نمایه نویسندگان

ا

پ

  • پناه، اسد ایران تطابق انواع رسوبات در عمق کم (روشهای پیشنهادی در زمین شناسی) [دوره 21، شماره 0، 1350]

ت

  • تهرانی، نورالدین علوی مختصری درباره پیدایش کانی کلریتوئید در سریهای لاتریتی سنگهای غنی از آلومین در ناحیه مهاباد شمال غرب ایران [دوره 21، شماره 0، 1350]

ث

ح

ر

س

ف

  • فرحیان، فرخ تکمیل معامله BET و کاربردهای آن [دوره 21، شماره 0، 1350]
  • فروش، ابراهیم چینی محاسبه مشخصات لازم برای حل قابها با تیرهای اینرسی متغییر [دوره 21، شماره 0، 1350]

ک

  • کزما، آورل آزمایشهای تعیین خواص ژئوتکنیک محل سدساوه [دوره 21، شماره 0، 1350]

م

  • مجیدیان، دکتر ابوالفضل ارتباط سفره آب زیرزمینی و فاضلاب تهران [دوره 21، شماره 0، 1350]
  • محمدی، محمد قلی روشی نو دربررسی مکانیسم تخلیه الکتریکی در عایق های مایع [دوره 21، شماره 0، 1350]
  • میرچوپان، پرویز تطابق انواع رسوبات در عمق کم (روشهای پیشنهادی در زمین شناسی) [دوره 21، شماره 0، 1350]
  • موسوی، محسن چگونه میتوان برای مصارف دانشگاهی و تحقیقی هلیوم با قیمت ارزان تهیه نمود [دوره 21، شماره 0، 1350]

ی

  • یوسفی، علی آزمایشهای تعیین خواص ژئوتکنیک محل سدساوه [دوره 21، شماره 0، 1350]