نمایه نویسندگان

ا

ب

  • بصیر، دکتر تازه های علم وصنعت اختراع یک بخاری نفت-ذغال سوز [دوره 42، شماره 0، 1360]
  • بهنیا، کامبیز کاربرد خاک مسلح د رساختمان پناهگاههای زمینی و حفاظت از مخازن سوخت [دوره 42، شماره 0، 1360]

پ

  • پازوش، هرمز بررسی جریان رودخانه های شمال ایران (حوزه آبریز دریای مازندران ) [دوره 42، شماره 0، 1360]

ت

  • توحیدی، ناصر دور نمای عرضه و تقاضای انرژی در ایران و جهان [دوره 42، شماره 0، 1360]
  • توحیدی، ناصر نقدی بر سمینارهای تولید آهن و فولاد در ایران [دوره 42، شماره 0، 1360]

ط

ع

ق

  • قالیباف، مهدی بتن سیلیکانی یا بتن سیلیسی –آهکی روش تولید و موارد کاربرد [دوره 42، شماره 0، 1360]

م

  • متقیان، رضا حل تحلیلی شار حرارتی بحرانی در جریان خلاف هم مایع و بخار برای نسبتهای دلخواه طول لوله به قطر آن [دوره 42، شماره 0، 1360]
  • محمودی، بهزاد سقف های مجوف با تیرچه های پیش فشرده [دوره 42، شماره 0، 1360]
  • مهاجراشجعی، ارسلان ضرائب زلزله خیزی و حوزه های شدت نسبی زلزله های ایران [دوره 42، شماره 0، 1360]

ن

  • نوروزی، علی اصغر ضرائب زلزله خیزی و حوزه های شدت نسبی زلزله های ایران [دوره 42، شماره 0، 1360]