نمایه نویسندگان

ا

 • اسلامی، شهرام پیش بینی RETROGRADE CONDENSATION با استفاده از معادله حالت SRK [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • اللهی، حسین نعمت مشکلات موجود درآرایش کانه های مس پرفیری [دوره 54، شماره 0، 1365]

ب

 • برگی، دکتر خسرو بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیده های انکسار و تفرق [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • بهمنیار، حسین شبیه سازی برجهای استخراج RDC نیمه صنعتی و صنعتی [دوره 54، شماره 0، 1365]

خ

ر

س

 • سامانی، حسین مدل ریاضی دو بعدی جریان غیر ماندگار با استفاده از شبکه متقارن جهت بررسی هیدرولیک دریاها و دریاچه ها [دوره 54، شماره 0، 1365]

ص

 • صدری، مجید تجزیه و تحلیل عملیات همزمانی فریم در سیستم های انتقال دیجیتال [دوره 54، شماره 0، 1365]

م

 • محرری، جمشید میدان دو بعدی دما در دیوار نیمه بینهایت پره دار [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • محمودی، دکتر رضا ناپایداری پلاستیک در تغییر شکل دو محوری متعادل ورقها [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • ملک، مهندس جواد بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیده های انکسار و تفرق [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • ملکی، دکتر مجید میدان دو بعدی دما در دیوار نیمه بینهایت پره دار [دوره 54، شماره 0، 1365]

ه

 • هاشمی، محمد علی بنی مدل ریاضی دو بعدی جریان غیر ماندگار با استفاده از شبکه متقارن جهت بررسی هیدرولیک دریاها و دریاچه ها [دوره 54، شماره 0، 1365]