نمایه نویسندگان

آ

 • آ.آ.چیستیاکوف، ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • آ.آ.گووژدف، ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • آباد، مهدی هاشم تحلیل آیرودینامیکی روتور بالگرد با استفاده از روش شبکه گردابه [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • آبادی، آرش رضوانی حبیب تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • آبادی، بهار فیروز انتقال حرارت جابجای روی جسم متقارن محوری در حالتهای دورانی و غیر دورانی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • آبادی، تیمور قنبری هاشم مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • آبادی، حسین هارون ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • آبادی، سعید بداغ پیش‌بینی تولید ماسه با استفاده از مدلسازی عددی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • آبادی، علی موقر رحیم معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • آبادی، مجید نیلی احمد طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • آبادی، مجید نیلی احمد تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • آبادی، محمدرضا غلامی نژادثانی کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • آبادی، محمد غلامی نژاد ثانی آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • آبادی، محمد نیلی احمد عملیات حرارتی همگن سازی چدنهای نشکن از طریق ذوب جزئی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • آبادی، محمود نیلی احمد نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • آبادی، محمود نیلی احمد تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ و بازپخت بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدن نشکن wt 5/0%منگنز [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • آبادی، مهدی تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • آبادی، مهدی حاجیان حسین روش اختلاط عمیق جهت بهبود خواص مقاومتی زمین های ماسه‌ای ساختگاه پروژه زیتون 2 در بندرعباس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • آبروش، حسن معرفی و شبیه سازی روش جدید اندازه گیری ضریب تلفات عایقی و پرمتیویته نسبی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • آبکار، علی اکبر مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • آذر، بابک وکیلی کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • آذر، دکتر مجید صادق جداول لنگر ،نیروی برشی و عکس العمل تکیه گاهی حداکثر برای پلهای ساده [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • آذر، دکتر مجید صادق محاسبه خرپا به عنوان تیرجانپر با نرمی برشی [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • آذری، احمد برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • آذریان، علی مشاهده معایب ایجاد شده در بی اکسید ارانیوم (UO2) در اثر تابش نوترنها [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • آذریان، علی دیفوزیون گالیم در آلومینیم [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • آذریان، علی میکروگرافی ریل راه آهن-تهران-شاهرود [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • آذریان، علی مطالعه معایب غلافهای سوخت هسته ای در راکتورهای اتمی 1 -غلاف ساخته شده از آلیاژ آلومی نیم [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • آذرباد، حمیدرضا بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • آذرون، امیر الگوریتمی جهت انتخاب کوتاهترین مسیر در شبکه های صف در حالت پایا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • آذین، هاشم مهر مطالعه یک مدل ترافیک و کاربرد آن برای پیش بینی ترافیک یک منطقه در حومه پاریس در سال 1980 [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • آذین، هاشم مهر محاسبه حداقل فاصله زمانی بین دو قطار متوالی [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • آذین، هاشم مهر بهترین فاصله بین ایستگاه ها در یک خط راه آهن [دوره 47، شماره 0، 1365]
 • آرا، ایرج شمس ملک ششمین کنفرانس کارتوگرافی و نقشه برداری منطقه ای آسیا و خاور دور در تهران [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • آرا، ایرج شمس ملک تصویر جهانی استوانه ای یا مرکاتور نصف النهاری (U.T.M)Universal Transverse Mercator [دوره 14، شماره 0، 1348]
 • آرا، ایرج شمس ملک اولین عکس برداری از ماهواره ژئودزی پاژئوس (Pageos)در ایران برای اجرای روش امتداد [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • آرا، ایرج شمس ملک نقش کارتوگرافی در توسعه اقتصادی کشورها [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • آرا، ایرج شمس ملک روشهای تازه و دستگاه های خود کار جدید برای تهیه عکس ها هوائی تبدیل بافق شده [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • آرا، ایرج شمس ملک ساختمان یک دهلیز بزرگ زیرزمینی با مهارهای پیش تنیده فولادی و بتون پرتابی [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • آرا، ایرج – شمس ملک روش ترسیمی برای بدست آوردن ریشه های حقیقی چند جمله ای درجه (n) [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • آرا، ایرج شمش ملک پژوهش برای بهره برداری بهتر [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • آرا، مهندس ایرج شمس ملک پژوهش برای بهره برداری بهتر (قسمت دوم) [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • آرا، مهندس ایرج شمس ملک کنفرانس سازمان پیمان مرکزی (سنتو) راجع به تربیت مهندس و تکنیسین [دوره 6، شماره 0، 1345]
 • آرا، مهندس ایرج شمس ملک جهت یاب زیرزمینی سه شاغولی [دوره 2، شماره 0، 1344]
 • آرا، مهندس ایرج شمس ملک طریقه برداشت و پیاده کردن نقشه های ثبتی در ایالات متحده آمریکا [دوره 2، شماره 0، 1344]
 • آرا، مهندس ایرج شمس ملک ژئودزی ماهواره [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • آرا، مهندس ایرج شمس ملک ژئودزی فضایی [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • آرایی، علیرضا بررسی ناپایداری مفصل کشککی-رانی با استفاده از یک مدل ریاضی دو بعدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • آراسته، علیرضا بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • آراکلیان، آروکاس الاستیسیته جامدات خطی یک اتمی [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • آریانژاد، میربهادر قلی گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • آرزم، دکتر فرخ آنالیز برداری آنتن صفحه ای مناطق فرنل در حالت فرستندگی [دوره 56، شماره 0، 1374]
 • آرزم، دکتر فرخ آنتن صفحه ای مناطق فرنل یک عنصر متمرکز کننده امواج الکترومغناطیس [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • آرزم، فرخ طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • آرزم، فرخ محاسبه مقاومت ac سیم دو فلزه [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • آرزو، بهروز بهره گیری و توسعه تکنولوژی حقیقت مجازی و نرم افزارهای شبیه ساز در افزایش کمی و کیفی آموزش مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • آرم، محمد رضا تحلیل ترک خوردگی پیشرونده در سازه‌های بتنی مسلح به روش المانهای مجزا [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • آزاد، ایرج پرچم جدائی شناسی و اندازه گیری ارتو -متا و پاراکلروپروپیل بنزن ها [دوره 35، شماره 0، 1355]
 • آزاد، ایوب صادق پیش بینی دمای نقطه ابری شدن سیالات هیدروکربوری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • آزادی، اکبر بهینه سازی قابهای فولادی با استفاده از الگوریتم وراثتی اصلاح شده هوشمند [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • آزادیان، فرشید زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • آزاده، محمدعلی مدلسازی و ارزیابی مهندسی مجدد در مدیریت خرید یک شرکت تولیدی [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • آزاده، محمدعلی تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • آزاده، محمدعلی کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • آزاده، محمدعلی بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • آزاده، محمدعلی شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • آزرم، فرخ طراحی و ساخت آنتن دوپلاریزه در بند فرکانس 1710 – 1880 Mhz [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • آزموده اردلان، علیرضا مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • آزموده اردلان، علیرضا روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • آشتیانی، بابک عابد شبیه سازی رفتار حالت پایدار ژنراتور القایی تکفاز خودتحریک [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • آشتیانی، دبیر دخت دبیر تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • آشتیانی، مسعود جمالی بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • آصفی، رضا انبار کردن ذغال سنگ [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • آقایی، محسن پور سید برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • آقابابازاده، رویا تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • آقازاده، والح بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • آقاطاهری، رضا وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • آقاکوچک، علی اکبر مدل کردن رفتار غیر خطی و پس کمانشی سازه ای با مقطع لوله ای با استفاده از المان الیافی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • آقاکوچک، علی اکبر بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • آقانوری، رضا تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • آقائی، آرش بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • آلنباخ، پتر دماوند [دوره 11، شماره 0، 1347]
 • آماده، احمد علی پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • آماده، احمد علی چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • آمیغ پی، معصومه آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • آ.و.شوییک، ظرفیت نهائی ستونهای لاغر بتن و بتن آرمه [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • آئین، شفیق مهر تعیین تواترهای ارتعاشی دیوارهای برشی بازشودار با استفاده از روش المان مرزی و تکنیک تقابل دو گانه (DRM) [دوره 38، شماره 2، 1383]

