نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب پذیری لرزه‌ای بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • آسفالتین بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • آلیاژ حافظه دار یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • آلیاژ منیزیم AZ31 بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31 [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • آلومینیوم شبیه سازی مونت کارلو میکروساختار نواحی اطراف جوش آلیاژ های آلومینیوم توسط پرتوهای الکترونی پر انرژی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • آمیزه تزریق تعیین اندازه بهینه ذرات سیمان جهت تزریق سیمانی در خاک [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • آنالیز حدی مرز بالا ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • آنتن شیپوری شیاردار طراحی و بهینه سازی آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی و تطبیق مودی [دوره 39، شماره 4، 1384]

ا

 • ابزاربندی کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • اتلاف انرژی زلزله استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ایجاد سیستم ها رویکرد مهندسی به تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی یک پیشنهاد برای محققان با تاکید بر مورد ایران [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • اجزاء جدا از هم تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • اجزاء محدود غیرخطی تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ارتوتروپ تحلیل کمانش صفحات دایره ای ارتوتروپ ضخامت متغیر خطی با تیکه گاه مقاوم الاستیک در برابر پیچش [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • ارزیابی کیفی بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ایزولاسیون تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • افزایش تولید مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • اکریلونیتریل بوتادی ان استایرن ABS فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • اکسیداسیون بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • الکتروکربن استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • الکترومغناطیس عددی تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • الگوی حرکت ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • الگوریتم Nelder-Mead بهینه سازی پارامترهای معادله حالت آماری SSAFT در تعادل فازی پارافین های سبک و سنگین در فشارهای بالا با روش Nelder – Mead [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • الگوریتم ژنیتک روش جدید حل معادله موازنه مواد با استفاده از الگوریتم ژنتیکی جهت تعیین حجم هیدروکربن اولیه و عملکرد مخازن [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • الگوریتم ژنتیک تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • الگوریتم وراثتی طراحی و بهینه سازی آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی و تطبیق مودی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • امواج زلزله کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • انتقال حرارت جابجایی مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • انتگراسیون فرایند استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • اندرکنش سد و مخزن حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • انرژی بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • انژکتور دو پایه بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری [دوره 39، شماره 1، 1384]

ب

 • بارگذاری رفت و برگشتی مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • بارگذاری ضربه ای تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • بارگذاری یکطرفه مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • بتن مسلح الیافی فلزی بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • برخورد تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • برنامه ریزی ریاضی مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • بلوکهای سنگی مدلسازی سه بعدی حفریات سنگی در محیطهای ناپیوسته و ارائه روش نوینی برای تعیین نوع تماس بین بلوکها [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • بهنگام نمودن موقعیت ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن [دوره 39، شماره 4، 1384]

پ

 • پایداری پایداری پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با تقویت محیطی تحت اثر بارهای ترکیبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • پاراتنگستات آمونیم تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • پارامترهای S تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • پاسخ پله ای مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • پاسخ گذرا مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • پا شش گریز از مرکز بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • پدیده گیر و رهایش بررسی و تعیین عامل اصلی و اماندگی های غیر عادی رشته حفاری در میادین نفتی گچساران و بی بی حکیمه ایران [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • پرتوهای الکترونیکی شبیه سازی مونت کارلو میکروساختار نواحی اطراف جوش آلیاژ های آلومینیوم توسط پرتوهای الکترونی پر انرژی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • پلاریزاسیون القایی تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP, Rs, M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • پلاک عکاسی استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • پلی سولفاید بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • پودر گرافیت استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • پوشش فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS [دوره 39، شماره 2، 1384]

