نمایه نویسندگان

ا

ب

 • باقری، دکتر سهراب عمارت " طاق بزرگ " پاریس تجربه بررسی ها و محاسبات سازه ها [دوره 53، شماره 0، 1372]

پ

ح

ر

 • راد، فرهاد جاوید بهینه سازی وزن در طراحی سازه های ساندویچی [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • رحیمی، حسن کابرد خاکستر پوسته برنج در بتن کوبیده [دوره 53، شماره 0، 1372]

س

 • سالاری، محمد رضا درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • سامانی، عباس محمد ولی الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تاثیر گذاری سازه ای [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • سلیمانیپور، مجید محاسبه ظرفیت شبکه عصبی هاپفیلد و ارائه روش عملی افزایش حجم حافظه [دوره 53، شماره 0، 1372]

ع

 • عارف، محمد رضا محاسبه ظرفیت شبکه عصبی هاپفیلد و ارائه روش عملی افزایش حجم حافظه [دوره 53، شماره 0، 1372]

ق

 • قادری، رسول میر الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تاثیر گذاری سازه ای [دوره 53، شماره 0، 1372]

گ

 • گلعذار، محمد علی فولادهای میکرو آلیاژی حاوی تیتانیوم – سرد شده از دمای آهنگری [دوره 53، شماره 0، 1372]

م

 • محسنی، حسین میدان الکترون های سوزن صفحه و ولتاژ شروع تخلیه جزئی در هوا [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • مشهدی، محمود موسوی بهینه سازی وزن در طراحی سازه های ساندویچی [دوره 53، شماره 0، 1372]