ا

 • ای، محمود کمره طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • ای، محمود کمره یک روش جدید در آنالیز خطا و رفع ابهام در یک سیستم اندازه گیر لحظه ای فرکانس [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • ای، محمود کمره بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ای، محمود کمره چگونگی انتشار انرژی صوتی در محیط دریا و بستر آن با استفاده از روش مودهای نرمال [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • ای، محمود کمره آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • ای، محمود کمره بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • ای، منصور محی الدین قمشه یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • ای، منصور محی الدین قمشه مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • ایاغ، احمد قزل آزمایشهای تعیین خواص ژئوتکنیک محل سدساوه [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی III پل خورشیدی ( مبدل فتوولتیایی) [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • ابتکار، تقی اثرات طرحهای سوختهای جایگزینی بر ساخت خودرو در ایران [دوره 46، شماره 0، 1364]
 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی II پیل سوختی FUEL CELL- [دوره 14، شماره 0، 1348]
 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی ( I ) [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • ابتکار، تقی طرح های اپتیم [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی (V) مبدل مگنتوهیدرودینامیک (MHD) [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی IV مبدل ترمینانیک(THERMIONIC CONVERTOR ) [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • ابتکار، تقی دیدگاههای تازه در اصل دوم ترمودینامیک [دوره 51، شماره 0، 1370]
 • ابتکاری، تقی موتور با پیستون دوار وانکل Wankel-Rotary Engines [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • ابراهیم، نادر آل انتقال حرارت توأم با تقطیر بخار آب در مبدلهای لوله – پرده ای [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • ابراهیم، نازیلا بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • ابراهیمی، آرش درون یابی و مدلسازی سه بعدی سطح کورتکس از روی تصاویر تشدید مغناطیسی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ابراهیمی، سیدعلی سید محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • ابراهیمی، سیدعلی سید بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • ابراهیمی، سید علی سید مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلنیکو حاوی تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • ابراهیمی، فرزاد استفاده از روش غنی شده بدون شبکه گلرکین در تعیین پارامتر های شکست صفحات FGM [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • ابراهیمی، کاوه بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • ابریشمی، جلیل بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • ابریشمی مقدم، حمید کاهش بعد تصاویر فراطیفی از طریق خوشه بندی فازی باندها [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • ابری نیا، کارن تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 527-535]
 • ابطحی، سید ابراهیم آموزش فناوری اطلاعات تا سال 1404 [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ابن الرسول، اصغر طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ابهری، دکتر کاظم آموزش دینامیک سازوکارها به کمک رایانه [دوره 46، شماره 0، 1364]
 • ابهری، دکتر کاظم واژه نامه مهندسی مکانیک (5) [دوره 46، شماره 0، 1364]
 • ابهری، دکتر کاظم واژه نامه مهندسی مکانیک (9) از Centipoise تا Chicago boom [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • ابهری، دکتر کاظم واژه نامه مهندسی مکانیک (7) c تا carburetor [دوره 51، شماره 0، 1370]
 • ابهری، دکتر کاظم واژه نامه مهندسی مکانیک [دوره 42، شماره 0، 1360]
 • ابهری، کاظم واژه نامه مهندسی مکانیک (4) [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • ابهری، کاظم محاسبه طراحی و ساختمان کوبنده ثابت حبوبات [دوره 50، شماره 0، 1369]
 • ابهری، کاظم واژه نامه مهندسی مکانیک (6) [دوره 47، شماره 0، 1365]
 • ابوالحسن¬نژاد، وحید ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • ابوالحمد، دکتر گیتی بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R. [دوره 51، شماره 0، 1370]
 • ابوالحمد، گیتی بررسی سینتیی و مقایسه فعالیت کاتالیستهای هیدروتریتینگ در فرایند گوگرد زدایی تیوفن در گازوئیل [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • ابوالحمد، گیتی تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • ابوالحمد، گیتی بررسی سینتیکی حلقوی شدن در حضور کاتالیزور پلاتین برآلومین [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • ابوالقاسمی، حسین اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • ابوالقاسمی، حسین بررسی منحنی عبور در فرآیند جذب سطحی اسید سیتریک توسط رزین آنیونی و ارایه یک مدل ریاضی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ابوالقاسمی، حسین بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ابوالقاسمی، حسین بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • ابوالمحمد، گیتی مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • ابوطالبی، محمدرضا کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • اتعلی، دکتر بر تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • اتمر، پرفسور مردم (انسان ) ماده و محیط MAN – METERIAL – MIDDEN ( ENVIRONMENT) [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • اجلالی، آرش مطالعه انتقال حرارت در آرایه ای از پره های متخلخل دو بعدی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • احتشام، محمود حدود کاربرد تکنونیک صفحات درعقار ایجاد پوسته جدید اقیانوسی در خشکی [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • احتشامی، مهدی آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • احسان، مهدی یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • احسانیان، غضنفر مطالعه تئوری وتجربی اکسیژن محلول و اکسیژن خواهی بیولوژیکی رودخانه زاینده رود پس از تصفیه خانه جنوب اصفهان [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • احمدی، اردشیر انتقال منابع قدرت بازیهای چانه زنی در بازیهای تجاری نفت [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • احمدی، جعفر تولید و شناسائی رزین نفتی و بررسی عوامل موثر بر بازده تولید [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • احمدی، جعفر تولید و تخلیص پنتااریتریتول-بررسی عوامل مؤثر بر بازده تولید و مطالعه روشهای تخلیص [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • احمدی، دانیال مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 597-609]
 • احمدی، عباس بررسی و مدلسازی پایداری سمتی خودرو [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • احمدی، محمدتقی طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • احمدی، مرتضی بررسی کارآیی روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین مقدار تنش برجا [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • احمدی، مرتضی تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • احمدآبادی، مجید نیلی استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • احمدآبادی، محمود نیلی دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • احمدآبادی، محمود نیلی تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • احمدآبادی، محمود نیلی بررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • احمدزاده، مهندس محمود موجودات زنده پرکامبرین [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • اخگری، حسین بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • اخلاقی، مهندس سیامک اثر آلومینیوم بر فرآیند بازیابی دینامیکی فولادهای حاوی مس و منگنز [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • اخوان بهابادی، محمدعلی ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ایرانی، عبدالعباس برنامه PM برای نگهداری کارخانه [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • ایرانی، مهندس عبدالعباس آنالیز تنش های حرارتی در ورقه های چند لایه مدور [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • ارجمندی، سید اصغر روش بردارهای ریتز نوین برای تحلیل دینامیکی سازه‌ها در حوزة فرکانس [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اردبیلی، محمد مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 669-679]
 • اردکانی، احمدرضا محبوبی بررسی اثر شکستن ذرات بر رفتار مکانیکی مجموعه ذرات دو بعدی و تیز گوشه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • اردکانی، علی حائریان موتورهای جت [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • اردکانی، علی حائریان اتصال فلزات با جوشکاری مافوق صوت [دوره 48، شماره 0، 1366]
 • اردلان، علیرضا آزموده تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • اردلان، علیرضا آزموده بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اردلان، علیرضا آزموده مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اردلان، علیرضا آزموده پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اردلان، علیرضا آزموده آنالیز جزر و مدی جهانی و تعیین مدلی جدید برای سطح متوسط جهانی دریا بر اساس توابع پایة متعامد [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اردلان، علیرضا آزموده تخمین جهانی پتانسیل ژئوئید، توپوگرافی سطح دریا و ژئوئید بر اساس مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • اردلان، علیرضا آزموده مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • اردلان، علیرضا ازموده تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اردلان، علیرضا ازموده مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص : مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • ارشاد، لیلی بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • ارضی، یدالله زمین کردن مراکز تلفنی قسمت اول :اندازه گیری مقاومت مخصوص زمین [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • ارضی، یداله ارائه روش جدیدی برای محاسبه مقاومت الکترودهای زمین و ظرفیت خازنی اجسام در فضا [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • ارفع، حسین بهره برداری بهینه از مخازن آب سدهای مخزنی متوالی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ارمکی، حسن قاسمی دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ایزدی، جهاندار پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • ایزدی، مصطفی مشخصات سیستم های مختلف حمل و نقل [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • ایزدی، نیما ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • ایزدپرست، امیر حسین طراحی سکوهای ثابت فلزی بر اساس ترازبندی بارگذاری دریا در منطقه پارس جنوبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • ایزدخواه، مهندس مجید تعیین توزیع دمای حاصل از چشمه های متحرک حرارتی [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • ازهری، مجتبی روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • اژدری شبستری، ابراهیم تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • استادیار، عادلی ضرائب زلزله خیزی و حوزه های شدت نسبی زلزله های ایران [دوره 42، شماره 0، 1360]
 • استکانچی، همایون طراحی محدودة بهینه نهایی در معادن روباز با روش‌های اصلاح شدة مخروط شناور دو [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • اسحاقی، اکبر بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • اسدی، حامد بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 619-633]
 • اسدی، سعید بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • اسدی، محمود بررسی اثر منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده ها د ر حذف رنگ پساب [دوره 48، شماره 0، 1366]
 • اسدی، مرتضی خلجی مدلسازی دینامیک تاثیر اختلاط غیر ایده آل بر روی عملکرد فرآیند تخمیر بیهوازی فضولات دامی در راکتورهای ناپیوسته دوره ای [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • اسدی، مرتضی خلجی مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • اسدیان، دکتر مسیح الله پروژه های نوین و مبانی براورد هزینه های بهره برداری از انرژی زمین گرمائی [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • اسدزاده، جعفر بکارگیری روش کربوترمی جهت تولید پودر کاربید بور از ژل اسید بوریک و اسید سیتریک [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • اسدزاده، گلپیرا علمی بررسی ارتباط بین میزان سایش و بافت سنگ در نمونه هایی از سنگهای... [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • اسفندیاری، بیژن محیط رسوبی و سنگ شناسی رسوبات کامبرین در بخشی از جنوب البرز مرکزی [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • اسفندیاری، مهرداد اکتشاف اندیس معدنی علی آباد تفت یزد و ارزشیابی پتانسیل های معدنی آن بر اساس عیار سنجی آماری و تعیین نقاط امید بخش [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • اسکوئی، اصغر وطنی اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی) [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اسلامی، شهرام پیش بینی RETROGRADE CONDENSATION با استفاده از معادله حالت SRK [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • اسماعیلی، حمید رضا حاجی بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • اسماعیلی، مرتضی ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اسودی، تورج مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • اشتیاق، پرویز حفاظت از خطرات جریانهای الکتریکی [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • اشجعی، مهدی بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • اشجعی، مهدی بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • اشجعی، مهدی بررسی تجربی تأثیر زاویه نازل بر رفتار یک خانواده از انژکتورهای پیچشی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اشجعی، مهدی بررسی تجربی تاثیر زاویه مارپیچ بر رفتار انژکتورهای پیچشی [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • اشجعی، مهدی بررسی اثرات انتقال گرمای لوله به لوله در مبدلهای گرمایی لوله–پره تخت [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • اشجعی، مهدی مقایسه ضریب موضعی انتقال حرارت جابجایی آزاد از استوانه‌های افقی در ردیف‌ها? عمودی و مایل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • اشجعی، مهدی تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • اشراقی، محمدرضا تحلیل انواع ترکها و ارائه لایه چینی مناسب در مواد مرکب با استفاده از روش انتگرال J [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • اشراقی، محمد رضا حل تحلیلی معادله حرکت جرم ، فنر غیر خطی و دمپر با در نظر گرفتن اثر نیروی باد تحت بار دینامیکی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • اشرفی، خسرو اعمال روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات اب کم عمق [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • اشرفی، فرخ حبیبی اتصال کوتاه ناگهانی یک ماشین سنکرون "یک ماشین سنکرون با قطب های صاف و سیم پیچی های مستهلک کننده روی هر دو محورهای طولی و عرضی" [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • اشرفی، فرخ حبیبی کلیات راجع دستگاه های حفاظتی در تاسیسات الکتریکی [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • اشرفی، فرخ حبیبی روش مولفه های متقارن و کاربرد آن در آنالیز سیستمهای سه فاز نامتعادل [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • اشرفی، فرخ حبیبی اتصال کوتاه ناگهانی یک ماشین سنکرون از فصل پانزدهم کتاب ماشینهای الکتریکی (جلد دوم [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • اشرفی، فرخ حبیبی کنترل توان و فرکانس در سیستم برق بهم پیوسته [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • اشرفی، فرخ حبیبی کنترل توان و فرکانس در سیستم برق بهم پیوسته [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • اشرفی، فرخ حبیبی فرمول تلفات انتقال نیرو برای محاسبات دیسپاچینگ اقتصادی [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • اشرفی، فرخ حبیبی فرمول بندی شبکه برای آنالیز سیستم های نیروی برق [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • اشکذری، قاسم دهقانی بررسی آزمایشگاهی عملکرد جداسازهای لرزه ای الاستومر مسلح با الیاف [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • اصغری، رجب بررسی کاهش آهن در سیلیس به روش اسیدشوئی و مغناطیسی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اصغرپور، محمدجواد ارائه مدل تخصیص ترافیک به شبکه حمل و نقل شهری و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • اصغرپور، محمدجواد طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • اصفهانی، محمدرضا رابطه ای برای در نظر گرفتن اثر آرماتور جانبی در مقاومت پیوستگی بین آرماتور و بتن ( بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا) [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • اصفهانی، محمدرضا تحلیل غیر خطی قاب های دو بعدی بتن مسلح با در نظر گرفتن اثر دور گیری فولادهای عرضی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • اصفهانی، محمدرضا مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اصفهانی، محمدرضا مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • اصفهانیان، وحید اعمال روش نیمه لاگرانژی – نیمه ضمنی برای حل معادلات اب کم عمق [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • اصفهانیان، وحید حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • اصفهانیان، وحید مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • اصفهانیان، وحید شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده(PNS) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اصفهانیان، وحید حل معادلات ناویر-استوکس دو بعدی به روش المانهای مرزی بدون نیاز به گسسته سازی میدان محاسباتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • اصفهانیان، وحید حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • اصفهانیان، وحید اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • اصفهانیان، وحید استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • اصل، شاهین خامنه بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • اصل، علی حقیقی بررسی عوامل مختلف دراسانس گیری از دارچین [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • اصل، علی حقیقی مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • اصل، علی حقیقی استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • اصل، فرزاد زرگری آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • اصل، قادر قربانی ارتعاشات غیرخطی صفحات حلقوی با ضخامت متغیر پله ای با خواص اورتوتروپیک [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • اصلانی، دکتر سهیلا سنتز کوئننیت Koenenite"" برای دستیابی به شرایط تشکیل آن [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • اصلانی، سهیلا فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اصلانی، سهیلا تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • اصلانی، سهیلا قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • اصلانی، سهیلا شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • اطهر، مصطفی سهرابی پیشنهادی جهت تهیه چارتهای دقیق دریائی با استفاده از مختصات [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • اعلامی، دکتر مهندس بیژن در رفتار صفحات مربع روی چهار تکیه گاه واقع در رئوس [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • افراپلی، مهدی شعبانی طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • افراخته، حسین روشی مبتنی بر تئوری گراف جهت تعیین بهینه جزیره ها در فرآیند بازیابی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • افشار، محمود احتشام زاده کاوش های نفتی آمار مقایسه ای و چشم انداز اقتصادی [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • افشار، محمود احتشام زاده گشوده شدن آتلانتیک و نتایج تکتونیکی آن در ارتباط با تتیس و یا سیفیک [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • افشاری، محمد رضا پور مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • افشارچی، پریا بررسی پایداری لرزه‌ای سد‌های باطله مطالعه موردی سد سرچشمه [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • افشارنیا، سعید روشی مرکب در کنترل ادوات FACTSجهت بهبود اولین نوسان حالت گذرا [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • افشارنیا، سعید اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 611-617]
 • اقتصادی، شهمیر نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • اقدم، علیرضا صبور روح بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (FGM) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز/سرامیک [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • اکبری، جلال طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • اکبری، زهرا تغلیظ آب Steep (خیسانده ذرت) با استفاده از غشاء اسمز معکوس [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • اکبری، منصور بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • اکبرنژاد، محمدمهدی تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • اکبرنژاد، محمد مهدی مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اکمل، امیرعباس شایگانی بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • البرزی، محمود برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • الدشتی، جلال پورحسینی باب شبیه سازی سه بعدی فرایند اکستروژن مستقیم خارج از مرکز با روش اجزاء محدود و مقایسه با نتایج تجربی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • الدینی، وحید زین بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • الشریف، محمدرضا ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • الشریف، محمدرضا معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • الصنایع، ابوالفضل جامع میکروفسیلهای گیاهی تشکیلات زغالی شاهرود [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • الفت، محمد جعفر سنجش اسیدهای آمینه آزاد در شراب و کندم [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • الفت، محمد جعفر سنجش اسیدهای آمینه آزاد در سیب زمینی و پسته [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • اللهی، حسین نعمت روشهای آرایش کانه های مس [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • اللهی، حسین نعمت روشهای آرایش کائولن [دوره 48، شماره 0، 1366]
 • اللهی، حسین نعمت مشکلات موجود درآرایش کانه های مس پرفیری [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • اللهیاری، مهندس مهرداد کاربرد روش اجزا محدود در تحلیل سازه کشتی [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • الهی، بهزاد حکیم حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • الهی، حسین نعمت روشهای آرایش کانه های طلا [دوره 47، شماره 0، 1365]
 • الهی، حمید رضا بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • الهیاری، علی عماری بررسی تأثیرعملیات پیرسازی هم دما بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و رفتار شکست ضربه فلز جوش فولاد زنگ‌نزن آستنیتی L316 [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • امامی، باقر تعمیم اعداد موهومی مختلط [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • امامی، کاظم سید دانسته های جدید پیرامون ردیف تبخیری "راور" و جایگاه چینه شناسی ردیف های رسوبی ژوراسیک میانی و زبرین در منطقه راور-کرمان (ایران مرکزی) [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • امامی، کاظم سید کرتاسه پائینی در ایران [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • امامی، کاظم سید کرتاسه بالائی در ایران [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • امامی، کاظم سید ژوراسیک و تشکیلات آن در ایران [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • امامی، کاظم سید ژئوسنکلینال [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • امامی، مسعود مکانیزم تشکیل ذرات TIBدر کامپوزیت زمینه فلزی AL-TIB2 به روش آلیاژ – آلیاژ [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • امامی، مسعود پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • امامی، مسعود بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ایماندل، دکتر کرامت الله کاربرد خاک بنتونیت سمنان د رحذف دترجنت از آبهای آلوده زیرزمینی تهران [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • امیدخواه، محمدرضا بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • امیدوار، بابک بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • امیری، جواد واثقی تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • امیری، روانبخش ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • امیری، طاهر یوسفی مروری بر مطالعات اختلاط جتی مخازن [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • امیری، علیرضا روش ابتکاری ساخت و بهبود تور مسئله فروشنده دوره‌گرد نامتقارن [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • امیری، غلام رضا قدرتی محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • امیری، محمد باقر قاسمیان اهمیت ترمهای اینرسی در برآورد اثر پدیده لغزش بر ضخامت فیلم مایع در فرآیند روکش دهی از نوع آزاد سیالات غیر نیوتنی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • امیری، مقصود کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • امیری، مهدی تحلیل تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی آزاد از روی صفحه موجی شکل درون یک کانال عمودی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • امیرزاده، فائقه بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • امیرسالمی، مهندس بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R. [دوره 51، شماره 0، 1370]
 • امیرمعز، دکتر علیرضا محاسبه حجم بعضی از هیپرسطحهای درجه دوم [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • امین، دکتر جعفر صیقلی کردن فلزات به روش الکترولیتی [دوره 6، شماره 0، 1345]
 • امین، مازیار اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • امینی، آذین تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • امینی، جلال بررسی توانایی سازمان دهی ادراکی در استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • امینی، جلال بررسی وزن اسپیلاین های صفحات نازک برای مدل سازی رقومی زمین [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • امینی، جلال ?-shape‌ ها در مدلسازی رقومی سطح زمین [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • امینی، عبدالحسین تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • امینی، علیرضا بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قرار دادن منطقه برش بحرانی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • امینیان، اولین گزارش مقدماتی در مورد طرح تحقیقاتی شماره G -1 [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • انتظاری، مهندس علیرضا توربین بانکی –چشم اندازه آینده آن [دوره 56، شماره 0، 1374]
 • اندیش، رضا خیر آلوده کننده های آب [دوره 35، شماره 0، 1355]
 • اندیش، مجتبی جهان روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • انصاری، انوشیروان تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • انگجی، دکتر محمود ترابی شبیه سازی ستونهای پر شده جهت جدا سازی محلولهای چند جزئی به روش جذب سطحی ، آنالیز مدل ریاضی و تحلیل عددی [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • انگجی، محمود ترابی تولید و شناسائی رزین نفتی و بررسی عوامل موثر بر بازده تولید [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • اهرنجانی، پریسا موسوی شبیه‌سازی تقاضای برق صنایع ایران با استفاده از سیستم داینامیک [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • ایوانی، جواد بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • ایوانی، جواد فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • ایوانی، جواد استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • ایوانی، جواد تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • ایوانی، جواد بهینه سازی پارامترهای معادله حالت آماری SSAFT در تعادل فازی پارافین های سبک و سنگین در فشارهای بالا با روش Nelder – Mead [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • ایوانی، جواد تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ایوانی، جواد تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اوجی، جلیل استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • اوجی، جلیل تولید ماده ضد کف از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • اورعی، کاظم ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • اورنگی، سکینه شبیه سازی اکستروژن معکوس قطعات توخالی دایره ای [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • اویسی، حمید طراحی و پیاده سازی سامانه تصمیم یار ارزیابی و رتبه بندی فروشندگان و تامین کنندگان [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • اویسی، دکتر خسرو بررسی های خرابی های روسازی اصلی در فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران [دوره 48، شماره 0، 1366]
 • اوصیاء، مهدی نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اولیازاده، دکتر منوچهر شناسایی و شستشوی اولیه کائولن سمنان [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • اولیازاده، منوچهر حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • اولیازاده، منوچهر کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • اولیازاده، منوچهر فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اولیازاده، منوچهر استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • اولیازاده، منوچهر بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اولیازاده، منوچهر بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اولیازاده، منوچهر فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • اولیازاده، منوچهر فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • اولیازاده، منوچهر ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • اولیازاده، منوچهر فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]

