نمایه نویسندگان

ا

پ

  • پناه، اسد ایران بررسی و تطبیق انواع رسوبات در امتداد خیابان شاهرضا-تهران [دوره 22، شماره 0، 1351]

ت

چ

  • چوپان، پرویز میر بررسی و تطبیق انواع رسوبات در امتداد خیابان شاهرضا-تهران [دوره 22، شماره 0، 1351]

ح

د

  • درویش، محمد رئوف نمایش آرایش ساختمانی ایزوممریهای نوری به روش جدید(قاعده سکانس The Sequence Rule) [دوره 22، شماره 0، 1351]

ر

  • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 22، شماره 0، 1351]
  • رسولی، فیروز استفاده از روش Invariant-Imbedding در حال مسائل Unit operation [دوره 22، شماره 0، 1351]

س

  • سحابی، فریدون مختصری راجع بزمین شناسی منطقه ایرانی حوضه زاگرس [دوره 22، شماره 0، 1351]

ش

  • شادمان، ارسلان نمونه ای از کاربردقضایای تقارب ( حساب جامعه ) در تعیین حد شعاعی توابع [دوره 22، شماره 0، 1351]

ط

  • طالبان، حسن نگهداری مواد خوراکی بوسیله داروهای شیمیائی [دوره 22، شماره 0، 1351]

م

ن

  • نجات، زین الدین تاثیر تغییرات ضریب انبساط سیالات در جابجائی آزاد [دوره 22، شماره 0، 1351]