نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شکن مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • آبکاری پالس بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • آرماتور جانبی رابطه ای برای در نظر گرفتن اثر آرماتور جانبی در مقاومت پیوستگی بین آرماتور و بتن ( بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا) [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • آزمایش بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قرار دادن منطقه برش بحرانی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • آزمایشات استاندارد ASTM روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • آزمایش دو محوری بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • آزمایش شکست بین لایه ای روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • آستمپرینگ تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • آنالیز تصاویر تعیین محل هیپوکمپوس در تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از یک سیستم خبره [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • آنالیز غیرخطی ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • آنالیز غیرخطی ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی با ضخامت متغیر پله ای با خواص اورتوتروپیک [دوره 34، شماره 2، 1379]

ا

 • اپوکسی/شیشه روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • اتمیزه شدن بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • اتوماتهای یادگیر مهاجرت اشیا مهندسی شبکه های عصبی توسط اتوماتانهای یادگیر: تعیین اندازه مطلوب برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • ارتعاشات آنالیز غیر خطی ارتعاشات با دامنه زیاد صفحات اورتوتروپیک با پایه الاستیک حلقه ی شکل [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • استخراج کننده مایع – مایع بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • استخراج مایع-مایع اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • استخراج مایع-مایع بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • استدلال علّی آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • استدلال کیفی آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • اصطکاک بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • افزایش انتقال حرارت افزایش ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار داخل لوله های مجهز به سیم پیچ [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • ایلمنیت پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • انتقال حرارت در ستونهای حبابی مطالعه , تعیین و مدل ریاضی جهت ضریب انتقال حرارت در مخازن اختلاط کامل با هوا [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • انتقال قدرت هیدرواستاتیک تحلیل دینامیکی گشتاور وارد بر صفحه کج در یک پمپ پیستون محوری کج صفحه با جابجایی متغیر [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • اندر کنش موج و جریان مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • انرژی خورشیدی حل عددی معادلات جریان طبیعی و انرژی در محفظه یک خشک کن خورشیدی و بررسی پارامترهای موثر در بهینه سازی طراحی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • انرژی شکست روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • انژکتور پیچشی بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور [دوره 34، شماره 3، 1379]

ب

 • بار آلودگی پیش بینی کیفیت رواناب شهری: بررسی روشها وارائه مدل منتخب [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • بازیابی بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • باطله بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • بتن آرمه رابطه ای برای در نظر گرفتن اثر آرماتور جانبی در مقاومت پیوستگی بین آرماتور و بتن ( بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا) [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • بتن با مقاومت بالا رابطه ای برای در نظر گرفتن اثر آرماتور جانبی در مقاومت پیوستگی بین آرماتور و بتن ( بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا) [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • بینایت تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • بهینه سازی حل عددی معادلات جریان طبیعی و انرژی در محفظه یک خشک کن خورشیدی و بررسی پارامترهای موثر در بهینه سازی طراحی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • بهینه سازی کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • بیولوژیک مطالعه تئوری وتجربی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی رودخانه زاینده رود پس از تصفیه خانه جنوب اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1379]

پ

 • پاشش بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • پردازش اطلاعات روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • پرعیارسازی پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • پرکلرات آمونیوم تعیین سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان و بررسی اثر نسبت اکی والان واکنشگرها و فیلر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • پروسه تولید تنگستن کارباید بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید تنگستن به روش تخلیه الکتریکی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • پس انتشار خطای معکوس تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرآیند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • پلی یورتان تعیین سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان و بررسی اثر نسبت اکی والان واکنشگرها و فیلر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • پمپ پیستون محوری کج – صفحه تحلیل دینامیکی گشتاور وارد بر صفحه کج در یک پمپ پیستون محوری کج صفحه با جابجایی متغیر [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • پیوستگی رابطه ای برای در نظر گرفتن اثر آرماتور جانبی در مقاومت پیوستگی بین آرماتور و بتن ( بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا) [دوره 34، شماره 1، 1379]