ب

 • باباپور، محمد مهندسان و دانش محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • بیابانکی، سیدامیررضا مدلسازی سه بعدی حفریات سنگی در محیطهای ناپیوسته و ارائه روش نوینی برای تعیین نوع تماس بین بلوکها [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • بیابانکی، سیدامیررضا بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • بابائی، علی پولی اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • بابائی، فرامرز حسین استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • بابائی، مهدی ایده‌ای جدید برای سازه‌های تاشوی قیچی‌سان با هندسه متغیر [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • بابکان، سولماز پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • بیات، ایرج بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • بیات، محمدرضا نوری کاربرد روشهای رایانه ای در بهینه سازی طرح یک سد خاکی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • باخ، پتر آلن دماوند [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • بارانی، غلامعباس کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • بازرگان، دکتر غلامعلی منابع انرژی در جهان و نیازمندی بشر به انرژی اتمی [دوره 2، شماره 0، 1344]
 • بازرگان، غلامعلی بر جذبی گازها در پنبه کوهی [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • باستانی، داریوش بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • باستانی، علی تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • باستانی، علی تحلیل دقیق موجبر تک شکاف به روش ممان با توابع پایه سینوسی فراگیر [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • باشی، سیدحسین قافله مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • باعث، مرضیه مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • باغ، رحمت ستوده قره مدل سازی راکتور هیدروژناسیون روغن سویا [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • باغمیشه، وحید رسول زاده اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • باقری، دکتر سهراب عمارت " طاق بزرگ " پاریس تجربه بررسی ها و محاسبات سازه ها [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • باقری، سید علی سید حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • باقری، سید علی سید فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • بیچرانلو، رضا تاثیر میزان رطوبت عصاره گیری در شناسایی خاکهای واگرا براساس معیار شیمیایی شرارد [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • بچه، رضا کرد بررسیهائی چند درباره پروژه های صنعتی [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • بحرودی، عباس قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • بحرودی، عباس شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • بختیاری، افشین برآورد میزان بار گاز مصرفی شهر تهران با استفاده از فناوری شبکه‏های عصبی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • بختیاری، ساسان آشنایی با مدلسازی و کنترل کیفی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • بخش، دکتر احمد نور حدود استفاده از روش یک بعدی حرکت سیال در محاسبه ارتفاع مانومتریک پمپهای سانتریفوژ [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • بخش، علی چائی رتبه‌بندی ریسک پروژه با استفاده از فرآیند تصمیم‌گیری چند شاخصه [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • بخش، مسعود طاری ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان نیمه پیش ساخته پانلی بر روی میز لرزان [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • بخش، ناصر نعمت روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • بخشی، حمیدرضا تعیین حد پائین واریانس خطای تخمین برای زاویه سیگنال دریافتی با استفاده از روش CRB در آنتن های آرایه ای [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • بخشی، حمیدرضا تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • بخشایش، محمد کشاورز پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • بداشتی، امیر علی اله اندازه گیری مقدار سختی یک اتصال T در بدنه خودرو مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • بیدختی، علی علی اکبری نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • بدیعی، پیمان مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • بدیعی، پیمان مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • بیدگلی، سمیه قندی حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • براتعلی، ترابعلی بررسی آپاتیت های فسفوکلسیک که در آنها اکسیژن دارای درجه های اکسیداسیون مختلف است [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • براتعلی، ترابعلی تهیه و برسی یک پراکسی آپاتیت فسفو کلسیک [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • براتعلی، ترابعلی بررسی تغییر ساختمان و خواص اورتوفسفاتهای استرونسیوم در اثر ایون M [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • براتعلی، ترابعلی فسفاتهای کلسیم بررسی و جود یک رشته جامدات که دارای ترکیب متغییرند و با فسفاتهای تری کلسیک را سب متناظر می باشند [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • براتعلی، ترابعلی بررسی آپاتیت ها [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • براتعلی، ترابعلی تهیه مونو کریستالهای فلوئور و آپاتیت کلسیک که شامل مقدار اندکی از ایونهای Mnاست و بررسی بوسیله لومی نسانس و RPE [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • برگی، خسرو تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • برگی، خسرو اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • برگی، خسرو بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • برگی، خسرو بررسی رفتار تونل تحت اثر امواج زلزله به روش ترکیبی اجزاء محدود و المانهای مرزی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • برگی، خسرو مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • برگی، خسرو شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • برگی، خسرو طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • برگی، خسرو ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • برگی، دکتر خسرو بررسی رفتار غیرخطی اتصالهای بتنی هنگام زلزله [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • برگی، دکتر خسرو بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون [دوره 56، شماره 0، 1374]
 • برگی، دکتر خسرو بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیده های انکسار و تفرق [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • برنوش، افروز مکانیزم احیاء کلرور مس از الکترولیت ان بوتیل آمین در نفتالین مذاب [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • بروجردیان، امین میرزا ارائة مدل اولویت‌بندی علت‌گرا جهت تعیین قطعات خطرناک جاده‌ها برای عابرین پیاده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • برومند، مسعود حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • بزرگ، سید فرشید کاشانی بررسی تأثیر شکل گرم و بازپخت بر ریز ساختار آلیاژهای بین فلزی بر پایه TiAl [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • بزرگ، سید فرشید کاشانی تولید فولاد میکروالیاژی وانادیوم و نایوبیوم دار به روش غوطه ورسازی و بررسی خواص آن [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • بزرگمهری، رامین مدلسازی سینتیکی واکنش گوگردزدایی دی بنزوتیوفن [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • بسمی، محمدرضا مدل کردن ژنراتور و طراحی پایدار ساز در سیستمهای قدرت چند ماشینه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • بشارتی، محمد کاظم بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • بشارتی گیوی، محمدکاظم تحلیل و بهینه‌سازی سازه‌های ساندویچی با هسته سینوسی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • بشارتی گیوی، محمدکاظم فرایند کشش عمیق استوانه‌های با نسبت کشش خیلی بالا [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 519-525]
 • بشارتی گیوی، محمدکاظم تحلیل سه‌بعدی اکستروژن مستقیم با روش قاچی و المان محدود [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 527-535]
 • بصیر، حسن تعیین توان موتورهای محرک ناو زنجیری با استفاده از نومو گرامهای ویژه در شرایط مختلف حمل و نقل در معادن [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • بصیر، حسن گزارش از بازدید چند معدن در اروپا [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • بصیر، حسن نقش معدن کاری در اقتصاد کشور لهستان [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • بصیر، حسن معادن ذغال منطقه رود [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • بصیر، دکتر تازه های علم وصنعت اختراع یک بخاری نفت-ذغال سوز [دوره 42، شماره 0، 1360]
 • بصیر، سید حسن معدن آهن بونک لیبریا ، آفریقای غربی [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • بصیری، سید حسن روشهای تونل زنی در آستانه یک دگرگونی بزرگ [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • بیطرفان، مهدی افزایش کارائی دسته‌بندی متون بر اساس بهبود روش انتخاب خصیصه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • بفروئی، علی طبائی مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • بیگی، حمید مهندسی شبکه های عصبی توسط اتوماتانهای یادگیر: تعیین اندازه مطلوب برای شبکه های عصبی سه لایه [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • بیگی، علی عباس بررسی پارامترهای مؤثر بر برگشت فنری در فرایند کشش عمیق [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • بیگدلی، ابراهیم شیمی کربانیون [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • بیگلری، مریم نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • بلادی، حسین تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • بنی، لیلا هاشمی استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • بنی، محمدحسن هاشمی استخراج مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape from Shading [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • بین، محمد حسن پیش بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • بینا، دکتر محمد منصور مطالعه اثر انکسار در ترازیابی و ارتفاع یابی مثلثاتی در ژئودزی و نقشه برداری و امکان حذف آن [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • بینا، محمد توکلی روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • بنادکی، سیدمحمد مهدی دهقان طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • بنادکی، سید محمد مهدی دهقان استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • بنداری، هوشنگ استفاده از دیاگرامهای دایره ای بمنظور محاسبه افت ولتاژ و انرژی در خطوط کوتاه و بلند انتقال نیرو [دوره 14، شماره 0، 1348]
 • بندیان، ر. علاقه مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • بنیسی، صمد آموزش مهندسی مشتری مدار در قرن بیست و یکم [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • بنیسی، صمد بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • بنیسی، علی حاجیلوی بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • بهابادی، محمدعلی اخوان افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • بهابادی، محمدعلی اخوان افزایش ضریب انتقال حرارت در چگالش بخار داخل لوله های مجهز به سیم پیچ [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • بهابادی، محمدعلی اخوان بررسی تجربی ضریب انتقال حرارت بطریقه جابجایی در جریان آرام تکفاز با استفاده از سیم پیچ [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • بهابادی، محمدعلی اخوان تأثیرات تغییر شیب لوله بر انتقال حرارت چگالشی جریان [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • بهابادی، محمد علی اخوان بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • بهار، حسن تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • بهار، علی اکبر رحیمی تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • بهاری، محمدرضا تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • بهاری، محمدرضا تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چندصفحه ایKK [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • بهاری، محمدرضا ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • بهاری، محمدرضا ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • بهاری، محمدرضا ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • بهاری، محمد رضا رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • بهاری، محمد رضا تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • بهرامی، حافظ بررسی تأثیر دما و طول اواپراتور و تعداد خم‌‌های لوله حرارتی ضربانی در عملکرد آن [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • بهرامی، حسین حاجی نقش عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی پی در پی بر خواص چدن نشکن [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • بهرامی، دکتر نیکخواه حل دستگاه معادلات خطی از راه تجزیه [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • بهرامی، فریبا شبیه سازی حرکات ارادی بیماران ضایعه نخاعی در هنگام برخاستن از روی صندلی [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • بهرامی، منصور نیکخواه مدل سازی خطی سیستم های غیر خطی با کمک شبکه های عصبی مصنوعی بر پایه داده های ورودی – خروجی و کاربرد آن در بویلر نیروگاه [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • بهرامی، منصور نیکخواه اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • بهرامی، منصور نیکخواه نحوه تغییرات مجذور فرکانس( ) در فاصله بین مودهای طبیعی [دوره 51، شماره 0، 1370]
 • بهرامی، منصور نیک خواه وزنه های بالانسینگ با ممان اینرسی مینیمم [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • بهرامی، منصور نیک خواه یک روش محاسبه برای پاسخ دینامیکی سیستم ها [دوره 47، شماره 0، 1365]
 • بهروز، فتح اله طاهری مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • بهزاد، علی پدیده های رسوبی حاشیه دریای خزر [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • بهشت، ایرج نور مطالعه سنگ شناسی و کانی شناسی هورنفلسهای شمال روستای فشارک ( شمال شرق اصفهان) [دوره 48، شماره 0، 1366]
 • بهشتی، محمد تقی حمیدی طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • بهمنی، مجید تحلیل و بررسی اثر دمای آستنیته کردن بر تغییرات ابعادی چدن نشکن آستمپر [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • بهمنیار، حسین بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • بهمنیار، حسین مطالعه و تحقیق بر ضریب انتقال جرم درون قطره در سیستمهای استخراج مایع – مایع (سیستم تولوئن – اسیداستیک – آب و بوتانل – اسید استیک – آب) [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • بهمنیار، حسین مقایسه ماندگی موضعی فاز پراکنده در ستونهای پاشنده وrdc [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • بهمنیار، حسین اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • بهمنیار، حسین بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • بهمنیار، حسین شبیه سازی برجهای استخراج RDC نیمه صنعتی و صنعتی [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • بهنیا، کامبیز خاک مسلح [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • بهنیا، کامبیز کاربرد خاک مسلح د رساختمان پناهگاههای زمینی و حفاظت از مخازن سوخت [دوره 42، شماره 0، 1360]
 • بوترابی، سیدمحمدعلی بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • بوترابی، سید محمد علی مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • بوترابی، سید محمد علی اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • بودن، فرانسوا بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]

