دوره و شماره: دوره 33، شماره 4 - شماره پیاپی 1341، زمستان 1378 (66) 
8. فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی

احمدرضا شاهوردی؛ منوچهر اولیازاده؛ مجتبی طباطبایی یزدی؛ سید علی سید باقری


11. مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد

محمدصادق صادقی پور؛ حمید مهدیقلی؛ علیرضا میرزاآقایی