ت

 • تابع پخش بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تابع تبدیل حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تابع تبدیل مدل سازی خطی سیستم های غیر خطی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی بر پایه داده های ورودی – خروجی و کاربرد آن در بویلر نیروگاه [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تابع گرین حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تبدیل انقباضی حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تبلور مجدد بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31 [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تجزیه شبکه استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • تحلیل برخورد تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تحلیل پایداری شیب تحلیل پایداری شیبهای خاکی مهار شده با میخکوبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تحلیل تاریخچه زمانی استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تحلیل در حوزه زمان حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تحلیل دقیق حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تحلیل غیرخطی روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تحلیل غیر خطی پایداری پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با تقویت محیطی تحت اثر بارهای ترکیبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تخلخل مطالعه انتقال حرارت در آرایه ای از پره های متخلخل دو بعدی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تخلخل بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • تراوایی بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • تیر ضخیم یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • ترک تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ترک خوردگی پیشرونده تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ترک خوردگی میان لایه‌ای تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تزریق پذیری تعیین اندازه بهینه ذرات سیمان جهت تزریق سیمانی در خاک [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • تشخیص تماس مدلسازی سه بعدی حفریات سنگی در محیطهای ناپیوسته و ارائه روش نوینی برای تعیین نوع تماس بین بلوکها [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • تطبیق مودی طراحی و بهینه سازی آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی و تطبیق مودی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • تعادل فازی بهینه سازی پارامترهای معادله حالت آماری SSAFT در تعادل فازی پارافین های سبک و سنگین در فشارهای بالا با روش Nelder – Mead [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • تعامد تطبیقی مدلسازی ریاضی جذب دینامیک و چند جزیی هیدروکربنهای سبک در بستر ثابت کربن فعال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • تغییرات ویسکوزیته مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تغییر شکلهای بزرگ روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تقاضای زلزله مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تقویت شده پایداری پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با تقویت محیطی تحت اثر بارهای ترکیبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تکنولوژی پینچ استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • تکیه گاه مقاوم الاستیک تحلیل کمانش صفحات دایره ای ارتوتروپ ضخامت متغیر خطی با تیکه گاه مقاوم الاستیک در برابر پیچش [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تلفات داخلی تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • توده سنگ درزه دار مدلسازی سه بعدی حفریات سنگی در محیطهای ناپیوسته و ارائه روش نوینی برای تعیین نوع تماس بین بلوکها [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • توزیع کرنش شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • توزیع نابرابر جریان مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا [دوره 39، شماره 1، 1384]

ج

 • جابجایی خط جوش شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • جدائی لایه‌ها تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • جذب سطحی مدلسازی ریاضی جذب دینامیک و چند جزیی هیدروکربنهای سبک در بستر ثابت کربن فعال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • جریان آرام مطالعه انتقال حرارت در آرایه ای از پره های متخلخل دو بعدی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • جریان کارگاهی ترکیبی مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • جهت گیری الیاف فلزی بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی [دوره 39، شماره 3، 1384]

ح

 • حلالیت بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]

خ

 • خاک تعیین اندازه بهینه ذرات سیمان جهت تزریق سیمانی در خاک [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • خاک مسلح تحلیل پایداری شیبهای خاکی مهار شده با میخکوبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • خطوط طیفی پودر استاندارد استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • خمیر رنگ فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS [دوره 39، شماره 2، 1384]

د

 • دانسیتومتر استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • درزگیر بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • درزه و ناپیوستگی مدلسازی سه بعدی حفریات سنگی در محیطهای ناپیوسته و ارائه روش نوینی برای تعیین نوع تماس بین بلوکها [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • دیکانولوشن اولر تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP, Rs, M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • دمای انتقال شیشه ای Tg فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • دما و فشار بحرانی بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • دیوار برشی فولادی بررسی رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزا محدود [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • دوقلویی بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31 [دوره 39، شماره 1، 1384]

ر

 • ربات متحرک همه جهته طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • ربات هولونومیک طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • ردیابی مسیر طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • رزین بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • رزین الکید کوتاه روغن بر پایه نارگیل فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • رزین نیتروسلولز فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • رسوب دهی بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • رشته حفاری بررسی و تعیین عامل اصلی و اماندگی های غیر عادی رشته حفاری در میادین نفتی گچساران و بی بی حکیمه ایران [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • روبات موبایل کنترل امپدانس چندگانه برای جابجایی اجسام توسط یک روبات متحرک با چرخ های غیر هولونومیک [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • روش اجزاء محدود بررسی رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزا محدود [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • روش اجزاء محدود غیر خطی یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • روش المانهای مجزا تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • روش پنالتی تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • روش تحقیق علمی رویکرد مهندسی به تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی یک پیشنهاد برای محققان با تاکید بر مورد ایران [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • روش ریلی-ریتنز بهینه شده تحلیل کمانش صفحات دایره ای ارتوتروپ ضخامت متغیر خطی با تیکه گاه مقاوم الاستیک در برابر پیچش [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • روش گالرکین روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • روش لیزری pda بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • رویکرد مهندسی به تحقیق رویکرد مهندسی به تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی یک پیشنهاد برای محققان با تاکید بر مورد ایران [دوره 39، شماره 4، 1384]

ز

 • زلزله بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • زمانبندی کوتاه مدت مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • زمانهای اماده سازی وابسته به توالی مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی [دوره 39، شماره 4، 1384]