پ

 • پی، پرویز نیک دزیمتری دزهای شدید بکمک دزیمتر شیشه ای [دوره 33، شماره 0، 1354]
 • پی، دکتر پرویز نیک دزیمتری نوترون به کمک دتکتور سولیدتراس [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • پی، دکتر پرویز نیک کاربرد دتکتور سولید تراس برای دتکسیون ذرات آلفا به کمک نیترات سلولز [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • پی، محمود فراز سینتیک واکنش So2 با CaO در 1123 درجه k [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • پایاب، حسن مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • پایدار، محمد حسین فرآوری و بررسی خواص الکتریکی سرامیک BICUVOX.1 ، هادی یون اکسیژن [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • پایدار، محمد حسین پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • پارسی، پریسا خدیو بررسی اثر مخلوط مواد فعال سطحی روی پدیده پیوند قطره [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • پارسا، فرزاد بررسی آزمایشگاهی عملکرد میان قاب های مصالح بنایی در قاب های بتنی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • پارسا، محمد حبیبی بررسی اثر ضخامت اولیه بر برگشت فنری ورق فولادی با دو انحنای اصلی به کمک روشی نوین [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • پارسا، محمد حبیبی بررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • پارسا، محمد حبیبی طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • پارسا، محمد حبیبی مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • پارسا، محمد حبیبی بررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • پارسا، محمود ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • پارسامقدم، محسن امکان‌سنجی اقتصادی احداث واحدهای تولید پراکنده [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پازنده، شکستن ملکولهای پروپان حساس شده بکمک هگزافلورور گوگرد بوسیله اشعه لیزر [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • پازنده، حسین هیدرژناسیون انتخابی ترکیبات غیر اشباع روغن های نباتی و اثر اسیدهای چرب ترانس بر روی لیپوپروتئین کلسترول با دانسیته کم(LDL-C) و لیپوپروتئین کلسترول بادانسیته زیاد(HDL-C) [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • پازنده، دکتر حسین لیزرهای غیرروبی [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • پازوش، دکتر هرمز نگاهی به برنامه های بهره برداری از منابع آب ایران در گذشته [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • پازوش، هرمز جریان لایه ای بین دو لوله درون هم [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • پازوش، هرمز مردم (انسان ) ماده و محیط MAN – METERIAL – MIDDEN ( ENVIRONMENT) [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • پازوش، هرمز نقش قنات در آبادانی کویرها [دوره 44، شماره 0، 1361]
 • پازوش، هرمز بررسی جریان رودخانه های شمال ایران (حوزه آبریز دریای مازندران ) [دوره 42، شماره 0، 1360]
 • پازوکی، محمد بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • پاسوش، هرمز رسوب گذاری در مخازن سدها مسئله سد سفید رود [دوره 44، شماره 0، 1361]
 • پاشانجاتی، مصطفی بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • پاک، علی اصغر حسنی بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • پاک، علی اصغر حسنی بررسی کانی شناسی ، سنگ شناسی و تعیین اختصاصات ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی (شمال پرندک و زرند ساوه) [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • پاک، علی اصغر حسنی مدل توزیع عنصر روی در سنگ درونگیر معدن عمارت ، اراک [دوره 58، شماره 0، 1375]
 • پاکدل، امیر بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • پاکزاد، دکتر هوشنگ شنوایی رضایت بخش در منازل مسکونی [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • پاگردمقنی، حسین تعیین نوع و میزان مواد شیمیایی مصرفی درفلوتاسیون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • پال، پیتر یان طراحی شکل سدهای بتنی قوسی با استفاده از اسپیلاین‌های هرمیتی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • پتیان، مهندس گیورگ قره بررسی اضافه ولتاژهای ناشی از برخورد صاعقه به خط انتقال و نفوذ آن به سیم پیچ مبدل به کمک شبیه سازی مونت کارلو [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • پدرامی، علی جعفری محاسبات شیب خاکریزها و مطالعه پایداری آنها – تئوری فله نیوس FELLENIUS [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • پذیرنده، علی دزیمتری اشعه گاما با استفاده از دزیمترهای شیشه ای [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • پذیرنده، علی یک بررسی از همایش انتقال تکنولوژی هسته ای – شیراز [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • پذیرنده، علی محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • پذیرنده، مهرانگیز کربناتیت ها [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • پریان، جعفر امیری طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پرست، محمد دوست تعیین نوع و زمانبندی بهینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه سیستمهای چند‌جزیی بر اساس قابلیت اطمینان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • پرست، محمد نوع بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • پیرصمدی، دکتر حسین بررسی و استفاده درمانی دریاچه شورابیل –اردبیل [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • پرگر، فرهاد مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • پیرمحمدی، عادل مطالعه توزیع دما در لوله های آبی بویلرهای نیروگاهی در حالت پایدار و حالت گذرا(راه اندازی) [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • پیرهادی، عباس طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • پیروز، پیروز میکروسکوپ الکترونی روبنده [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • پیروز، حسن محمدی روشی نوین در مدولاسیون وکنترل مبدلهای AC/AC چند سطحی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پیروز، محرم دولتشاهی مدل‌سازی عددی به‌آب‌اندازی جاکت سکوهای فراساحل از روی بارج و اهمیت نیروی ورود به آب در مورد اعضای افقی جاکت [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • پیروز، محرم دولتشاهی حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • پرویزی، مجید بررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • پیروز قلعه، امیر بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 619-633]
 • پروین، نادر اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • پژند، محمد رضایی قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • پژند، محمد رضایی ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پژند، محمد رضایی اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • پژند، محمد رضایی درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • پسند، مجید صنایع ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • پیشوایی، میر سامان یک الگوریتم ممتیک برای طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس در یک زنجیره تأمین [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • پیلگر، آندریاس تکوین زمانی و تکتونیکی کوهستان ها ی ایران [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • پیما، عباس موسوی ره خواص روغن موتور و موارد استعمال آن [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • پیمان، علیرضا کنترل ظرفیت خازن در موتور القایی تکفاز بدون استفاده از حسگر سرعت [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پناه، اسدایران مطالعه کانی های سنگین ناحیه آستانه اراک [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • پناه، اسد ایران تطابق انواع رسوبات در عمق کم (روشهای پیشنهادی در زمین شناسی) [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • پناه، اسد ایران بررسی و تطبیق انواع رسوبات در امتداد خیابان شاهرضا-تهران [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • پناه، اسد ایران مطالعه تشکیلات رسوبی حوضه قم [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • پناه، اسد ایران روش پیشنهادی مطالعه کمی سنگهای رسوبی [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • پناه، محمدجواد یزدان پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • پناهی، خسرو کریم محاسبه منحنی تاثیر لنگر خمشی یک تیر پنج دهانه به وسیله کامپیوتر [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • پناهی، خسرو کریم طرح پژوهشی زنجیر آمیخته چاپ فارسی-لاتین (MIXED CHAIN) [دوره 33، شماره 0، 1354]
 • پناهی، خسرو کریم فرمول بندی عمومی شبکه تیرهای متقاطع [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • پناهی، خسرو کریم محاسبه ماتریسی سه بعدی هیپراستاتیک از درجات بالا رابطه مشخصه یک میله از یک اسکلت [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • پناهی، دکتر خسرو کریم محاسبه تانسوری شرایط انتگرال گیری و سازگاری در محیطهای پیوسته با تغییر شکل بینهایت کوچک [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • پناهی، دکتر خسرو کریم تحلیلی از تحقیقات علمی در ایران [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • پناهی، دکتر مهندس خسرو کریم فرمول بندی عمومی شبکه تیرهای متقاطع [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • پناهی، محمد شریعت موثر بودن زمین در تصفیه فلزات سنگین فاضلابها [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • پناهی، محمد شریعت یک روش سریع جهت ارزشیابی مناسب بودن زغال فعال برای تصفیه فاضلاب ها [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • پناهی، محمد شریعت بررسی غار علی سرد – همدان [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • پناهی، محمد شریعت مطالعه کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب ها شهرستان کرمان [دوره 47، شماره 0، 1365]
 • پناهی، مسعود شریعت بررسی تعادل شبکه های کابلی الاستیک خطی با استفاده از کمینه سازی انرژی پتانسیل [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • پناهی، مسعود شریعت بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • پناهی، مسعود شریعت تحلیل تلرانسی مجموعه های مکانیکی با استفاده از روش اتصالات مجازی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • پناهی، مسعود شریعت طراحی بهینه جعبه دنده خودرو بر اساس شاخصهای عملکرد و مصرف سوخت [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • پناهنده، حسین اندازه گیری میزان خوردگی فلزات و آلیاژها با استفاده از اکتیواسیون سطحی [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • پناهنده، حسین استفاده از انرژی هسته ای در پژوهشهای فضائی [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • پناهنده، دکتر حسین بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها [دوره 50، شماره 0، 1369]
 • پهلوانی، ایرج محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • پهلوانی، پرهام مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • پهلوانی، پرهام استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • پور، ابراهیم رحیم محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • پور، ابراهیم رحیم تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • پور، ابوالفضل عرب برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • پور، احمد عاصم بررسی فرایند نورد متقارن ورق های سه لایه با استفاده از تابع جریان و تئوری حد بالا [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • پور، امیر خواجه بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • پور، امیر محمد بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • پور، سیدحسن قدسی طراحی یک مدل تلفیقی برای انتخاب تامین‌کننده و تخصیص سفارشات [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • پور، سیدحسن قدسی ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • پور، عارف علی تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • پور، عبدالعظیم محمدی بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • پور، علی اکبر رحمتی ظرفیت باربری کمانشی ورقهای خورده شده [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • پور، علی بخشعلی اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • پور، علیرضا صالح مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • پور، علیرضا صالح بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • پور، علیرضا صالح پیش بینی چگالی مایعات معیانی و مخلوط های LNG با استفاده از معادلات حالت [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • پور، علیرضا صالح استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • پور، مجید عمید استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • پور، محمدرضا سلیم افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • پور، محمدصادق صادقی مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • پور، مرتضی فتحی تشخیص الگوهای غیرطبیعی در فرآیند ساخت قطعات نیمه هادی با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • پور، مهدی جلال بررسی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • پور، مهدی سعادت روش نوین برای مطالعه پلهای معلق تحت اثر بار مرده (کاربرد تفاوتهای محدود برای مطالعه مجموعه های منظم ساختمانی) [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • پور، نازنین سادات قدسی بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • پور، نوشین قلی پیش بینی شرایط بحرانی آتش بااستفاده از پارامترهای حریق مواد [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • پورسرتیپ، بابک تحلیل مودال سدهای بتنی قوسی در محدوده زمان با در نظر گرفتن اندرکنش سد و آبِ مخزن [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • پورصیامی، حسین حسین تعبیر و تفسیر پتروفیزیکی مخزن هیدروکربنی در جنوب ایران [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • پورصیامی، حسین حسین تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • پورقاضی، اعظم روشی برای بر ، صیقل ، جهت یابی و انتقال تک بلورهای فلزی کروی ( NI,NITI) [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • پورقهرمانی، پرویز فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • پورکریمی، ضیاءالدین شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • پورکریمی، ضیاءالدین بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • پورویس، داود پایداری پوسته‌های استوانه‌ای کامپوزیتی با تقویت محیطی تحت اثر بارهای ترکیبی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • پوستچی، امیر علی تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • پویشمن، یسرا بررسی متالورژیکی ابزارآلات‌ جنگی ایران باستان- ایلام - میانه [دوره 43، شماره 2، 1388]

ت

 • تابا، اصول تنظیم خودکار تولید و انتقال نیرو در شبکه های بهم پیوسته [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • تابش، مسعود بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • تابش، مسعود بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با درنظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی – فشار در گره ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • تابش، مسعود تعیین زمان نشت یابی و نوسازی شبکه های توزیع آب شهری با استفاده از تحلیل اطلاعات حوادث [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تابش، مسعود پیش بینی تقاضای کوتاه مدت آب شهر تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • تابش، مسعود بررسی نقش عوامل مؤثر بر فراوانی حوادث در لوله‌های اصلی آب رسانی ‌با استفاده از الگوی رگرسیونی ترکیبی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • تابنده، دکتر نصرالله پایداری تعادل در معادلات دیفرانسیل غیر خطی [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • تابنده، محمود یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • تابنده، نصرالله یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • تابنده، نصرالله مطالعه انتقال حرکت تقطیر در لوله های افقی با مقطع بیضی و پره دار داخلی مورد استفاده در کندانسرهای هوائی [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • تابنده، نصرالله اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تابنده، نصرالله دینامیک سه نقطه مادی در فضا (1) [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • تابنده، نصرالله مدارهای حدی پوانکاره و پایداری حرکت [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • تابنده، نصراله مدلسازی ریاضی و تحلیل رفتار یک نوع محرک SMA مرکب از آلیاژ حافظه دار و الاستومر در شرایط ایستا [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تابنده، نصرت الله تقریب خطی برای معادلات دیفرانسیل غیر خطی و مسئله پایداری [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • تاج، تورج خرمی بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • تاجداری، مهدی تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 547-554]
 • تاد، عباس صفحه گرد زیربار منفرد قائم P در مرکز [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • تاد، عباس صفحه گرد زیر بار قرینه [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • تارخ، علی تأثیر مدل‌سازی تراک1 در محاسبه خواص موج بلاست ناشی از انفجار ابر هوا- سوخت [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تائبی، امیر پیش بینی کیفیت رواناب شهری: بررسی روشها وارائه مدل منتخب [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • تائبی، امیر عملکرد سیستم جریان سطحی برای تصفیه تکمیلی پساب تصفیهخانه فاضلاب [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • تائبی، مسعود شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • ترابی، حسین مطالعه سنگ شناسی و کانی شناسی هورنفلسهای شمال روستای فشارک ( شمال شرق اصفهان) [دوره 48، شماره 0، 1366]
 • ترابی، معصومه بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ترابیان، شهاب الدین رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تربیت، دکتر فیروز نقش عامل های بی بعد در هیدرولیک [دوره 2، شماره 0، 1344]
 • تربیت، دکتر مهندس فیروز تعمیم قضیه ی مقدار حرکت در مکانیک مایعات [دوره 6، شماره 0، 1345]
 • تربیت، فیروز طرح نیمرخ سرریز سد متحرک بر اساس نظریه پتانسیل [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • تربیت، فیروز محاسبات افت فشار در لوله ها بر اساس فورمولهای نوین [دوره 1، شماره 0، 1343]
 • ترکیان، ایوب بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • ترکمندی، محمد طراحی کنترلگر تراکم پیش‌بین تطبیقی برپایه مدیریت فعال صف در مسیریاب‌های شبکه TCP [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • تسنیمی، عباسعلی ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • تطفی، حسن احمدی نفوذ مصالح خاکریز در بسترهای سست لجنی و اثر جداکننده ها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • تعویقی، آرش اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی) [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 611-617]
 • تقی آبادی، رضا بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • تقدس، حسین بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • تقی زاده، کتایون فناوری اطلاعات و سیر تحول آموزش مهندسی معماری [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • تقوی، مصطفی بررسی سه مدل فرآیند طرّاحی مهندسی در بسترِ یک موردکاوی: تلسکوپ فضایی هابل [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تقوائی، حمید رضا مکانیزم تاثیر گوگرد و کربن در کمک به ایجاد ساختار ستونی در آلیاژهای آلنیکو حاوی تیتانیوم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • تقوائی، حمید رضا محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • تکفلی، مهدی مدل‌سازی اجزای محدود برش ماده فولادی با جت آب دارای ذرات برنده [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 489-499]
 • تکین، منوچهر مختصری درباره نقل مکان قاره ها ، زمین شناسی کف اقیانوسها و نظریه جدید درباره تکتونیک کره زمین [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • تکین، منوچهر کانسارهای مس پرفیری [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • تکین، منوچهر نکاتی چنددرباره تکتونیک صفحه ای و تارخچه زمین شناسی ایران [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • تمیمی، کامران پیش بینی زبری سطح در تراش کاری خشک به کمک شبکه های فازی- عصبی تطبیقی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • تیموری، احمد پیدایش رسوب و تغییر نفوذپذیری در مخازن زیرزمینی نفت بر اثر تزریق آب دریا [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • تیموری، پژمان حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • تهرانی، خسرو چینه شناسی مغرب و جنوب غربی ایران [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • تهرانی، خسرو خسرو روش مطالعه کمی (Quantitatif) میکرو فاسیس های آهکی [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • تهرانی، خسرو خسرو سنونین تیپ و چینه شناسی آن [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • تهرانی، نورالدین علوی مختصری درباره پیدایش کانی کلریتوئید در سریهای لاتریتی سنگهای غنی از آلومین در ناحیه مهاباد شمال غرب ایران [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • توابی، امیرحسین ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • توانا، جلال الدین برخی از امکانات ترجمه مطالب علمی و فنی با ماشین [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • توانا، جلال الدین فصلی از تاریخ مهندسی نفت در ایرن باستان یا بحث کوتاهی درباره آتشی که نمیرد ... [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • توانا، جلال الدین بررسیهائی چند درباره پروژه های صنعتی [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • توانا، دکتر منطق و مهندسی معدن [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • توتونچی، محمد رضا اکبر زاده یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • توچائی، محمد تقی محمدی پایداری تیر روی تکیه گاه های ارتجاعی منظم تحت بار محوری فشاری [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • توحیدی، ناصر استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • توحیدی، ناصر سیر تکامل تولید آهن و فولاد در ایران و جهان [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • توحیدی، ناصر قابلیت سوخت نرمه و خرده کوک های کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • توحیدی، ناصر روند تکاملی روش های متالوژی (تولید فولاد) [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • توحیدی، ناصر خواص فیزیکی – شیمیایی و سرعت اکسیداسیون پلت های و بریکت های آهن اسفنجی تولید شده در مجتمع فولاد اهواز [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • توحیدی، ناصر تکنولوژی تولید آهن اسفنجی به روشهای احیاء مستقیم [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • توحیدی، ناصر فیزیکوشیمی و تئوری احیاء کانه های آهن با گازهای حاصل از تفکیک گاز طبیعی [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • توحیدی، ناصر دیدی کوتاه بروشهای تولید آهن خام و چدن [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • توحیدی، ناصر آینده نگری و اهمیت برنامه ریزی [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • توحیدی، ناصر تولید آهن اسفنجی از احیا مستقیم کانه های آهن با گازهای حاصل از تفکیک گاز طبیعی نفت [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • توحیدی، ناصر گزارشی درباره ی ساخت کوره کک سوز [دوره 47، شماره 0، 1365]
 • توحیدی، ناصر دور نمای عرضه و تقاضای انرژی در ایران و جهان [دوره 42، شماره 0، 1360]
 • توحیدی، ناصر نقدی بر سمینارهای تولید آهن و فولاد در ایران [دوره 42، شماره 0، 1360]
 • توفیق، ناصر آنالیز تیرهای سرتاسری بوسیله حسابگر الکترونیک (کامپیوتر) [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • توفیق، ناصر آنالیز ساختمانها به طریق هاردی کراس با استفاده از ماشین حساب الکترونیک [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • توفیق، ناصر محاسبه منحنی تاثیر لنگر خمشی یک تیر پنج دهانه به وسیله کامپیوتر [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • توفیقی، امید تحلیل شبکه کابلهای الاستیک تحت بار گسترده با روش Dynamic Relaxation [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • توفیقی، جعفر شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • توفیقی، جعفر مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • توکلی، احد تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • توکلی، یحیی روش‌های تجزیه مقادیر منفرد منقطع و تیخونوف تعمیم‌یافته در پایدارسازی مسئله انتقال به سمت پائین [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • توکلی، یحیی الله بررسی شرط پیکارد در مسأله انتقال به سمت پائین در تعیین ژئوئید بدون استفاده از روش استوکس [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • توکلی، وحید تعیین تیپ سنگی با استفاده از دسته‌بندی چندبعدی داده‌های لاگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • توکلیان، محسن بهینه سازی تولید میادین نفتی با استفاده از الگوریتم ژنتیکی [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • توکلی بینا، محمد مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 597-609]

