌ای جدید برای سازه‌های تاشوی قیچی‌سان با هندسه متغیر [دوره 40، شماره 5، 1385]

ظ

 • ظرفیت‌یابی امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • ظرفیت استفاده شده معرفی روش جدید مبتنی بر قابلیت اطمینان برای تخصیص هزینة شبکة انتقال [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • ظرفیت اضافی معرفی روش جدید مبتنی بر قابلیت اطمینان برای تخصیص هزینة شبکة انتقال [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • ظروف لرزان استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه [دوره 40، شماره 3، 1385]

ع

 • عملکرد لرزه ای ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • عملکرد لرزه‌ای رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]

غ

 • غبار استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • غلظت مایسل بحرانی بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]

ف

 • فاز پراکنده بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • فاز پیوسته بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • فروشنده دوره‌گرد نامتقارن (ATSP) روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • فساد کالا تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • فشار کالیبراسیون شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • فلوتاسیون ستونی تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون [دوره 40، شماره 1، 1385]

ق

 • قابلیت اطمینان معرفی روش جدید مبتنی بر قابلیت اطمینان برای تخصیص هزینة شبکة انتقال [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • قابهای خمشی بتن‌مسلح ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • قالب پیش‌فرم طراحی قالب آهنگری پیش فرم با روش تغییر شکل معکوس و اجزاء محدود [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • قدرت رنگی نسبی مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • قضیه سیلوستر پایداری سیستم های کنترل [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • قطب تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • قطر فضای خالی موثر مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای [دوره 40، شماره 3، 1385]

ک

 • کارهای قابل تقسیم زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • کامپوزیت ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • کامپوزیت تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • کرنش بحرانی کاربرد پروفیل های سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • کرنش پلاستیک معادل طراحی قالب آهنگری پیش فرم با روش تغییر شکل معکوس و اجزاء محدود [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • کروماتوگرافی تبادل یون جداسازی و خالص سازی کاتیونهای زیرکونیوم و هافنیوم از یکدیگر [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • کروموزوم بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • کمانش حرارتی تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • کمبود تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • کمینه‌سازی و بیشینه‌سازی همزمان بهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • کنترل بدون حسگر کنترل ظرفیت خازن در موتور القایی تکفاز بدون استفاده از حسگر سرعت [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • کنترل غیر فعال سازه ها رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • کنترل موجودی تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • کوره‌های ذوب استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • کولار ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی [دوره 40، شماره 3، 1385]

گ

 • گرید مثلثی شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته [دوره 40، شماره 3، 1385]

ل

 • لزجت تابع دما اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • لوله‌ای اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • لوله میکروفین‌دار تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان [دوره 40، شماره 6، 1385]

