دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 1434، بهار 1386 (102) 
7. مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی

پرهام پهلوانی؛ محمودرضا دلاور؛ فرهاد صمدزادگان


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1386 زمستان 1386 زمستان 1386 پاییز 1386 پاییز 1386 تابستان 1386 تابستان 1386 بهار 1386 بهار 1386 بهار 1386