ث

 • ثابت، بهروز معاونی طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • ثابت، حسین کاشانی تاثیر تیزی زخم یا بریدگی در مقاومت خستگی ، ضربه ای و خواص مکانیکی فولاد ساختمانی در درجات حرارت پایین [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • ثابت، دکتر محمد حسین کاشانی سیر تحول ساختمانهای فلزی در ایران [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • ثابت، دکتر مهندس محمدحسین کاشانی طرز محاسبه تغییر شکل و تنش های صفحه های گرد [دوره 2، شماره 0، 1344]
 • ثابت، دکتر مهندس محمد حسین کاشانی مطالعه پلهای معلق از نظر استاتیک ،دینامیک و آئرودینامیک [دوره 6، شماره 0، 1345]
 • ثابت، محمدحسین کاشانی نارسایی تئوری کلاسیک خمش متقارن صفحه ها در مورد صفحه های گرد که تحت تاثیر بار متمرکزی در مرکز صفحه واقع باشد . [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • ثابت، محمدحسین کاشانی تعیین شرایط حدی در گنبدهای پوسته ای بدون خمش [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • ثابت، محمدحسین کاشانی تنش های غشایی پوسته های چندین دهانه به شکل سهموی بیضوی [دوره 11، شماره 0، 1347]
 • ثابت، محمد حسین کاشانی تعیین تغییر شکل جانبی و تنش ستون ها بر اثر بار منتقل شده از یک بالکن [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • ثابت، محمد حسین کاشانی حدود یک قرن زندگی استاد استفن ، پ،تیموچنکو [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • ثابت، محمد حسین کاشانی تغییر شکل و تنش های صفحه های گرد طره ای که تحت تاثیر بار خطی همواری در طول محیط باشد [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • ثابت، محمد حسین کاشانی صفحه گرد طره ای تحت تاثیر بار و لنگر شعاعی خطی یکنواخت [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • ثابت، محمد حسین کاشانی صفحه های گرد طره ای که تحت تاثیر لنگری در لبه و بار خطی همواری قبل از محیط باشد [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • ثابت، محمد حسین کاشانی مطالعه پلهای معلق از نظر استاتیک ، دینامیک و آئرودینامیک [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • ثانی، احمد آفتابی روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • ثانی، احمد حلاجی اثر غلظت مواد فعال سطحی روی پایداری فومهای گاز – مایع [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • ثقفی، احمد یک روش جستجوی دو- مرحله‌ای برای همزمانی سریع سیستم‌های باند فوق وسیع در محیط‌های چندمسیره [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 635-645]
 • ثقفیان، حسن بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • ثمر، دکتر پرویز تحلیلی از کاربرد تصفیه فیزیکی و شیمیایی در استفاده از فاضلاب تصفیه شده در ایران [دوره 36، شماره 0، 1355]

ج

 • جاری، وحیدرضا کلات تحلیل آماری متغیرهای بارگذاری در طراحی دکلهای انتقال نیروی ایران [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • جاهد، مهران یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • جاویدراد، مهندس فرهاد تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • جییبی، دکتر نورالدین مطالعه شیمی ساختمانهای انتیموان سه ارزشی در بعضی از انتیموناتهای مختلط فلزات قلیائی [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • جباری، احسان توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • جدلی، فائق بررسی خواص کشسانی (1) تک بلور فرو مغناطیسی در میدان مغناطیسی [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • جزنی، روح الله احمدی بررسی شکل پذیری چشمه اتصال تحت شرایط هندسی متفاوت [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • جعفری، احمد مدلسازی سه بعدی حفریات سنگی در محیطهای ناپیوسته و ارائه روش نوینی برای تعیین نوع تماس بین بلوکها [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • جعفری، احمد بررسی تحلیل دینامیکی و تصحیح قیود تماس نقطه به وجه با استفاده از روش لاگرانژ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • جعفری، احمد تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • جعفری، دکتر مطالعه الکتروشیمیایی کندکننده های فرار (Inhanitevrs.volatils) [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • جعفری، عزیزاله حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جعفری، محسن بررسی پایداری فازی در سیستم های تعادلی با استفاده از روش پیوستگی هموتوپی در فضای موهومی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • جعفری، محمد کاظم پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • جعفری، مرضیه بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • جعفری، مرضیه مدل سازی خطای تروپوسفری برای مشاهدات تعیین موقعیت ماهواره‌ای [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • جعفری، مهدی ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • جعفری، ولی الله استفاده از مقاومت مخصوص الکتریکی در شناخت پدیده های متالوژی [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • جعفری، ولی الله بررس تاثیر حالت سطح فلز بر روی خوردگی [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • جعفرالفت، محمد معرفی طریقه سنجش کمی اسیدهای آمینه آزاد بر اساس محاسبه لکه های ایجاد شده در سطح کروماتوگرام [دوره 11، شماره 0، 1347]
 • جعفریان، حمیدرضا دگرگونی‌‌های فازی و ریزساختارهای ناشی از آن‌ها در آلیاژ Ti-47Al-2Cr [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • جعفری نصر، محمدرضا آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • جلال، سیاوش تعیین میزان اهمیت اقتصادی صنایع مختلف با استفاده از روشهای تحلیل چندگانه [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • جلیلی، سعید افزایش کارائی دسته‌بندی متون بر اساس بهبود روش انتخاب خصیصه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • جلیلی، سعید ارتقای کیفیت دسته‌بندی متون با استفاده از کمیته‌ دسته‌بند دو سطحی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • جلیلی، سعید تولید خودکار الگوهای نفوذ جدید با استفاده از طبقه‌بندهای تک کلاسی و روش‌های یادگیری استقرایی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • جلیلوند، احمد اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • جمالی، دکتر مصطفی بنی آب دیگهای بخار اهمیت ،مراقبت [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • جمشیدی، اسماعیل مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • جمشیدی، داود علی تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • جمعه¬گی، عباسعلی مقایسه مدل‌های ژئوپتانسیلی جدید در منطقة فارس ساحلی در تولید تابعک اندازة بردار شتاب ثقل [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • جمور، یحی حل سریع ابهام فاز به روش AFM در دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • جهانشاهی، اردشیر دو مسئله ساده در مکانیک غیر خطی [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • جهانشاهی، اردشیر در باره چگونگی شکست ستونها ی ترک خورده [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • جهانشاهی، دکتراردشیر اخبار فرهنگی [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • جهانشاهلو، غلامرضا حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • جهانگیر، غفار روابط تشابهی و محدودیت کاربرد آنها در کارهای تحقیقاتی [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • جهانگیری، دکتر غفار توربین بانکی –چشم اندازه آینده آن [دوره 56، شماره 0، 1374]
 • جهانگیری، غفار انتخاب نوع توربین در مراکز ئیدروالکتریک [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • جهانمیری، عبدالحسین تعیین پارامترهای انتقال حرارت با استفاده از داده های آزمایشگاهی و حل تحلیلی به روش تقریبی تغییر شکل محدود انتگرال [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • جهرمی، علی نادریان محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • جهرمی، محمد محجوب طراحی بهینه سیستم تعلیق فعال خودرو با هدف کاهش همزمان نیرو و جرک [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • جهرمی، محمد محجوب ارزیابی مقایسه ای نتایج ماشینکاری(فرزکاری)به روشPAM توسط سه نوع ابزار سرگرد،سرتخت و توروئیدی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • جهرمی، محمد محجوب ماتریس سختی دقیق تیرهای منحنی با مقطع غیر یکنواخت [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • جهرمی، محمد محجوب عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • جهرمی، مهدی امینی تحلیل پایداری سازه‌های فروشویی توده‌ای با روش جزء‌به‌جزء [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • جوادی، هادی تجزیه و تحلیل راجع به ضریب شکست رادیوئی نزدیک سطح زمین در ایران ( گزارش تحقیقاتی بخش مایکروویو مرکز تحقیقات مخابرات ایران) [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • جوادیان، نیک بخش طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جوادایوانی، کربن زدایی از کاتالیست نیکل مستعمل در فرآیند هیدروژناسیون روغنهای نباتی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • جوان، محمدرضا ملکی تحلیل استاتیکی و دینامیکی(شبه استاتیکی)فشار جانبی خاک وارد بر دیوار حایل به روش اجزاء مجزا [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • جوانپور، شهناز تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • جواهری، رسول مطالعه درباره اسپکترومتر با بلور خمیده و بررسی تغییرات عرض خط [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • جواهری، رسول مطالعه در تغییرات سنتیلاسیون مخصوص الکترونهای حاصل از برخورد ذرات آلفا با اتمهای گازهای نادر [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • جواهری، روزبه بررسی اثرات متقابل غلظت مواد معلق در آب و نوع پوشش خاک بر میزان نفوذ پذیری حوضچه های نفوذ ( در طرح های تغذیه مصنوعی ) [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • جواهری، نصرالله مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • جواهریان، عبدالرحیم مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • جواهریان، عبدالرحیم طبقه بندی و شناسایی رخساره‌های زمین‌شناسی با استفاده از داده‌های لرزه نگاری و شبکه‌های عصبی رقابتی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • جواهریان، عبدالرحیم عملیات و پژوهشهای ژئوفیزیک در اکتشافات منابع ذغال سنگ کرمان [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • جولای، فریبرز حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • جولای، فریبرز مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • جولای، فریبرز زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • جولای، فریبرز مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جولای، فریبرز یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جولای، فریبرز مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • جولای، فریبرز حل مسئله زمان بندی ماشینهای موازی نامرتبط با اهداف کل زودکرد وزنی و کل دیرکرد وزنی با استفاده از الگوریتم جستجوی پراکنده چند هدفه [دوره 42، شماره 7، 1387]

چ

 • چی، مهرداد فتوره کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • چراغی، حمیده تحقیقی در ایجاد، نقش و اهمیت شبکه مرجع زمینی ایرانILTRF [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • چینی، عبدالرضا آموزش مهندسی در ایران در راستای توسعه پایدار [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • چنار، مهدی پور افشاری مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • چهرقانی، سجاد حقیر بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • چوپان، پرویز میر بررسی و تطبیق انواع رسوبات در امتداد خیابان شاهرضا-تهران [دوره 22، شماره 0، 1351]