م

 • ماشین‌های تونل‌بری(TBM) پیش‌بینی نرخ‌نفوذ ماشین‌های تونل‌بری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • میانگین قدرمطلق خطاها تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • میانگین متحرک تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • میانگین متحرک وزنی تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • مبدل AC/AC روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • مبدل با سیال تکفاز بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • مبدل چند سطحی مدولار روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • مبدل لوله ای پره تخت بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • متغیرهای تصادفی بارگذاری تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • مجموعه های مکانیکی تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از روش اتصالات مجازی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • محدودیت چرخشی تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • محیط ایزوتروپ جانبی تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • محیط پیوسته پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • مخازن ترکدار شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • مدبلهای حرارتی پوسته اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • مدت زمان تحویل قابل کنترل مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • مدیریت پروژه روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • مدیریت فرایند خرید مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • مدل اکتور معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • مدل تعالی کیفیت اروپا ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری‌گرایی در چارچوب مدل EFQM [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • مدل ریاضی مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • مدل ریاضی تولید بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • مدلسازی توربین بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • مدل سازی حرارتی مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • مدل سازی عددی کاربرد پروفیل های سه بعدی تغییر شکل و فشار اطراف تونل [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • مدل علی معلولی ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری‌گرایی در چارچوب مدل EFQM [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • مدولاسیون سوییچینگ روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • میراگر مایع تنظیم شده (TLD) رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • میز لرزان ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • مسیریابی مدل مسیریابی بهینه کریدور طرح مسیر راه و راه‌آهن درمناطق دشتی [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • مسئله مسیریابی وسیله نقلیه حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • مشتری گرایی ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری‌گرایی در چارچوب مدل EFQM [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • معدن چادر ملو تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • معدن مس چهارگنبد کمیل مدل و توسعه نرم افزار به منظور تعیین حد روباز – زیرزمینی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • معدن مس سرچشمه تحلیل پایداری سازه‌های فروشویی توده‌ای با روش جزء‌به‌جزء [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • مقادیر اسمی بار باد و ضخامت یخ تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • مقاومت توده سنگ تحلیل عددی مقاومت پایه‌های سنگی با استفاده از پارامتر‌های تغییر یافته معیار هوک و براون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • مقاومت کمانشی رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • مقاومت معادل حرارتی مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • مقدار اقتصادی تولید با دوباره کاری تعیین مقدار بهینه تولید با دوباره کاری اقلام خراب و هزینه [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • میکروارگانیزم استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • میکروسکوپ الکترونی مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • مناطق ممنوعه مدل مسیریابی بهینه کریدور طرح مسیر راه و راه‌آهن درمناطق دشتی [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • منحنی عملکرد بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • منطق فازی پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • منطق فازی حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • منظم سازی داده ها (کامپوزیت سازی) بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • مهاربندهای فولادی مقید در برابر کمانش ارزیابی بهبود عملکرد سازه های قابی تحت بارگذاری چرخه ای [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • مهندسی مجدد مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • موتور القایی تکفاز کنترل ظرفیت خازن در موتور القایی تکفاز بدون استفاده از حسگر سرعت [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • موتور الکتریکی کنترل ظرفیت خازن در موتور القایی تکفاز بدون استفاده از حسگر سرعت [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • موتور سوییچ رلوکتانسی مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • موج‌دار رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • موجودی اقلام فاسد پذیر مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود [دوره 40، شماره 4، 1385]

ن

 • ناپایداری دامنه ها نقش پارامتر شیب دامنه در بروز خطا در پهنه بندی خطر زمین لغزش [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • نیاز تغییر شکل کاربرد سطوح SST در بررسی رفتار غیر خطی ساختماهای چند طبقه [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • نرخ حوادث تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • نرخ نفوذ پیش‌بینی نرخ‌نفوذ ماشین‌های تونل‌بری با استفاده از شبکه عصبی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • نرمال‌سازی روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • نسبت تزریق پذیری مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • نشانگر ردیاب تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • نشانگرهای لرزه ای بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • نشت یابی – نوسازی تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • نشست پیش بینی نشست سطح زمین در اثر استخراج لایه های [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • نظریه لیاپونف پایداری سیستم های کنترل [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • نقاط تکین پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • نقاط شاخه ای تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • نقشه پهنه بندی نقش پارامتر شیب دامنه در بروز خطا در پهنه بندی خطر زمین لغزش [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • نقطه تعادل ناپایدار کنترل کننده روش ترکیبی شبیه سازی زمانی و BCU جهت تعیین پایداری [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • نموداردرون چاهی تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • نمونه سازی بررسی تجربی اثر افزودن اجزای پرانرژی به پیش رانهای دوپایه [دوره 40، شماره 3، 1385]

و

 • وابستگی پیوندی تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • ورقهای کامپوزیت بهینه سازی ورقهای کامپوزیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • وزن مولکولی ظاهری پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • وضعیت سوییچینگ روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی [دوره 40، شماره 2، 1385]

ه

 • هافنیوم جداسازی و خالص سازی کاتیونهای زیرکونیوم و هافنیوم از یکدیگر [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • هیپوکلریت سدیم حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • هیپوکلریت کلسیم حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • هیدروفرمینگ لوله شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • هیدروکربورهای پارافینی پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • هماتیت تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • همبستگی مثبت و منفی بین خصیصه‌های سند و دسته افزایش کارائی دسته‌بندی متون بر اساس بهبود روش انتخاب خصیصه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • همروندی معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • هموارسازی نمایی تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • هموارسازی نمایی تعدیل یافته تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • هواکش محوری مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR [دوره 40، شماره 2، 1385]