نمایه نویسندگان

ا

ب

 • براتعلی، ترابعلی بررسی آپاتیت های فسفوکلسیک که در آنها اکسیژن دارای درجه های اکسیداسیون مختلف است [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • براتعلی، ترابعلی تهیه و برسی یک پراکسی آپاتیت فسفو کلسیک [دوره 36، شماره 0، 1355]

پ

ث

 • ثمر، دکتر پرویز تحلیلی از کاربرد تصفیه فیزیکی و شیمیایی در استفاده از فاضلاب تصفیه شده در ایران [دوره 36، شماره 0، 1355]

ج

د

ر

س

 • سهرابی، مرتضی یادداشتی درباره حالت پایدار راکتورهای G.F.S.T.R [دوره 36، شماره 0، 1355]

ش

 • شفیعی، مهندس پرویز تحلیلی از کاربرد تصفیه فیزیکی و شیمیایی در استفاده از فاضلاب تصفیه شده در ایران [دوره 36، شماره 0، 1355]

ع

 • علیمردانی، محمود مطالعه چندین نوع از کانیهای رسوبی با بکار بردن ترموآنالیز [دوره 36، شماره 0، 1355]

غ

ف

ک

 • کاغذچی، طاهره یادداشتی درباره حالت پایدار راکتورهای G.F.S.T.R [دوره 36، شماره 0، 1355]

م

 • مرتضوی، دکتر رضا بررسی و استفاده درمانی دریاچه شورابیل –اردبیل [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • معصومی، علیمحمد برآورد طغیانها از راه مساحت حوزه های آبریز در رودخانه های جنوب و جنوب غربی ایران (حوزه آبریزخلیج فارس و دریای عمان ) [دوره 36، شماره 0، 1355]

ن

 • نجات، زین العابدین انرژی حرارتی زمین قسمت سوم "کاربرد انرژی [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • نعیم، فرزاد خواص ماتریسهای ساختمانی و روش چولسکی برای حل دستگاههای معادلات خطی [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • نعیم، کامران خواص ماتریسهای ساختمانی و روش چولسکی برای حل دستگاههای معادلات خطی [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • نوبر، یوسف متولدی طرح و ساخت ساعت دیژیتال [دوره 36، شماره 0، 1355]