ح

 • حاتمی، علیرضا ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع و محاسبه هزینه خروج براساس مجموعه های فازی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • حاله، حسن طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران) [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • حامی، احمد آمدن و ماندگار شدن آریایی ها در ایران زمین [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • حامی، احمد کلفتی لایه روسازی راه [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • حامی، مهندس احمد آب یابی ، آب رسانی ، آب یاری ، آب سنجی در ایران باستان . [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • حامدی، محسن اندازه گیری مقدار سختی یک اتصال T در بدنه خودرو مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • حائری، علی اصغر اثر نیروهای محوری و برشی در ساختمانها [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • حائری، علی اصغر اثر نیروهای محوری و برشی در اجزا یک ساختمان [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • حائری، محمد یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • حبیبی، علیرضا ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن‌مسلح با استفاده از [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • حبیبی، فرخ بهره برداری اقتصادی از سیستم نیروی برق [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • حبیبی، محسن بهره گیری و توسعه تکنولوژی حقیقت مجازی و نرم افزارهای شبیه ساز در افزایش کمی و کیفی آموزش مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • حبیبی، مهدی مدل ریاضی پیش بینی فرسایش کناری در پیچانرود ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • حبیبی، مهدی پیشنهاد یک رابطه نیمه تجربی برای برآورد دبی رسوبات معلق رودخانه ها [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • حبیبی، نورالدین بحثی درباره شیمی جامدات [دوره 14، شماره 0، 1348]
 • حبیبی، نورالدین بحثی درباره شیمی جامدات "ترکیبات غیر ستو کیومتریک " [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • حبیبی، نورالدین مطالعه و بررسی روشهای کمپلکسومتری مخلوط MG+++ca++ در دولومیت و کلسیت و تجدید در روشهای انجام شده [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • حبیبی، نورالدین اندازه گیری کلر در کمپلکسهای کلردار [دوره 35، شماره 0، 1355]
 • حبیبی، نورالدین تجزیه و شناسایی آنیونها بر طبق روش نیمه میکرو [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • حبیبی، نورالدین مطالعه پنتافلوئو آنتیموناتهای مضاعف سدیم و تغییرات شکبه بلورین آنها [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • حبیبی، نورالدین فلوئو آنتیموناتهای فلزات دو ظرفیتی [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • حبیبی، نورالدین پولاروگرافی ترکیبات نیتره حلقوی [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • حبیبی، نورالدین مطالعه و بررسی سیستمهای دوگانه پنتافلوئورورهای پتاسیم –روبیدیم و سزیم باسایر پنتافلوئورورهای قلیایی [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • حبیبی، نورالدین بررسی منحنی های PH متری بعضی از ایوانهای فلزی در حضور فلوئورورهای قلیایی [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • حبیبی پارسا، محمد بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ح-پازنده، لیزر و مکانیزم آن [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • ح-پازنده، تحقیق در هدایت الکتریکی و عدد انتقال بنزن متادی سولفانات سدیم [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • حجی، رسول تعیین مقدار بهینه تولید با دوباره کاری اقلام خراب و هزینه [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • حجی، علیرضا تعیین مقدار بهینه تولید با دوباره کاری اقلام خراب و هزینه [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • حجازی، سید رضا حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • حجازی، مهرداد تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • حجازی، وحید ارزیابی عملکرد نوارهای پیچیده شده درافزایش انتقال حرارت چگالشی و تأثیر آن برمیزان افت فشار [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • حیدری، حسین بهینه‌سازی مسیر‌ هاد‌ی‌های انتقال در محفظه فلزی تجهیزات الکتریکی مبتنی بر سازگاری الکترومغناطیسی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره مطالعه موردی: سیستم تزریق جریان 25 کیلو آمپر [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 681-692]
 • حیدری، مهرداد تحلیل حسّاسیّت عوامل مؤثّر بر مدل‌سازی کانسار مس سونگون [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • حیدرپور، علیرضا حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • حیدرپور، علیرضا حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • حیدرزاده، محمد رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • حری، بهمن امینی تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • حراتی، اسدالله تاثیر رسوب نیتریدی ، کربونیتریدی و کربوسولفیدی تیتانیم بر خواص فولادهای کم آلیاژ [دوره 58، شماره 0، 1375]
 • حسیبی، کاظم تعبیر فیزیکی نسبیت از راه مکانیک کلاسیک [دوره 47، شماره 0، 1365]
 • حسیبی، مهندس جمشید روشی دقیق برای حل اثر بارهای عرضی و حرکت جانبی در ساختمان [دوره 6، شماره 0، 1345]
 • حسیبی، مهندس جمشید بررسی دو روش تقریبی از حل قابهای هیپراستاتیک [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • حسیبی، مهندس کاظم تعبیر جدیدی از نسبیت [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • حسنی، ابوالفضل بررسی فنی و اقتصادی روسازه های بتنی در خطوط راه آهن مسافری (یادداشت فنی) [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • حسنی، حمیدرضا شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • حسینی، جمشید تعمیم قضیه های هندسه مسطحه در فضا [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • حسینی، جمشید راه جدید در محاسبه ی قابهای هیپراستاتیک [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • حسینی، حمید رضا تحلیل انتقال حرارت به روش جابجائی مختلط در سرمایش پره های سوزنی [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • حسینی، دکتر سید محمد شبیه سازی خروج خطوط تزویج دار از شبکه خطای انتهای خط و خطای لغزنده برای استفاده در روش جبران سازی [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • حسینی، دکتر غلامرضا غلام بررسی مقدماتی دریاچه سبلان [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • حسینی، سید مجدالدین میرمحمد ارائه یک مدل فیزیکی برای مطالعه رانش خاک تحت اثر سربارهای استاتیکی و سیکلی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • حسینی، سید محمد معطر مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • حسینی، سید هادی طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • حسینی، طاهره شاه بررسی خواص سوپر الاستیسیته سیم ارتودنسی NiTi با استفاده از خمش سه نقطه‌ای به کمک مدل شبیه سازی شده با دهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • حسینی، علی مهران شاه فولادهای میکرو آلیاژی حاوی تیتانیوم – سرد شده از دمای آهنگری [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • حسینی، مجیدرضا شاه بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • حسینی، محمد چالکش طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • حسینی، محمد حسین شاه تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • حسینی، محمد حسین شاه تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • حسینی، محمد خلج امیر بررسی اثر عوامل اندازه گیری الکترومغناطیسی بر بازیابی جسم مجهول بروش تکرار برن [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • حسینی، محمدرضا مستخدمین بهینه سازی سازه های فضاکار بادرنظرگرفتن احتمال خرابی اعضاء و گره ها به کمک الگوریتم وراثتی اصلاح شده [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • حسینی، محمدفاروق چگونگی تاثیر ابعاد نمونه بر ویژگی های الاستیک دینامیک سنگ [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • حسینی، محمد فاروق مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • حسینی، محمد فاروق مقایسه تاثیر نسبت ابعاد نمونه و فشار جانبی بر مقاومت فشاری [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • حسینی، محمد فاروق مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • حسینی، محمد فاروق نکات اساسی در انتخاب داده های آزمایشگاهی برای ارزیابی معیارهای شکست سنگ [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • حسینی، محمد فاروق بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • حسینی، محمد فاروق تخمین لرزش ناشی ازآتش باری در سازه‌های زیرزمینی با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • حسینی، محمد فاروق تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • حسینی، مرتضی جداسازی آب و نمک از نفت خام در میدان الکتریکی غیر یکنواخت [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • حسینیان، مرتضی تبدیل زباله به کود [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • حسینیان، مرتضی اثر فلوئور در زندگی انسان [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • حسینیان، مرتضی آلودگی رودخانه ها [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • حسینیان، مرتضی خورندگی فلزات [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • حسینیان، مرتضی سبک کردن آبهای سخت [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • حسینیان، مرتضی ماهی و آلودگی آبها [دوره 33، شماره 0، 1354]
 • حسینیان، مرتضی ویروس و منابع آب [دوره 35، شماره 0، 1355]
 • حسینیان، مرتضی شیرین کردن آبهای شور [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • حسینیان، مرتضی پس آبهای صنعتی و محیط زیست [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • حسینیان، مرتضی ته نشین ساختن و انعقاد مواد معلق و کلوئیدی آب و فاضلاب [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • حسینیان، مرتضی آلودگی هوا و اثر آن درزندگی –آلودگی هوای تهران [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • حسینیان، مرتضی آب تغذیه دیگ بخار [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • حسینیان، مرتضی آلودگی آب دریاها و اقیانوسها [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • حسینیان، مرتضی شیرین کردن آبهای شور بروش تراوش معکوس [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • حسینیان، مرتضی استفاده مجدد از فاضلابها –پس آبها –آبهای مصرف شده [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • حسینیان، مرتضی آلودگی آب بوسیله پاک کننده های مصنوعی [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • حسینیان، مرتضی آلودگی آب از نظر بیوشیمی و فیزیکوشیمی [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • حسینیان، مرتضی آلودگی آب بوسیله حشره کشها [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • حسینیان، مرتضی استریل کردن آب با استفاده از مواد شیمیائی اکسید کننده [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • حسینیان، مرتضی ته نشین کردن و انعقاد مواد کلوئیدی آب [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • حسینیان، مرتضی سرب و جیوه از نظر آلودگی محیط [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • حسینیان، مهندس مرتضی استریل کردن آبها [دوره 6، شماره 0، 1345]
 • حسینیان، مهندس مرتضی طبقه بندی آبها [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • حسینخانی، علیرضا حل تحلیلی مسائل الاستیسیته دو بعدی در یک محیط همبند چندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistent [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • حسین خلج، بابک یک برنامه ریزی آموزشی پویا برای تربیت مهندسان برق [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • حسینی صفری، کیوان ساخت ماکرو با هدف رهگیری دو پدیده چروکیدگی و ترکیدگی در فرآیند هیدروفرمینگ لوله [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 501-509]
 • حسنلو، مهدی تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • حسینلو، منصور حاجی تحلیل ظرفیت و تأخیر در میادین و مقایسه آن با تقاطع‌های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • حشمتی، غلامرضا شهریار پایداری مجانبی اپراتورهای فوق کروی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • حشمتی، غلامرضا شهریار پایداری سیستم های کنترل [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • حشمتی، غلامرضا شهریار وجود جواب تناوبی یک معادله دیفرانسیل مرتبه سوم غیرخطی با کاربرد در خودروسازی [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • حشمتی، غلامرضا شهریار وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • حشمتی، غلامرضا شهریار جواب معادله پواسون غیر خطی با شرایط مرزی مخلوط به روش اجزاء محدود [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • حصاری، سید حسین حسینی ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • حقی، اکبر خداپرست مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • حقیری، علی اثر دمای تابکاری بر استحکام اتصال و ریزساختار فصل مشترک ورقهای مس / نقره [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • حقیریان، بهرام رنگهای رآکتیو [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • حقیقی، بقیه مقاله آقای دکتر حقیقی راجع به زلزله [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • حقیقی، امیر خودرس شناسایی و تفکیک زون‌های آلتراسیون در محدوده اندیس مس- طلا سربیشه با استفاده از داده‌های ماهواره‌های ASTER [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • حقیقی، دکتر مهندس همایون مهندس و هنر سازندگی [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • حقیقی، منوچهر شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • حقیقی، منوچهر بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • حقیقی، منوچهر تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • حقیقی، منوچهر توسعه نرم افزار موازنه مواد در مخازن نفتی و گازی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • حقیقی، منوچهر مطالعات آزمایشگاهی تراوایی نسبی دو فازی در سنگهای کربناته ایران [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • حقیقی، مهدی نکومنش پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • حقیقی، همایون زلزله یا لرزش زمین [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • حقیقی، همایون امواج زلزله [دوره 14، شماره 0، 1348]
 • حقیقی، همایون زلزله [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • حقیقی، همایون زلزله و پیش گیری [دوره 11، شماره 0، 1347]
 • حقیقی، همایون زلزله از نظر اقتصادی و اجتماعی [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • حقیقت، حشمت الله تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • حقیقت، حشمت اله شبیه سازی استاتیکی و دینامیکی فرآیند فرزکاری با ابزار فرز سرکروی در ماشینکاری سطوح قالبها [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • حکاک، محمد طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • حکیم، شکوفه مطالعه پخش مواد فعال در سطح Tween 80 , CTAB , SDS و Arkopal 15 بر روی سطح آب [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • حکیم، شکوفه پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • حلوائی، ایوب تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • حمامی، اعظم بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • حمیدی، علی اصغر مدلسازی و بررسی افزایش تولید و کاهش مصرف انرژی در تهیه گندله در صنایع فولاد [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • حمیدی، علی اصغر مطالعه , تعیین و مدل ریاضی جهت ضریب انتقال حرارت در مخازن اختلاط کامل با هوا [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • حمیدی، علی اصغر تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در مخازن همزده حاوی سوسپانسیون [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • حمیدی، علی اصغر بررسی تجربی اثر افزودن اجزای پرانرژی به پیش رانهای دوپایه [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • حمیدی، علی اصغر تعیین ضریب انتقال حرارت مخلوط سه فازی جامد-مایع-گاز در مخزن جداره دار مجهز به همزن مکانیکی به همراه تیغه غیراستاندارد [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • حمیدی، علی اصغر بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • حمیدی، علی اصغر مطالعه تجربی و بررسی تئوری عملکرد لوله های حرارتی ترموسیفون خورشیدی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • حمیدی، علی اصغر تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • حمیدی، علی اصغر بررسی تجربی عوامل مؤثر در تولید فورفورال به روش هیدرولیز اسیدی پس ماندهای کشاورزی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • حمیدی، علی اصغر تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • حمیدی، علی اصغر بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • حمیدی، علی اصغر تعیین فرمولاسیون، ساخت و بهینه سازی اجزاء تشکیل دهنده پوشش های محافظ معدنی ساخته شده از ترکیبات ورمیکولیت و میکا جهت ضدحریق کردن سازه های فلزی واحد های شیمیائی و پتروشیمی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • حمیدیان، امیرحسین مهندسان و دانش محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • حمیدیان، محمدرضا دزیمتری اشعه گاما با استفاده از دزیمترهای شیشه ای [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • حمیدیان، محمد رضا پیلهای اتمی یا باطری های رادیو ایزوتوپی [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • حنانه، عبدالحمید نحوه تغییرات مجذور فرکانس( ) در فاصله بین مودهای طبیعی [دوره 51، شماره 0، 1370]
 • حورعلی، مریم ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • حورعلی، منصوره ارائه مدلی برای سنجش میزان آمادگی الکترونیکی شرکتهای کوچک و متوسط ایران [دوره 41، شماره 10، 1386]

خ

 • خادمی، احسان تحلیل کرانه فوقانی اکستروژن مستقیم چرخ دنده های ساده باپروفیل دندانه اصلاح شده [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • خادمی، مرتضی یک شبکه عصبی جدید با ساختاری سازنده ترکیبی برای حل مساله های فروشنده دوره گرد و کوتاهترین مسیر با تعداد شهر مشخص [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • خارقانی، نیسا مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه در حالت گذرا [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • خاکی، جلیل وحدتی بررسی سنتز و استحاله فازی دی سیلیسید مولیبدن به روش آلیاژسازی مکانیکی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • خاکی، جلیل وحدتی کاربرد آهن اسفنجی در تولید چدن و فولاد [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • خاکباز، حدیث بررسی مشخصه های حلال NMP در فرآیند جداسازی برش C4 به روش تقطیر استخراجی [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • خاکزاد، ابوالحسن نموگراف برای محاسبه جز ملکولی در مخلوطهای دوتائی [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • خاکزاد، ابوالحسن نا رسایی اندیس ویسکوزینه (VI) (در بیان کیفیت روغن های خیلی مرغوب) [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • خالو، علیرضا بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی عملکرد اعضای خمشی بتن مسلح بهسازی شده با تحت فشار قرار دادن منطقه برش بحرانی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • خالوزاده، حمید بازنگری و توسعه در خواص و قضایای توابع تبدیل SPR [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • خیام، مسعود ارتعاشات جانبی آزاد تیر تحت فشار باد شده یک سرگیر دار [دوره 46، شماره 0، 1364]
 • خیام، مسعود درباره ارتعاشات تیر یک سرگیردار تحت تاثیر نیروی محوری [دوره 46، شماره 0، 1364]
 • خانی، دکتر علی یوسف اندازه گیری اتوماتیک دما و کنترل حرارتی راکتور اتمی [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • خانجانی، محمد جواد کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • خانچی، علیرضا جداسازی و خالص سازی کاتیونهای زیرکونیوم و هافنیوم از یکدیگر [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • خانچی، علیرضا بررسی وتعیین پارامترهای موثر در استخراج کاتیونهای Mn2+ و Cu2+ از بستر جامد توسط سیال فوق بحرانی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • خبازی، نوید بررسی ناپایداری جریان های دوبعدی موازی در سیالات ویسکوالاستیک با استفاده از روش های شبه طیفی [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • خجسته، علی تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • خدایاری، علی اصغر تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • خدایاری، علی اصغر بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • خدایاری، منیژه تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در مخازن همزده حاوی سوسپانسیون [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • خدادادی، احمد حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • خدادادی، عباسعلی تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • خدادادی، عباسعلی تهیه و بررسی پروشکایت ها برای ساخت مبدل های کاتالیستی ارزانقیمت خودروهای بنزینی [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • خدادادی، عباسعلی رفتارLow-High سنسور پایه SnO2 در حضور گازهای قابل احتراق و هوا در حدود ناحیه استوکیومتری [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • خدادادی، عباسعلی زوج شدن اکسایشی متان (OCM) در رآکتور تخلیه الکتریکی هاله منفی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • خدادادی، عباسعلی تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • خدادادی، عباسعلی ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • خدادادگان، یاسمن ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • خدامی، علی محمد بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (FGM) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز/سرامیک [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • خدائی، محمد جعفر عبد معادله جدید حالت بر اساس تئوری اغتشاشی [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • خدیو، مهندس حسین بررسی رفتار غیرخطی اتصالهای بتنی هنگام زلزله [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • خدیوپارسی، پریسا بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • خدیوپارسی، پریسا بررسی تجربی اثر اندازه قطر، ارتفاع سقوط ونوسان های عمودی – افقی قطره بر روی پدیده پیوند قطره با فصل مشترک فاز همگون [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • خدیوپارسی، پریسا شبیه سازی برجهای استخراج RDC نیمه صنعتی و صنعتی [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • خیرآبادی، امیر تأثیر شرایط مختلف فلوتاسیون بر بازیابی کانههای اکسیده سرب و روی معدن گوشفیل [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • خراسانچی، مهدی اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • خیرالدین، علی بررسی تأثیر محصورشدگی بتن در رفتار غیرخطی دیوارهای برشی بتن‌آرمه بالدار [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • خیراندیش، رضا آلودگی آب بوسیله پاک کننده های مصنوعی [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • خیرخواه، داود پیدایش رسوب و تغییر نفوذپذیری در مخازن زیرزمینی نفت بر اثر تزریق آب دریا [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • خیرخواه، داود مدل ریاضی جهت تعیین پارامترهای مخازن گاز با استفاده از نظریه کنترل بهینه [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • خرقانی، محمدرضا بررسی پدیده های انتقال گرما،حرکت و رئولوژی گل حفاری در مسیر رفت و برگشت به داخل چاه [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • خزایی، بیژن عباسی مدلهای هیپوالاستیسیته و انتگرال پذیری آنها [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • خسروی، آرش روش بهینه انتخاب مته برای حفاری های نفت و گاز ایران [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • خسروی، حسین پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • خسروی، م. مطالعه آزمایشگاهی رفتارلرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی و یکطرفه [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • خسروی، مرتضی سنتز ومطالعه خواص برخی از پلی سل ها [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • خسروی، مرتضی سنتز و مطالعه خواص برخی از استرهای فسفر حلقوی و پلی استرها ی مربوط [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • خسروی، مرتضی جدائی شناسی و اندازه گیری ارتو -متا و پاراکلروپروپیل بنزن ها [دوره 35، شماره 0، 1355]
 • خسروی، مرتضی سنتز و مطالعه پلی استرهای فسفره [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • خسروی، مرتضی مطالعه پلی مریزاسیون در سری لینولئیک ها [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • خسروتهرانی، خسرو چینه شناسی کرتاسه بالائی در کوه نخلک و نواحی مجاور آن [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • خشکبارچی، محمد خشایار بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها [دوره 50، شماره 0، 1369]
 • خطیبی، اکبر آفاقی بررسی روشهای تولید نانو تیوب های کربنی و انتخاب بهترین روش ساخت مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • خطیبی، مهدی یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • خفری، مهرداد آقایی اثر همگن سازی بر رفتار آنیل ورق آلومینیوم آلیاژی8011 AA [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • خلعتبری، مرتضی قابلیت توف‌های زئولیت‌دار استان مرکزی به عنوان پوزولان طبیعی مورد استفاده در صنعت سیمان [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • خلیلی، بهنام بررسی اثر پارامترهای خاص گسلش و موقعیت مکانی ساختگاه بر مشخصات پالس حوزه نزدیک گسل [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • خلیلی، رضا بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • خلیلی، سیدمحمدرضا نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • خمسه، علیرضا ارشدی طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • خواجوی، رضا قالب جزء محدود پوسته استوانه ای [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • خوارزمی، محمد رفیع الگوریتمهای جدید بر اساس اتوماتای یادگیر برای یافتن پارامترهای ویولت [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • خوان، مرتضی مدح بررسی مقاومت لایه بندی بتن غلتکی با استفاده از دوغاب سیمانی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • خواه، داوود حیر بررسی میکرو امولسیونهای هیدرو کربوری [دوره 48، شماره 0، 1366]
 • خوجینی، علی ولی تعیین احتمال خطر در طرح های هیدرولوژی و منابع آب [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • خوجینی، علی ولی مطالعه بارندگی سالانه و رابطه آن با مدول در حوزه آبریز کرج [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • خور، مهندس محسن شفیعی طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون [دوره 56، شماره 0، 1374]

