نمایه نویسندگان

ا

ب

  • بهشت، ایرج نور مطالعه سنگ شناسی و کانی شناسی هورنفلسهای شمال روستای فشارک ( شمال شرق اصفهان) [دوره 48، شماره 0، 1366]

ت

  • ترابی، حسین مطالعه سنگ شناسی و کانی شناسی هورنفلسهای شمال روستای فشارک ( شمال شرق اصفهان) [دوره 48، شماره 0، 1366]

خ

ر

ط

  • طاهری، مهدی بررسی عوامل متالوژیکی شکنندگی هیدروژنی و سولفیدی در لوله های حمل نفت وگاز [دوره 48، شماره 0، 1366]

ک

  • کارولوکس، سی ویکمین کنفرانس سالانه انجمن بین المللی تحقیقات عمومی سیستم ها (گزارش علمی)و پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدل سازی ومشابه سازی کاربردی( گزارش علمی) [دوره 48، شماره 0، 1366]

م

  • منیری، ناصر بررسی اتساع غیرعادی خطوط D.S در فلزات خاکی نادربا استفاده از تفرق اشعه ایکس [دوره 48، شماره 0، 1366]

ن

ه

  • هرندی، امیر تائبی بررسی اثر منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده ها د ر حذف رنگ پساب [دوره 48، شماره 0، 1366]