س

 • ساخت تراشه منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • ساختمان بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • سازند بررسی و تعیین عامل اصلی و اماندگی های غیر عادی رشته حفاری در میادین نفتی گچساران و بی بی حکیمه ایران [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • سازه بتن مسلح تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ساندرز پایداری پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با تقویت محیطی تحت اثر بارهای ترکیبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • سدهای صلب و تغییر شکل پذیر حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • سروموتور DC پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • سیستم پخت بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • سیستم های اطلاعاتی رویکرد مهندسی به تحقیق در حوزه سیستم های اطلاعاتی یک پیشنهاد برای محققان با تاکید بر مورد ایران [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • سیستم های غیر خطی حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • سیمان تعیین اندازه بهینه ذرات سیمان جهت تزریق سیمانی در خاک [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • سنگ آهن مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • سینماتیک طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • سوئیچ MEMS تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه [دوره 39، شماره 4، 1384]

ش

 • شیاردار طراحی و بهینه سازی آنتن شیپوری شیاردار به کمک الگوریتم وراثتی و تطبیق مودی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • شیب خاکی تحلیل پایداری شیبهای خاکی مهار شده با میخکوبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • شبکه توزیع تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • شبکه عصبی مصنوعی مدل سازی خطی سیستم های غیر خطی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی بر پایه داده های ورودی – خروجی و کاربرد آن در بویلر نیروگاه [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • شبکه عصبی هایفیلد یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • شبکه مبدل های حرارتی استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • شبیه سازی شبیه سازی مونت کارلو میکروساختار نواحی اطراف جوش آلیاژ های آلومینیوم توسط پرتوهای الکترونی پر انرژی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • شبیه سازی با حلقه سخت افزاری پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • شکل پذیری بررسی رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزا محدود [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • شکل پذیری مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]

ص

 • صفحه دایره ای ضخامت متغیر تحلیل کمانش صفحات دایره ای ارتوتروپ ضخامت متغیر خطی با تیکه گاه مقاوم الاستیک در برابر پیچش [دوره 39، شماره 1، 1384]

ض

 • ضخامت سد متغیر حل بسته اندرکنش سد و مخزن در حوزه زمان با در نظر گرفتن تغییرات ضخامت سد [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ضرایب شیب بار ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ضریب جابجایی انتقال حرارت مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا [دوره 39، شماره 1، 1384]

ط

 • طراحی VLSI منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • طراحی آزمایشات بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • طرح لرزه‌ای مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • طیف سنجی قوسی استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران [دوره 39، شماره 2، 1384]

ظ

 • ظرفیت مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ظرفیت باربری لرزه‌ای ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ظرفیت جذب انرژی مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]

ف

 • فراخوانی ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • فضای خالی موثر تعیین اندازه بهینه ذرات سیمان جهت تزریق سیمانی در خاک [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • فلوتاسیون ستونی کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • فین مطالعه انتقال حرارت در آرایه ای از پره های متخلخل دو بعدی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • فوگاسیته بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]

ق

 • قابهای خرجینی استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • قاچاق انرژی و سیستم داینامیک بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی [دوره 39، شماره 4، 1384]

ک

 • کاربید تنگستن نانوساختاری تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • کامپوزیت یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • کامپوزیت پایداری پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با تقویت محیطی تحت اثر بارهای ترکیبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • کاهش انرژی مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • کربن فعال مدلسازی ریاضی جذب دینامیک و چند جزیی هیدروکربنهای سبک در بستر ثابت کربن فعال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • کربوریزاسیون تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • کشش عمیق شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • کک مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • کمانش تحلیل کمانش صفحات دایره ای ارتوتروپ ضخامت متغیر خطی با تیکه گاه مقاوم الاستیک در برابر پیچش [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • کنترل امپدانس چندگانه کنترل امپدانس چندگانه برای جابجایی اجسام توسط یک روبات متحرک با چرخ های غیر هولونومیک [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • کنترل ربات طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی در مغز (BELBIC) پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • کنترل نیرو و امپدانس کنترل امپدانس چندگانه برای جابجایی اجسام توسط یک روبات متحرک با چرخ های غیر هولونومیک [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • کنیستر مدلسازی ریاضی جذب دینامیک و چند جزیی هیدروکربنهای سبک در بستر ثابت کربن فعال [دوره 39، شماره 2، 1384]

گ

 • گندله سازی مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد [دوره 39، شماره 2، 1384]

ل

 • لوله حفاری بررسی و تعیین عامل اصلی و اماندگی های غیر عادی رشته حفاری در میادین نفتی گچساران و بی بی حکیمه ایران [دوره 39، شماره 1، 1384]

