نمایه نویسندگان

آ

 • آریانژاد، میربهادر قلی گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • آرزم، فرخ طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • آقازاده، والح بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • آقانوری، رضا تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • آئین، شفیق مهر تعیین تواترهای ارتعاشی دیوارهای برشی بازشودار با استفاده از روش المان مرزی و تکنیک تقابل دو گانه (DRM) [دوره 38، شماره 2، 1383]

ا

 • ابراهیمی، سیدعلی سید محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • ابراهیمی، سیدعلی سید بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • احمدآبادی، مجید نیلی استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • اردلان، علیرضا آزموده بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اردلان، علیرضا آزموده مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اردلان، علیرضا ازموده تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اردلان، علیرضا ازموده مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص : مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اسماعیلی، مرتضی ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اسودی، تورج مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • اصغرپور، محمدجواد طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • اصفهانیان، وحید مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • افراپلی، مهدی شعبانی طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • افشاری، محمد رضا پور مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • اقتصادی، شهمیر نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • الهی، حمید رضا بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • امیری، غلام رضا قدرتی محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • امین، مازیار اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • ایوانی، جواد تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ایوانی، جواد تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اولیازاده، منوچهر حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • اولیازاده، منوچهر بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اولیازاده، منوچهر بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]

ب

 • بابائی، فرامرز حسین استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • باستانی، علی تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • باعث، مرضیه مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • باقری، سید علی سید حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • بیدختی، علی علی اکبری نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • برگی، خسرو اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • بنادکی، سید محمد مهدی دهقان استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • بهابادی، محمدعلی اخوان افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • بهار، علی اکبر رحیمی تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • بهرامی، منصور نیکخواه اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]

پ

 • پارسا، محمود ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • پریان، جعفر امیری طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پرست، محمد نوع بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • پیرهادی، عباس طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • پیروز، محرم دولتشاهی حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • پژند، محمد رضایی ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پور، محمدرضا سلیم افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • پورصیامی، حسین حسین تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]

ت

 • ترابی، معصومه بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • تقوائی، حمید رضا محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • توکلی، احد تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]

ج

 • جباری، احسان توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • جعفری، عزیزاله حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جعفری، مرضیه بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • جهرمی، علی نادریان محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • جوادیان، نیک بخش طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جولای، فریبرز مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جولای، فریبرز یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]

چ

ح

 • حجازی، مهرداد تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • حری، بهمن امینی تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • حسنی، حمیدرضا شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • حکاک، محمد طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]

خ

 • خراسانچی، مهدی اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • خطیبی، مهدی یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • خوارزمی، محمد رفیع الگوریتمهای جدید بر اساس اتوماتای یادگیر برای یافتن پارامترهای ویولت [دوره 38، شماره 3، 1383]

د

 • دانا، رضا فرجی تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • دانشجو، فرهاد تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • داودی، محمد بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • داوری، علیرضا بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • دولتشاهی، محرم اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]

ر

 • راعی، ابوالقاسم استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • ربانی، احمدرضا طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ربانی، مسعود ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ربانی، مسعود یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • رجبی، علیرضا بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • رحمتی، محمد مهدی منتظر تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رزمی، جعفر ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رشتچی، وحید استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • رضایی، کامران ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رضائی، امیرحسام اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رضائی، ناصر طراحی ساختاری و شبیه‌سازی انتقال بسته‌های IP از طریق ATM به روش NHRP [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • رفسنجانی، علیرضا طالبی زاده اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رفعتی، محمد علی متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • رمضانی، رضا بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رهبر، محمد رضا رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی [دوره 38، شماره 2، 1383]

ز

 • زادگان، فرهاد صمد تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زاده، حمید سلطانیان کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • زاده، سید فرهاد افتخار بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • زاده، صادق واعظ روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • زاده، عباس قلندر اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زاده، محمد رضا جلیلی قاضی کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زارع، حمیدرضا رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • زاهدی، مرتضی محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • زراتی، امیر رضا کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زمانی، محمدعلی عسکری حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • زند، کوروش کریمی پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • زندی، فرامک گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق [دوره 38، شماره 1، 1383]

