نمایه نویسندگان

ا

 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی (V) مبدل مگنتوهیدرودینامیک (MHD) [دوره 29، شماره 0، 1353]

ب

 • براتعلی، ترابعلی بررسی تغییر ساختمان و خواص اورتوفسفاتهای استرونسیوم در اثر ایون M [دوره 29، شماره 0، 1353]

ت

 • تابنده، نصرت الله تقریب خطی برای معادلات دیفرانسیل غیر خطی و مسئله پایداری [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • تکین، منوچهر نکاتی چنددرباره تکتونیک صفحه ای و تارخچه زمین شناسی ایران [دوره 29، شماره 0، 1353]

ح

خ

 • خیراندیش، رضا آلودگی آب بوسیله پاک کننده های مصنوعی [دوره 29، شماره 0، 1353]

د

ر

 • راشد، جلیل حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال با توابع والش [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • رحمتی، محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 29، شماره 0، 1353]

ز

س

 • سهرابی، مرتضی حل عمومی مسئله جداسازی در سیستمهای چند واحدی با جریانهای معکوس [دوره 29، شماره 0، 1353]

ش

ص

 • صرام، مهدی سیستم تبادل یونی جهت تصفیه آب استخر رآکتور اتمی دانشگاه تهران [دوره 29، شماره 0، 1353]

ف

 • فرحان، فرخ محمد زاده محاسبه سطح بیرونی و سطح درونی یک جسم جاذب از روی برجذبی گازها به کمک ماشین حساب برنامه ای [دوره 29، شماره 0، 1353]

ق

 • قالیبافیان، مهدی پاره ای از علل خرابی ساختمانها [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • قالیبافیان، مهدی توصیه های بین المللی کمیته اروپائی بتن (C.E.B) توصیه های خاص مربوط به محاسبه و اجرای تیر تیغه ها [دوره 29، شماره 0، 1353]

ک

 • کاغذچی، طاهره حل عمومی مسئله جداسازی در سیستمهای چند واحدی با جریانهای معکوس [دوره 29، شماره 0، 1353]

م

 • میثمی، علی زلزله در ایران [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • منزوی، محمد تقی روش جدیدی جهت تعیین ضریب مقاومت لوله ای آبرسانی با استفاده از ریاضیات آمار و احتمالات [دوره 29، شماره 0، 1353]

ن

 • نخعی، بیژن روش اندازه گیری جهت بدست آوردن تداخل امواج درآنتن های 9 شیاری [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • نژند، سعید بررسی منابع آبهای زیر زمینی دشتهای نیمه بسته زاگرس [دوره 29، شماره 0، 1353]

ی