د

 • دادیان، بابک کریم ضرائب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ای و TTوXX [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • دادخواه، مجتبی مقایسه مدل های تجربی و شبکه عصبی در برآورد لرزش ناشی از آتشکاری در حفریات سد مسجد سلیمان [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • دارابی، احمد مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • داغیانی، حمیدرضا خرد شدن سازه های هانی کمب فلزی تحت بارهای شبه استاتیکی [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • دان، سیدکمال الدین ستاره پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • دانا، رضا فرجی تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • دانائی، منوچهر طریقه مطالعه فلدسپاتها بوسیله میکروسکوپ الکترونی بروش ترانسفورماسیون الکترونها و تهیه عکسهای دیفراکسیونی از ساختمان داخلی آنها [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • دانش، حسین احمدی استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • دانش، علی بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • دانش، علی پیش بینی تغییر ترکیب سیالات در مخازن هیدروکربوری با ارتفاع با در نظر گرفتن نفوذ حرارتی [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • دانش، علی مدل سازی سینتیک تولید هیدرات گازی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • دانشیار، جمشید مقیمی سیستم تبادل یونی جهت تصفیه آب استخر رآکتور اتمی دانشگاه تهران [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • دانشجو، فرهاد تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • داودی، محمد بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • داوری، علیرضا بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • دائیان، ناصر بررسی اثر همسانی جانبی خاک بر تابع امپدانس پی دایره ای صلب [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • دباغ، علی اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • دبیری، حسن کاربرد کامپیوتر در طرح و محاسبه خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • درویزه، ابوالفضل بررسی تحلیلی ، تجربی و عددی پروفیل سرعت و جابجایی عمودی،فشار مورد نیاز و ابعاد محصول در فرآیند شکلدهی انفجاری مخروط [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • درویش، دکتر محمد روف تجزیه و تحلیل طیف رزونانس مغناطیسی هسته ایی ترکیبات آلی (سیستم های شامل چهار پروتون و بالاتر ) [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • درویش، محمد روف تجزیه و تحلیل طیف رزوناس مغناطیسی هسته ای ترکیبات آلی ( کوپلاژ بین اسپین هسته ها در رزونانس مغناطیسی هسته) [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • درویش، محمد رئوف نمایش آرایش ساختمانی ایزوممریهای نوری به روش جدید(قاعده سکانس The Sequence Rule) [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • درویشی، روح الله شبیه‌سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • درویشیان، مهندس محمود شناسایی و شستشوی اولیه کائولن سمنان [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • دیزجی، احمد فیض بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • دکترتوانا، بررسیهای چند درباره پژوهشهای صنعتی (2) [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • دل، دکتر کرامت الله ایمان کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه یافت آباد (جنوب غرب تهران ) [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • دلاور، محمودرضا وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • دلاور، محمودرضا مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • دلاور، محمودرضا استفاده از الگوریتم ژنتیک در مسائل کوتاهترین مسیر چند معیاره بر پایه سیستمهای اطلاعات مکانی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • دلاوریان، مریم تأثیر تغییرات اندازه سرند کنترل در محاسبه ضریب کار مواد معدنی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • دلفی، حسن رضائی مطالعه و برخورد ذرات پر انرژی باهسته اتم [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • دلفی، دکتر حسن رضائی مطالعه حالات با اسپین بسیار زیاد در هسته اتم [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • ده، اسداله روشنایی تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابجایی و دمای گازهای داخل یک نازل موشک با استفاده از روش هدایت حرارتی معکوس [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • دهخدا، سودا روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • دهقان، محمد رضا مختار زاده پایداری تیر روی تکیه گاه های ارتجاعی منظم تحت بار محوری فشاری [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • دهقانی، مالک بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • دهقانی، مریم آنالیز تغییر شکل سطحی زمین در اثر زلزله 6 آذر 1384 جزیره قشم با استفاده از تصاویر راداری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • دهقانی احمدآبادی، علی شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • دهقانی احمدآبادی، علی بررسی عملکرد هیدروسیکلون‌های اولیه و ثانویه مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • دهقانیان، چنگیز بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • دهقانیان، چنگیز بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • دهقانیان، مهدی تعیین نیروی دینامیکی وارد از طرف خاک اشباع به دیوار نگهبان در حین وقوع زلزله [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • دیواندری، مهدی بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • دیواندری، مهدی مطالعه مورفولوژی فیلم اکسید تشکیل شده در شرایط ریخته گری آلیاژهای منیزیم (AZ91) [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • دیواندری، مهدی اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • دوج، سمیه توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • دیوشلی، آذر طرح و ساخت ساعت دیژیتال [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • دولتشاهی، بهمن آشکار سازی محل ویژگی های صورت و بکارگیری آن در کد نمودن بر مبنای مدل دوبعدی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • دولتشاهی، محرم اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]

ذ

 • ذاکری، عباسعلی تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • ذاکری، علیرضا فراوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرو متالوژی : بررسی سینتیک انحلال غیر اکسایشی در محلول های اسیدی [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • ذکائی، علیرضا وجود جواب تناوبی معادله دیفرانسیل رسته سوم غیرخطی یک مدل ریاضی برای ترمز خودروهای سنگین [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • ذگردی، سیدحسام الدین زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • ذواشتیاق، توپولوژی شبکه های برقی ، گرافهای جهت دار و بدون جهت [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • ذواشتیاق، پرویز II- حفاظت از خطرات جریانهای الکترونیکی [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • ذواشتیاق، پرویز محافظت از تاثیر حوزه های الکترومغناطیسی (50 هرتس) در فشار خیلی قوی [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • ذواشتیاق، پرویز انتقال انرژی 3 فاز متناوب با دو سیم و زمین در شبکه های برقی روستایی [دوره 11، شماره 0، 1347]
 • ذواشتیاق، مهندس توپولوژی شبکه های برقی ، گرافهای جهت دار و بدون جهت [دوره 10، شماره 0، 1347]

ر

 • راثی زاده غنی، جعفر بررسی اثر عملیات حرارتی محلول سازی بر ریزساختار و خواص سایشی آلیاژ آلومینیم 332 [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • ریاحی، امیر بررسی امکان سخت کردن ضربه ای نواحی اطراف جوش آلیاژهای آلومینیم توسط پرتوهای الکترونی پرانرژی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • راد، ابوالفضل مهین روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • راد، حمیدرضا قاسمی منفرد بررسی ساختار نانو ایجاد شده بر سطح آلیاژ آلومینیوم 6061 با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی و پراش اشعه ایکس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • راد، دکتر عطاءالله دانش اثر کلرورسولفوریل روی اسیدهای سیر شده سنگین [دوره 6، شماره 0، 1345]
 • راد، دکتر عطاالله دانش کروماتوگرافی در فاز گازی و مورد استعمال آن [دوره 2، شماره 0، 1344]
 • راد، دکتر عطاالله دانش تصفیه روغنها و چربیها به صورت میسلا [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • راد، عطاءالله دانش اثر متقابل نور و ساختمان الکترونی اجسام [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • راد، عطاالله دانش رنگهائی که شب و روز میدرخشند [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • راد، علی حسنی رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • راد، فرهاد جاوید روش اجزای محدود برای برآورد انرژی شکست مود 1 بین لایه ای در ماده مرکب اپوکسی-شیشه تک جهته با استفاده از داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • راد، فرهاد جاوید بررسی اثر کجی پیش ترک در نمونه آزمایشگاهی DCB در تعیین مود 1 انرژی شکست ترک های بین لایه ای در مواد مرکب تک جهته [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • راد، فرهاد جاوید بهینه سازی وزن در طراحی سازه های ساندویچی [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • راد، کاوه عسگری بهینه سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته گری بوسیله شبیه سازی کامپیوتری [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • راد، منوچهر بررسی منحنی عملکرد توربین های شعاعی با استفاده از نتایج تجربی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • راد، مهندی فرهاد جاوید تحلیل ایستائی سازه ای ساندویجی به روش اجزای محدود [دوره 51، شماره 0، 1370]
 • راد، نادر ابوالحسنی پیدایش رسوب و تغییر نفوذپذیری در مخازن زیرزمینی نفت بر اثر تزریق آب دریا [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • رادبوی، رجبعلی مدلسازی و شبیه سازی راکتور سنتز اوره در مجتمع پتروشیمی خراسان [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • رادپی، امیر تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • رادپور، سعیدرضا بهینه سازی تولید کربنات استرانسیم از سنگ معدن سلستین و [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • رادپور، سعیدرضا استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • رادپور، سعید رضا بررسی پارامترهای مؤثر در جذب اسید لاکتیک توسط رزین امبرلایت IRA-400 [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • راستی، جواد کاهش رنگ تصاویر با شبکه‌های عصبی خودسامانده چندمرحله‌ای و ویژگی‌های افزونه [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 647-658]
 • راستگو، عباس تخمین نظری منحنی R در فلزات بر اساس آزمایشات ساده مکانیکی و مقایسه نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • راشد، جلیل حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال با توابع والش [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • راشد، غلامرضا مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • راشد، غلام رضا بررسی و تعیین عامل اصلی و اماندگی های غیر عادی رشته حفاری در میادین نفتی گچساران و بی بی حکیمه ایران [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • ریاضی، مسعود مدل سازی تیر های پیوند بتن مسلح عمیق با آرماتورگذاری متعارف در دیوارهای برشی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • ریاضی، مسعود مدلی ساده برای تحلیل تیر های پیوند عمیق با آرماتورگذاری قطری [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • راعی، ابوالقاسم استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • رایگان، رامبد روشهای تست تخریب کاویتاسیون [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • رایگان، شهرام اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • رانکوهی، سیدمحمدتقی روحانی تحلیل رابطه‌ با محدودیت چرخشی و الگوریتم‌های تجزیه [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • رانکوهی، سید محمدتقی روحانی مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • ربانی، احمدرضا طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ربانی، مسعود حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • ربانی، مسعود مدل کنترل موجودی مرور دایم برای اقلام فاسد شدنی در حالت بدون کمبود [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • ربانی، مسعود روشی جدید برای تخمین میانگین و واریانس زمان فعالیت در شبکه پرت [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • ربانی، مسعود ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ربانی، مسعود یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • ربانی، مسعود ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • ربوبی، هیوا تشکیل نانوساختارهای متخلخل پروسکایتی روی منولیت فولاد ضد زنگ [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • رجایی، حسین بررسی آزمایشگاهی و صحرایی تثبیت خطوط لوله مدفون در زمین های اشباع [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • رجبی، علیرضا بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • رجبی، مهرداد محاسبه نیروهای هیدرودینامیکی وارده بر یک هیدروفویل تحت شرایط کاویتاسیون از نوع گسترده [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • رحامی، حسین تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • ریحانی، سید عبدالرضا سید بررسی تجربی برخورد دو مخروط پاشش حاصل از انژکتورهای پیچشی در صفحه انژکتور [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • رحیمی، امیر آنالیز انرژی و اکسرژی یک برج سرمایش-رطوبت‌زنی گاز همسو بر مبنای نتایج مدلسازی ریاضی و شبیه‌سازی [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • رحیمی، حسن توزیع تنش در زیر پی های نامنظم [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • رحیمی، حسن کابرد خاکستر پوسته برنج در بتن کوبیده [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • رحیمی، محمدعلی تعیین مدل مناسب برای پیش‌بینی قیمت مس [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • رحمان، حلیا بررسی عددی تأثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • رحمانی، خسرو تحلیل تنش ناشی از FOD روی یک پره توربین گاز از جنس سوپرآلیاژ پایه نیکل [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 547-554]
 • رحیمیان، دکتر محمد ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • رحیمیان، دکتر محمد حسن شبیه سازی عددی جریان تقارن محوری ،دائم،لزج و مافوق صوت با استفاده از معادلات ناویر-استوکس سهموی شده (PNS) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • رحیمیان، محمد تحلیل سه بعدی گسترش ترک در سد بتنی پشت بند دار لتیان با استفاده از روش ترک پخشی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • رحیمیان، محمد حل تحلیلی مسائل الاستیسیته دو بعدی در یک محیط همبند چندگانه با استفاده از توابع مختلط و الگوریتم Self Consistent [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • رحیمیان، محمد بارگذاری انفجار گاز در فضاهای مسکونی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • رحیمیان، محمد تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتوپ جانبی تحت اثر نیروی هارمونیک متحرک [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • رحیمیان، محمد حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • رحیمیان، محمد حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم:حل عددی) [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • رحیمیان، محمد تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • رحیمیان، محمد بررسی رفتار قابهای EBF با در نظر گرفتن اثرات غیر خطی تیر رابط [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • رحیمی بهار، علی اکبر استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در برآورد حجم در جای هیدروکربن [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • رحمتی، دکتر محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • رحمتی، دکتر مهندس محمدعلی از اخبار علمی و صنعتی جهان [دوره 6، شماره 0، 1345]
 • رحمتی، دکتر مهندس محمدعلی صنایع شیمیایی پیگمان –فتالوسیانین و پلیمریزات مربوط –رنگ سبز نباتات –رنگ قرمز خون [دوره 2، شماره 0، 1344]
 • رحمتی، دکتر مهندس محمد علی از اخبار علمی و صنعتی جهان [دوره 5، شماره 0، 1345]
 • رحمتی، محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • رحمتی، محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • رحمتی، محمدعلی رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • رحمتی، محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • رحمتی، محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • رحمتی، محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • رحمتی، محمدعلی رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 11، شماره 0، 1347]
 • رحمتی، محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • رحمتی، محمدعلی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • رحمتی، محمدعلی از اخبار علمی و صنعتی جهان [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 14، شماره 0، 1348]
 • رحمتی، محمد علی رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 33، شماره 0، 1354]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 35، شماره 0، 1355]
 • رحمتی، محمد علی از اخبار علمی و صنعتی جهان [دوره 7، شماره 0، 1346]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • رحمتی، محمد علی از اخبار علمی و صنعتی جهان [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • رحمتی، محمد علی صنایع عظیم شیمیائی با توجه به پتروشیمی [دوره 1، شماره 0، 1343]
 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • رحمتی، محمد علی از اخبار علمی و صنعتی جهان [دوره 8، شماره 0، 1346]
 • رحمتی، محمدمهدی منتظر بررسی تجربی تغییرات انباشت فاز پراکنده با ارتفاع در ستونهای استخراج مایع- مایع ضربه‌ای سینی دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • رحمتی، محمدمهدی منتظر مدلسازی دیفرانسیلی خشک کردن مواد دوغابی و شبیه سازی عملکرد خشک کن افشانه ای [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • رحمتی، محمد مهدی منتظر طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • رحمتی، محمد مهدی منتظر تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رحمتی، محمد مهدی منتظر طراحی و ساخت یک جوش سنج جدید برای اندازه گیری ضریب فعالیت در محلولهای بینهایت رقیق [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • رحمتی، محمد مهدی منتظر پیش بینی RETROGRADE CONDENSATION با استفاده از معادله حالت SRK [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • رخزادی، آرمان کاربرد مدل های k-? خطی و غیر خطی در پیش بینی جریان و انتقال حرارت جا به جائی در کانال های با موانع منفصل [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • ردادی، جلال تحلیل دینامیکی یک موتور سوئیچ و لاکتانسی با دو دندانه بر هر قطب استاتور با استفاده از PSPICE و محقق سازی تجربی آن [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • رزمی، جعفر بررسی تاثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی بر شاخصهای کلان اقتصادی با نگرش سیستمی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • رزمی، جعفر حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • رزمی، جعفر ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رزمی، جعفر مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • رزمی، جعفر طراحی مدل نوین پشتیبانی تصمیم‌گیری جهت ارزیابی و انتخاب پیمانکاران عمرانی در مناقصه‌ها (در ایران) [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • رزمی، جعفر انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • رزمخواه، آرش پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • رسائی، محمد رضا استفاده از تکنولوژی فیبر های مویین مشبک و زئولیت درجداسازی یون های فلزی از پساب های صنعتی ایران [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • رستگاری، رامبد کنترل امپدانس چندگانه برای جابجایی اجسام توسط یک روبات متحرک با چرخ های غیر هولونومیک [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • رستگاری، رامبد بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • رستمی، جمال اثر حرارت و آلاینده های(Mg++ , Ca++) روی گل پلیمری PHPA,XC در شرایط واقعی چاه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • رستمی، جواد تحلیل انتقال حرارت مزدوج در ناحیه طول ورودی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • رسولی، فیروز استفاده از روش Invariant-Imbedding در حال مسائل Unit operation [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • رسولی، فیروز محاسبه افت فشار بکمک پدیده " مقاومت " [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • رشتچی، وحید استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • رشتچی، وحید تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • رشچی، فرشته اثر معرفهای شیمیایی بر بازیابی روی از باطله های فلوتاسیون سرب کارخانه کانه آرایی دندی [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • رشیدی، رضا کاربرد طراحی آزمایش ها، روش شناسی رویه پاسخ و تصمیمگیری چندهدفه دربهبود مشخصه‌های کیفی مؤثر: مطالعات موردی بر روی فرایند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • رشوند، حبیب الله مدارهای قطع صفر [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • رضی، دکتر حسن سید مایکروکامپیوتر – یک پدیده جدید [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • رضایی، بهرام بررسی امکان بازیافت مس از باطله کارخانه فرآوری مس سرچشمه [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • رضایی، دکتر ناصر اصول طراحی سیستمهای PCM روی کابل زوجی [دوره 50، شماره 0، 1369]
 • رضایی، دکتر ناصر تجزیه و تحلیل عملیات همزمانی فریم در سیستم های انتقال دیجیتال [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • رضایی، علی مطالعه انتقال حرارت در تبادلگر های حرارتی دوار با در نظر گرفتن اثرات تغییرات ضرائب انتقال حرارت و خواص فیزیکی سیالات [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • رضایی، کامران ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رضایی، ناصر بهبود عملکرد الگوریتم تعویض کانال در سیستمهای مخابرات سیار سلولی [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • رضایی، ناصر نویز داخلی در سیستم های تکرار کننده [دوره 27، شماره 0، 1352]
 • رضاییان، دکتر ایرج تهیه صنعتی بیس فنول A- [دوره 46، شماره 0، 1364]
 • رضاپور، اسماعیل مشهدی تنظیم پارامترهای ترانسفورماتور با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • رضازاده، علیرضا مشاهده و کنترل خطای مدولاسیون ناشی از استفاده سیگنال PWM بهینه بصورت Off – Line جهت تغذیه موتورهای سنکرون با توانهای بسیار بالا [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • رضائی، امیرحسام اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رضائی، کامران ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری‌گرایی در چارچوب مدل EFQM [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • رضائی، ناصر طراحی ساختاری و شبیه‌سازی انتقال بسته‌های IP از طریق ATM به روش NHRP [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • رضائی، یوسف تشخیص پوشش مه و ابرهای کوتاه St با استفاده از تصاویر ماهواره MSG-1 [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • رضائی، یوسف ارائه روشی سریع برای حذف اثر هوآویزها از تصاویر ماهواره‌ای MODIS [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • رضائیان، ایرج بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • رضائیان، ایرج فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • رضائیان، ایرج استفاده از طیف سنجی قوسی برای تعیین مقادیر جزئی فلزات موجود در نمونه هائی از نفت خام ایران [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • رضائیان، دکتر ایرج بررسی اهمیت ، کاربرد و تولید صنعتی مونومر استایرین [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • رضوی، نیلوفر معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • رفسنجانی، علیرضا طالبی زاده اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رفسنجانی، علیرضا طالبی زاده بررسی سرعت واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک از طریق منحنی انجماد [دوره 56، شماره 0، 1374]
 • رفیعی، عزت الله مخاطب مسائل مربوط به آلودگی هوا و آب و مبارزه با صدا [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • رفیعی، عزت الله مخاطب آزمایش روی مدل های کوچک بمنظور حل مشکل ساختمان صحیح توربینهای صنعتی [دوره 1، شماره 0، 1343]
 • رفیعی، عزت اله مخاطب مدیریت صنعتی [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • رفیعیان، مهدی پایداری سیستم های الکتریکی [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • رفعتی، رلنیت منطق دینامیکی هدایت شده با دیتا [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • رفعتی، محمد علی متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • رمیری، امیر منصور تعیین توزیع درجه حرارت در عایق کابلهای سه فازی در حین عبور جریان اتصال کوتاه (قسمت دوم) [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • رمضانی، رضا بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رمضانی، علی بررسی رفتار فشاری آلومینیوم و برنج در فرآیند فشار سرد تک محوری [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • رمضانی، مریم تعیین بهترین وضعیت نصب سکسیونرها در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • رنانی، مهدی دهقانی استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • رنجبر، محمد بررسی لیچینگ اسیدی نیکل از ضایعات کاتالیستی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • رنگرزی، رنگ پساب واحد بررسی اثر منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده ها د ر حذف رنگ پساب [دوره 48، شماره 0، 1366]
 • رنگین‌کمان، علی کنترل مسیر خودکار میکرو زیردریایی 3 درجه آزادی با الهام از حرکت کوسه‌ماهی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 555-565]
 • رهبر، فرامرز اضافه ولتاژ درترانسفورماتور سه فاز ناشی از وضعیت قرار گرفتن سرهای سیم پیچها [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • رهبر، محمد رضا رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • رهگذر، دکتر نصرت الله اندازه گیری فواصل رتیکولرها و کروماتوگرافی سیتراکونات گاماکاربوکسی هیدرازید پیریدنیوم [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • رهگذر، نصرت الله تاثیر نوع وغلظت الکترولیتها بر روی فلو کولاسیون و پایداری فیزیکی سوسپانسیونهای سولفادیازین –سولفامرازین [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • روحانی، حسین مدلسازی حرارتی و بهبود انتقال حرارت در موتورهای SR [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • روستاآزاد، رضا تاثیر شرایط عملیاتی بر استخراج پنی سیلین به روش امولسیون غشاء مایع [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • روستاآزاد، رضا بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • روشن، شاهین مهدی نژاد تعمیم استراتژی محدودیت – حرکت برای جابجا کردن یک جسم در جهت قائم توسط چهار ربات [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • روشنی، مازیار شفائی بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • رئیس زاده، رامین اصلاح سیستم راهگاهی طبیعی- فشاری برای ریخته گری قطعات آلومینیمی [دوره 43، شماره 2، 1388]