ت

 • تیتانیوم پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • تیتانومگنتیت پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • تخمین عمر تخمین نظری منحنی R در فلزات بر اساس آزمایشات ساده مکانیکی و مقایسه نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • ترمولیز (آنالیز ترموگراویمتری ATG با ترموبلانس) سنجش مقادیر میکرو طلا به روش رسوبی و سنتز برخی اوراتها [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • تیرهای بتنی مسلح بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قرار دادن منطقه برش بحرانی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • تست تخریب کاویتاسیون روشهای تست تخریب کاویتاسیون [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • تشخیص الگوهای غیرطبیعی تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرآیند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • تصاویر MRI تعیین محل هیپوکمپوس در تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از یک سیستم خبره [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • تغییرات ابعادی تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • تغییرات پتانسیل خوردگی میله های فولادی مانیتورینگ پتانسیل میله های فولادی در بتون بمنظور تعیین مکان خوردگی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • تغییرات یک نمونه در حد میلی گرم را در جریان گرم شدن به سبب تبخیر یا تجزیه نمونه ثبت می کند) سنجش مقادیر میکرو طلا به روش رسوبی و سنتز برخی اوراتها [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • تغلیظ طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • تفاوت های محدود ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • تقریب فیلم نازک اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • تقویت برشی بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قرار دادن منطقه برش بحرانی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • تکنیک ارتعاشی روشهای تست تخریب کاویتاسیون [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • تنش حل تحلیلی مسائل الاستیسیته دو بعدی در یک محیط همبند چندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistent [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • تولید سیلیکون کارباید بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش تخلیه الکتریکی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • تولوئن دی ایزوسیانات تعیین سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان و بررسی اثر نسبت اکی والان واکنشگرها و فیلر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • تونل آبی روشهای تست تخریب کاویتاسیون [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • تئوری بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قرار دادن منطقه برش بحرانی [دوره 34، شماره 2، 1379]

ث

ج

 • جام آکوستیک روشهای تست تخریب کاویتاسیون [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • جبران سازی پیش فاز طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • جت سیال روشهای تست تخریب کاویتاسیون [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • جریانات ناشی از امواج مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • جریان گردابه ای حل عددی معادلات جریان طبیعی و انرژی در محفظه یک خشک کن خورشیدی و بررسی پارامترهای موثر در بهینه سازی طراحی [دوره 34، شماره 3، 1379]

چ

 • چدن نشکن تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • چرخش صفحه فاز طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • چگالش بخار افزایش ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار داخل لوله های مجهز به سیم پیچ [دوره 34، شماره 1، 1379]

خ

 • خشک کن حل عددی معادلات جریان طبیعی و انرژی در محفظه یک خشک کن خورشیدی و بررسی پارامترهای موثر در بهینه سازی طراحی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • خطا و انتگرال خطا طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • خط مونتاژ کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • خوردگی ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده [دوره 34، شماره 2، 1379]

د

ر

 • رابطه تجربی افزایش ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار داخل لوله های مجهز به سیم پیچ [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • رادیکال H2Oعامل حاوی پراکسید o-o- در ترکیبات آلی کینتیک تشکیل و تجزیه So3در زمان اشتعال مخلوطی از پنتان -So2 در هوا [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • راکتور سنتزاوره مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • راندمان اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • راه اندازی بهینه کنترل خازن متغیر در موتور القایی تکفاز به منظور تامین گشتاور زیاد با ضربان کم [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • رشد ترک روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • رمزگذاری طراحی سخت افزار سیستم رمزگذاری و رمزگشائی DES با استفاده از زبان شبیه ساز VHDL [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • رمزگشائی طراحی سخت افزار سیستم رمزگذاری و رمزگشائی DES با استفاده از زبان شبیه ساز VHDL [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • روش اجزاء مجزا بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • روش اجزا محدود پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • روش اجزای محدود روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • روش باکس جنکینس تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرآیند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • روش پرتاب موازی ارتعاشات با دامنه زیاد صفحات اورتوتروپیک با پایه الاستیک حلقه ی شکل [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • روش تفاضل محدود ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی با ضخامت متغیر پله ای با خواص اورتوتروپیک [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • روش سری زمانی تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرآیند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 34، شماره 2، 1379]