م

 • مبدل قاب و صفحه مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • مبدل مختلط استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • متغیرهای کنترلی و مدیریتی کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • محدودیت بودجه تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • محرک یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • محیطهای ناپیوسته مدلسازی سه بعدی حفریات سنگی در محیطهای ناپیوسته و ارائه روش نوینی برای تعیین نوع تماس بین بلوکها [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • مخازن نفتی بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • مخزن اهواز بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • میخکوبی خاک تحلیل پایداری شیبهای خاکی مهار شده با میخکوبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • مدارهای دینامیکی منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • مدلسازی مدل سازی خطی سیستم های غیر خطی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی بر پایه داده های ورودی – خروجی و کاربرد آن در بویلر نیروگاه [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • مدلسازی مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • مدلسازی دینامیکی کنترل امپدانس چندگانه برای جابجایی اجسام توسط یک روبات متحرک با چرخ های غیر هولونومیک [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • مدلسازی معکوس تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP, Rs, M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • مساله فروشنده دوره گرد TSP یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • مساله کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص (SPSN) یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • میسل بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • مصرف سرانه انرژی بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • معادلات حالت آماری SAFT بهینه سازی پارامترهای معادله حالت آماری SSAFT در تعادل فازی پارافین های سبک و سنگین در فشارهای بالا با روش Nelder – Mead [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • معیار تسلیم رانکین تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • مغناطیس تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP, Rs, M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • مقاومت ویژه تحلیل و مدلسازی داده های ژئوفیزیکی (IP, Rs, M) در محل اندیس معدنی مس سوناجیل [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • مقاوم سازی لرزه‌ای استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • مکان یابی طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • مکان یابی سکسیونر تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • مکانیک تماس تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • میکرو ساختار شبیه سازی مونت کارلو میکروساختار نواحی اطراف جوش آلیاژ های آلومینیوم توسط پرتوهای الکترونی پر انرژی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • منحنی پوش مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • منحنی تنش – کرنش حقیقی بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31 [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • منحنی گذر مدلسازی ریاضی جذب دینامیک و چند جزیی هیدروکربنهای سبک در بستر ثابت کربن فعال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • منحنی هیسترزیس بررسی رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزا محدود [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • منطق D3L منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • منطق NP-CMOS منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • منطق دومینو منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • منطق فازی کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • مهاربندهای کمانش ناپذیر استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • مواد کامپوزیت تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • موازنه مواد روش جدید حل معادله موازنه مواد با استفاده از الگوریتم ژنتیکی جهت تعیین حجم هیدروکربن اولیه و عملکرد مخازن [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • موجبر هم صفحه تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • مونت کارلو شبیه سازی مونت کارلو میکروساختار نواحی اطراف جوش آلیاژ های آلومینیوم توسط پرتوهای الکترونی پر انرژی [دوره 39، شماره 1، 1384]

ن

 • نرخ تورم بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • نرخ کرنش بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31 [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • نرم‌شدگی کرنش تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • نیروی اینرسی ظرفیت باربری لرزه‌ای شالوده‌های سطحی با در نظر گرفتن اینرسی توده خاک [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • نیروی شکل دهی شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • نیروگاه بخار مدل سازی خطی سیستم های غیر خطی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی بر پایه داده های ورودی – خروجی و کاربرد آن در بویلر نیروگاه [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • نفت درجا روش جدید حل معادله موازنه مواد با استفاده از الگوریتم ژنتیکی جهت تعیین حجم هیدروکربن اولیه و عملکرد مخازن [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • نفوذ تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • نقطه ثابت باناخ حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • نگاشت خودساز مانده کوهونن یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص [دوره 39، شماره 4، 1384]

و

 • واماندگی بررسی و تعیین عامل اصلی و اماندگی های غیر عادی رشته حفاری در میادین نفتی گچساران و بی بی حکیمه ایران [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • ورق مثلثی روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی [دوره 39، شماره 3، 1384]

ه

 • هیدروکربن مدلسازی ریاضی جذب دینامیک و چند جزیی هیدروکربنهای سبک در بستر ثابت کربن فعال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • هیدروکربنهای سبک و سنگین بهینه سازی پارامترهای معادله حالت آماری SSAFT در تعادل فازی پارافین های سبک و سنگین در فشارهای بالا با روش Nelder – Mead [دوره 39، شماره 2، 1384]

ی

 • یارانه مستقیم بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی [دوره 39، شماره 4، 1384]