نمایه نویسندگان

پ

ح

 • حراتی، اسدالله تاثیر رسوب نیتریدی ، کربونیتریدی و کربوسولفیدی تیتانیم بر خواص فولادهای کم آلیاژ [دوره 58، شماره 0، 1375]

ز

 • زاده، محمد قوام بررسی خواص شاخه های گذرنده از بینهایت سیستم های فیدبک مثبت در مکان هندسی ریشه ها [دوره 58، شماره 0، 1375]

س

 • سلطانی، ناصر اثرات پرده ای مقاومتی در مقاومت خمشی و پیچشی سازه پرس [دوره 58، شماره 0، 1375]

ش

 • شاهی، محمد حسن پنجه اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور رفع گلوگاه با در نظر گرفتن محدودیت های افت فشار 2 – طراحی [دوره 58، شماره 0، 1375]
 • شکوهمند، حسین بررسی انتقال حرارت و توزیع دما در فرایند پخش لاستیک با خواص فیزیکی متغییر در حالت سه بعدی [دوره 58، شماره 0، 1375]

ص

 • صدیق، مهران غفوریان اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور رفع گلوگاه با در نظر گرفتن محدودیت های افت فشار 2 – طراحی [دوره 58، شماره 0، 1375]

ع

 • عیدگاهی، علی محمد زاده بررسی خواص شاخه های گذرنده از بینهایت سیستم های فیدبک مثبت در مکان هندسی ریشه ها [دوره 58، شماره 0، 1375]

ک

ل

 • لقاء، مهرداد اثرات پرده ای مقاومتی در مقاومت خمشی و پیچشی سازه پرس [دوره 58، شماره 0، 1375]

م

 • محمدی، سهیل تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی (مادی و هندسی) [دوره 58، شماره 0، 1375]

ن

 • نژاد، خطیب الاسلام صدر تاثیر رسوب نیتریدی ، کربونیتریدی و کربوسولفیدی تیتانیم بر خواص فولادهای کم آلیاژ [دوره 58، شماره 0، 1375]
 • نصیرایی، سیروس تحلیل دینامیکی پوسته ها با رفتار غیر خطی (مادی و هندسی) [دوره 58، شماره 0، 1375]