ز

 • زبان VHDL طراحی سخت افزار سیستم رمزگذاری و رمزگشائی DES با استفاده از زبان شبیه ساز VHDL [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • زیست محیطی مطالعه تئوری وتجربی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی رودخانه زاینده رود پس از تصفیه خانه جنوب اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • زمان پیوند بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • زمان تخلیه بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]

س

 • ساختار شبکه های عصبی مهندسی شبکه های عصبی توسط اتوماتانهای یادگیر: تعیین اندازه مطلوب برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • سایش بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • سیال غیر نیوتنی اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • سیال نمایی اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • سیال ویسکوالاستیک اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • سرباره سازی پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • سرچشمه بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سیستم DES طراحی سخت افزار سیستم رمزگذاری و رمزگشائی DES با استفاده از زبان شبیه ساز VHDL [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سیستم خبره تعیین محل هیپوکمپوس در تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از یک سیستم خبره [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سیستم های مرتبه دوم طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سیم پیچ افزایش ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار داخل لوله های مجهز به سیم پیچ [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان تعیین سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان و بررسی اثر نسبت اکی والان واکنشگرها و فیلر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • سینتیک واکنش مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • سوراخ های دایره ای حل تحلیلی مسائل الاستیسیته دو بعدی در یک محیط همبند چندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistent [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سوم و بالاتر طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا [دوره 34، شماره 1، 1379]

ش

 • شبکه های عصبی تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرآیند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • شبکه های عصبی چند لایه مهندسی شبکه های عصبی توسط اتوماتانهای یادگیر: تعیین اندازه مطلوب برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • شبیه سازی مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • شبیه سازی کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • شستشو طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • شکست ذرات بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • شکل اولیه لوح طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق [دوره 34، شماره 3، 1379]

ص

 • صفحات دایروی ارتعاشات با دامنه زیاد صفحات اورتوتروپیک با پایه الاستیک حلقه ی شکل [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • صفحات دایروی اورتوتروپیک ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی با ضخامت متغیر پله ای با خواص اورتوتروپیک [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • صفحه بی نهایت حل تحلیلی مسائل الاستیسیته دو بعدی در یک محیط همبند چندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistent [دوره 34، شماره 1، 1379]

ض

ط

 • طراحی کنترل کننده خطی - فازی طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • طول مهاری رابطه ای برای در نظر گرفتن اثر آرماتور جانبی در مقاومت پیوستگی بین آرماتور و بتن ( بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا) [دوره 34، شماره 1، 1379]

ف

 • فاز پراکنده بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • فاز پیوسته بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • فاکتور فرکانس k کینتیک تشکیل و تجزیه So3در زمان اشتعال مخلوطی از پنتان -So2 در هوا [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • فرایند روکش دهی اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • فرایند ساخت قطعات نیمه هادی تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرآیند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • فصل مشترک بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • فلوتاسیون بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1379]

ق

 • قطره بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]

ک

 • کرم سخت بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • کرم عاری از ترک بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • کشش عمیق طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • کیفیت رواناب شهری پیش بینی کیفیت رواناب شهری: بررسی روشها وارائه مدل منتخب [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • کمانش ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • کنترل کیفی آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • کنترل کیفیت کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • کنترل کننده تند طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • کنترل کننده کند طراحی کنترل کننده خطی – فازی تناسبی انتگرالی برای سیستم های مرتبه بالا [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • کندانسور افزایش ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار داخل لوله های مجهز به سیم پیچ [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • کهنوج پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • کوپلهای گالوانیک مانیتورینگ پتانسیل میله های فولادی در بتون بمنظور تعیین مکان خوردگی [دوره 34، شماره 1، 1379]