س

 • سالیانی، مهدی ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • سامانی، حسین محمد ولی ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • سپهری، محمدمهدی برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سپهری، محمد مهدی حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سرپولکی، محمد تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]

ش

 • شاهی، جلیل بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • شاهی، محمدحسن پنجه طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • شاهوردی، احمدرضا حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • شاهوردی، احمدرضا بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • شیرازی، محسن اکبرپور بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • شعاعی، امید طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • شکوهمند، حسین اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • شکوهمند، حسین مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]

ص

 • صارمی، محسن حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • صدیق، علی خاکی کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • صفری، عبدالرضا تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]

ظ

 • ظهوری، شاهین حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]

ع

 • عاشور، آرش ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • عبدی، جواد کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • عزیزی، علی طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • عزیزی، علی کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • عزیزی، علی تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • عسکری، فرج الله تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • عطائی، ابوالقاسم اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی [دوره 38، شماره 4، 1383]

غ

 • غلامی، سهیل محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]

ف

 • فرد، حسن غفوری بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • فرد، زهرا پیشگاهی بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • فرد، عظیم تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • فریدونیان، علیرضا رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • فرزانه، اورنگ تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • فرشاد، محسن بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • فیض، جواد بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • فیض، جواد محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]

ق

ک

 • کارولوکس، کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • کاظمی، حسین بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • کاوسی، کاوه بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • کبیر، محمد زمان رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • کرباسیان، سعید ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • کرم، سعید رضا ا... ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • کریمی، روح الله مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص : مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • کلور، حسین حداد مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • کوثری، طه استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]

گ

 • گتمیری، بهروز ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • گتمیری، بهروز توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • گرد، احمد خوش طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • گودرزی، محمدرضا تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]

ل

 • لسانی، حمید رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • لشکری، علی اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • لوکس، کارو بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی [دوره 38، شماره 3، 1383]

م

 • مالی، امین اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • مالک، شاهرخ تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مالک، شاهرخ مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • میبدی، محمد رضا الگوریتمهای جدید بر اساس اتوماتای یادگیر برای یافتن پارامترهای ویولت [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • محسنی، حسین محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • محصل، جلیل راشد تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • محمدی، آرش کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • محمدی، سهیل پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مرادی، مجید بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مرزوقی، اسحاق ثابت محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • مسعودی، رضا مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • مشیری، بهزاد بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • معتمد، رامین اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • معظمی، دارا رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • مقدم، رضا توکلی متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • مقدم، کامبیز کامیاب مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مهدویان، عباس محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • موسویان، محمدعلی اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • موسویان، محمدعلی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]

ن

 • نیا، محمد عروتی استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • نجفی، جواد بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • نژاد، آرش عظیمی طرح تخصیص منبع پویا مبتنی بر استقراض کانال متقابل یک جانبه برای سرویس دهی به ترافیک نامتجانس در [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • نژاد، حسین تهرانی نیک برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • نژاد، حسنعلی مهدی طراحی ساختاری و شبیه‌سازی انتقال بسته‌های IP از طریق ATM به روش NHRP [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • نژاد، رمضانعلی مهدوی شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • نظرزاده، محمدرضا ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • نیک، محسن صادق عمل متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • نمین، منوچهر لطیفی اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • نویدگنجیان، تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • نورزاد، اسدالله تعیین تواترهای ارتعاشی دیوارهای برشی بازشودار با استفاده از روش المان مرزی و تکنیک تقابل دو گانه (DRM) [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • نورزاد، اسدالله ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت [دوره 38، شماره 6، 1383]

و

 • وقار، رامز حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • وکیلی، وحید طباطبا طرح تخصیص منبع پویا مبتنی بر استقراض کانال متقابل یک جانبه برای سرویس دهی به ترافیک نامتجانس در [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • وهدانی، شهرام ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت [دوره 38، شماره 6، 1383]

ه

 • هندی، سید فرشاد روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر [دوره 38، شماره 3، 1383]

ی

 • یاوری، محمد طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]