نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بخش، دکتر احمد نور حدود استفاده از روش یک بعدی حرکت سیال در محاسبه ارتفاع مانومتریک پمپهای سانتریفوژ [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • بزرگ، سید فرشید کاشانی تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن [دوره 49، شماره 0، 1368]

ج

خ

 • خاکی، جلیل وحدتی کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • خیرخواه، داود مدل ریاضی جهت تعیین پارامترهای مخازن گاز با استفاده از نظریه کنترل بهینه [دوره 49، شماره 0، 1368]

ر

 • رضائیان، دکتر ایرج بررسی اهمیت ، کاربرد و تولید صنعتی مونومر استایرین [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • رهبر، فرامرز اضافه ولتاژ درترانسفورماتور سه فاز ناشی از وضعیت قرار گرفتن سرهای سیم پیچها [دوره 49، شماره 0، 1368]

ز

 • زارع، دکتر کریم مطالعات سینیتیکی درباره سرعت تجزیه کمپلسکهای وانادیوم (V) مولیبدن (VI) و تنگستن (VI) توسط یونهای هیدروکسیل [دوره 49، شماره 0، 1368]

ص

 • صابر، جواد هرج و مرج انرژی : آیا نوسانات بازار نفت علل غیر اقتصادی دارند ؟ [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • صدرنژاد، خطیب الاسلام کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • صدرنژاد، خطیب الاسلام تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن [دوره 49، شماره 0، 1368]

ک

 • کارولوکس، هرج و مرج انرژی : آیا نوسانات بازار نفت علل غیر اقتصادی دارند ؟ [دوره 49، شماره 0، 1368]

م

 • محسنی، حسین مدل ریاضی ترانسفورماتور با چند سیم پیچ و مدار معادل آن [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • محسنی، حسین اضافه ولتاژ درترانسفورماتور سه فاز ناشی از وضعیت قرار گرفتن سرهای سیم پیچها [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • مزروقی، مهندس ثابت روش کلی مشابه سازی در محاسبه امیدانس میله های روتور قفسه دار با شیار عمیق [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • منش، سعید حشمتی تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن [دوره 49، شماره 0، 1368]

ن

 • نوربخش، دکتر احمد بررسی و ارائه روش :طراحی چرخ پمپ سانتریفوژ با پره های دو بعدی [دوره 49، شماره 0، 1368]