گ

 • گشتاور متوسط کنترل خازن متغیر در موتور القایی تکفاز به منظور تامین گشتاور زیاد با ضربان کم [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • گشتاور نوسانی کنترل خازن متغیر در موتور القایی تکفاز به منظور تامین گشتاور زیاد با ضربان کم [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • گلوگاه کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]

ل

 • لغزش اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی [دوره 34، شماره 3، 1379]

م

 • ماشینکاری تنگستن کارباید بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید تنگستن به روش تخلیه الکتریکی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • ماشینکاری سیلیکون کارباید بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش تخلیه الکتریکی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • مالتی سیکلون طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • مانتورینگ پتانسیل مانیتورینگ پتانسیل میله های فولادی در بتون بمنظور تعیین مکان خوردگی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • متقارب روشهای تست تخریب کاویتاسیون [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • محصورشدگی(پس فشردگی) بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قرار دادن منطقه برش بحرانی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • مخازن اختلاط کامل با هوا مطالعه , تعیین و مدل ریاضی جهت ضریب انتقال حرارت در مخازن اختلاط کامل با هوا [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • میدان خطوط لغزش طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • میدان سرعت پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • مدل ریاضی مطالعه , تعیین و مدل ریاضی جهت ضریب انتقال حرارت در مخازن اختلاط کامل با هوا [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • مدل ریاضی مطالعه تئوری وتجربی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی رودخانه زاینده رود پس از تصفیه خانه جنوب اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • مدلسازی کیفی آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • مدلسازی کیفیت آب پیش بینی کیفیت رواناب شهری: بررسی روشها وارائه مدل منتخب [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • مدلهای فیزیکی مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • مس بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • مسیر بحرانی کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • مصالح دانه ای بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • مطالعه تجربی اعداد بدون بعد مطالعه , تعیین و مدل ریاضی جهت ضریب انتقال حرارت در مخازن اختلاط کامل با هوا [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • مکانیک شکست تخمین نظری منحنی R در فلزات بر اساس آزمایشات ساده مکانیکی و مقایسه نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • میکسر-ستلر اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • منحنی R تخمین نظری منحنی R در فلزات بر اساس آزمایشات ساده مکانیکی و مقایسه نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • مهندسی شبکه های عصبی مهندسی شبکه های عصبی توسط اتوماتانهای یادگیر: تعیین اندازه مطلوب برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • مواد مرکب روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • موازنه انرژی مطالعه تئوری وتجربی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی رودخانه زاینده رود پس از تصفیه خانه جنوب اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • موتور القایی تکفاز کنترل خازن متغیر در موتور القایی تکفاز به منظور تامین گشتاور زیاد با ضربان کم [دوره 34، شماره 2، 1379]

ن

 • ناپایداری در EDM بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید تنگستن به روش تخلیه الکتریکی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • ناپایدرای در EDM بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش تخلیه الکتریکی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • نرخ تولید کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • نسبت پخت تعیین سینتیک پلیمریزاسیون پلی یورتان و بررسی اثر نسبت اکی والان واکنشگرها و فیلر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • نشاسته طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • نقاط آندی و کاتدی مانیتورینگ پتانسیل میله های فولادی در بتون بمنظور تعیین مکان خوردگی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • نقشه های پتانسیل الکتروشیمیایی مانیتورینگ پتانسیل میله های فولادی در بتون بمنظور تعیین مکان خوردگی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • نمودار کنترلی شوارت تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرآیند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • نمونه DCB روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • نورد داغ ورق پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق [دوره 34، شماره 2، 1379]

و

 • واحد اوره مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • ورق ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • وصله رابطه ای برای در نظر گرفتن اثر آرماتور جانبی در مقاومت پیوستگی بین آرماتور و بتن ( بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا) [دوره 34، شماره 1، 1379]

ه

 • هیپوکمپوس تعیین محل هیپوکمپوس در تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از یک سیستم خبره [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • هیدرودینامیک ناحیه کرانه ای سواحل مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • هیدروسیلکون طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • هوش مصنوعی آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی [دوره 34، شماره 2، 1379]