ز

 • زادگان، اصغر بدیع مطالعه و بررسی روشهای کمپلکسومتری مخلوط MG+++ca++ در دولومیت و کلسیت و تجدید در روشهای انجام شده [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • زادگان، رحمان صمد کاربرد حسابگر عددی (کامپیوتر) در حفاری [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • زادگان، فرهاد صمد تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زادمرد، حسین مطالعه و بررسی روشهای کمپلکسومتری مخلوط MG+++ca++ در دولومیت و کلسیت و تجدید در روشهای انجام شده [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • زاده، ابراهیم شریف کاربرد کامپیوتر در طرح و محاسبه خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • زاده، احمد کوچک طراحی یک مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی برای شناسایی و تجزیه و تحلیل الگوهای غیرطبیعی در نمودارهای کنترل فرآیند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • زاده، احمد محمد کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • زاده، آرش کریم بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با درنظر گرفتن قید قابلیت اطمینان و رابطه دبی – فشار در گره ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • زاده، اصغر صدیق بررسی عملکرد جذب گاز دی اکسید گوگرد در یک برج جذب سینی‌دار بدون ناودان با محلول قلیایی کربنات سدیم [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • زاده، تقی هادی تهیه آبهای صنعتی به منظور جلوگیری از اثر خورندگی آب [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • زاده، جمشید آقا طراحی مخزن های تحت فشار با استفاده از معیار چقرمگی شکست و ساخت آنها [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • زاده، حامد امام جمعه بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • زاده، حسن تقی حذف هارمونیک های انتخابی مراتب بالا در مبدل های چندسطحی با استفاده از الگوریتم مهاجرت پرندگان [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • زاده، حسین عبدی اثر میزان تالک بر استحکام و احیا پذیری کلوخه های تولیدی ذوب آهن اصفهان [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • زاده، حسین کاشانی شبیه سازی اجزای محدود و مطالعه تجربی تولید سه راهی آلومینیومی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • زاده، حسین مناف شبیه سازی نشست کک در مبدل خط انتقال واحد اولفین با مکانیزم چگالش فیزیکی [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • زاده، حکمت رضوی فراوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرو متالوژی : بررسی سینتیک انحلال غیر اکسایشی در محلول های اسیدی [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • زاده، حمید رفیع الاستیسیته جامدات خطی یک اتمی [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • زاده، حمید رفیع مهندسی هسته ای چیست و مهندس هسته ای کیست ؟ [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • زاده، حمید رفیع ایران به نیروگاه هسته ای احتیاج دارد ولی ... [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • زاده، حمید رفیع کدام یک از نیروگاههای هسته ای را انتخاب کنیم [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • زاده، حمید سلطان تعیین محل هیپوکمپوس در تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از یک سیستم خبره [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • زاده، حمید سلطانیان کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • زاده، دکتر حکمت رضوی شناسایی و بررسی ساختار عناصر و ترکیبات در لجن الکترولیز BICC [دوره 50، شماره 0، 1369]
 • زاده، دکتر عباس نجفی اثر آلومینیوم بر فرآیند بازیابی دینامیکی فولادهای حاوی مس و منگنز [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • زاده، دکتر یوسف حسن بررسی انتشار امواج ناشی از شکست سد [دوره 51، شماره 0، 1370]
 • زاده، رضا برادران کاظم زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • زاده، زهره عابدین اندازه گیری و مطالعه تغییرات رادیواکتیویته و استرنسیم 90 آب و اندازه گیری رادیواکتیویته هوا [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • زاده، زهره عابدین بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • زاده، ژاله قاسم تاثیر تغییرات خواص فیزیکی سیالات بر سطح شبکه مبدلهای حرارتی [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • زاده، سیامک سراج پیش بینی میدان سرعت و توزیع کرنش در منطقه تغییر شکل فرایند نورد داغ ورق [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • زاده، سید فرهاد افتخار بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • زاده، سعید حسن بررسی پدیده جرقه زنی چند باره کلیدهای خلاء و اثرات آن بر سایر عناصر شبکه [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • زاده، سهیلا شکراله مطالعه و تحقیق بر ضریب انتقال جرم درون قطره در سیستمهای استخراج مایع – مایع (سیستم تولوئن – اسیداستیک – آب و بوتانل – اسید استیک – آب) [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • زاده، شاپور پرچی مطالعه , تعیین و مدل ریاضی جهت ضریب انتقال حرارت در مخازن اختلاط کامل با هوا [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • زاده، صادق واعظ روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • زاده، صادق واعظ کنترل ظرفیت خازن در موتور القایی تکفاز بدون استفاده از حسگر سرعت [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • زاده، صادق واعظ کنترل خازن متغیر در موتور القایی تکفاز به منظور تامین گشتاور زیاد با ضربان کم [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • زاده، عباس قلندر اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زاده، عبدالرحیم هوشمند پی گردی افیولیت ها در ژرف دریای فیلیپین (قسمت اول) [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • زاده، علی اصغر صدیق تعیین توزیع اندازه ذرات دوده از اگزوز موتورهای دیزلی و طراحی وارزیابی یک فیلتر الکترواستاتیک برای حذف اینگونه ذرات از جریان اگزوز [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • زاده، علی بابائی روابط جدید زمان چرخه بهینه برای تقاطع‌های پیش‌زمان‌بندی شده مستقل با تغییر رابطه وبستر براساس روش HCM 2000 [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • زاده، غلامرضا داداش بررسی اثر تزویج متقابل بر مشخصات تشعشعی یک آرایه آنتن مسطح محدود شامل پچ های مستطیلی [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • زاده، غلامرضا لنگری بررسی عمل کرد شبکه‏های تخلیه آسیای نیمه‏خودشکن مجتمع مس‏سرچشمه [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • زاده، فتح اله محمود بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • زاده، کریم عباس تشخیص انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • زاده، کریم عباس مدلسازی و شبیه سازی انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • زاده، لیلا خزائی بررسی تجربی اثر سدیم کلراید بر روی پایداری کفهای گاز- مایع [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • زاده، میثم یوسف بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • زاده، محمد حسین صراف تحلیل آماری و مدل سازی فاز اسپورزایی در فرآیند تخمیر باکتری باسیلوس تورنژنسیس جهت تحلیل تأثیر اکسیژن و زمان کشت بر فعالیت حشره زدایی آن [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • زاده، محمد رضا جلیلی قاضی کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زاده، محمد شکرچی مطالعه عوامل مؤثر بر مقدار کلر بحرانی یک سازه بتنی قدیمی آسیب دیده در جزیره کیش [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • زاده، محمد شکرچی بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • زاده، محمد قوام بررسی خواص شاخه های گذرنده از بینهایت سیستم های فیدبک مثبت در مکان هندسی ریشه ها [دوره 58، شماره 0، 1375]
 • زاده، محمود فکور فراوری کنسانتره سولفید سرب معدن کوشک یزد به روش هیدرو متالوژی : بررسی سینتیک انحلال غیر اکسایشی در محلول های اسیدی [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • زاده، مرتضی مومن منشاء کانسارهای سرب و روی لایه ای شکل (1) [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • زاده، معصومه ولی مطالعه تاثیر گرما ی مایکروویو در فرآیند رنگرزی منسوج پلی استری [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • زاده، منصور هادی مدلسازی و فهرست بندی در FMS با استفاده از شبکه های پتری و الگوریتم های ژنتیکی [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • زاده، مهدی مسیب تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس و دریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات GPS و اطلاعات تایدگیج ها [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • زاده، مهندس محمدعلی کاظم فلوتاسیون تفریقی سنگهای معدنی سرب و روی گروه بندی آزمایشی سنگهای معدنی و روش فلوتاسیون آنها [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • زاده، مهندس محمد قوام شاخه های گذرنده از بی نهایت در مکان هندسی ریشه ها [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • زاده، ناصر رجب بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • زاده، نظام الدین رضوی بررسی آلیاژهای نقره –ژرمنیوم به وسیله دیفراکسیون اشعه X [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • زاده، هادی اسمعیل پیاده سازی آزمایشگاهی سیستم کنترل هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی مغز Brain Emotional Learning [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • زاده، یوسف ارباب ساختمان کاتالیزورهای اسید مورد استفاده در صنعت پالایش نفت [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • زاده، یوسف ارباب تهیه نیتریلهای زنجیری طویل از ایدروکربورهای نفتی [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • زاده، یوسف ارباب کاربرد نیمه هادیها در واکنش های کاتالیستی نامتجانس [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • زاده، یوسف ارباب ساختمان نیمه هادیها و جذب شیمیائی روی آنها [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • زارع، احسان ارزیابی، برنامه ریزی و توسعه آموزش مهندسی معیارهای شایستگی مهندسان [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • زارع، آرمان تولید پودر کامپوزیتی آلومینیم 2024-گرافیت با روش از هم گسیختگی مذاب به کمک فاز جامد [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • زارع، حمیدرضا رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • زارع، دکتر کریم مطالعات سینیتیکی درباره سرعت تجزیه کمپلسکهای وانادیوم (V) مولیبدن (VI) و تنگستن (VI) توسط یونهای هیدروکسیل [دوره 49، شماره 0، 1368]
 • زارع، محمد استفاده از ماه مصنوعی در مخابرات رادیوئی [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • زارع، مهدی پهنه‌بندی خطرات ژئوتکنیکی لرزه‌ای در نوار ساحلی دریای خزر [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • زارع، مهدی به‌کارگیری رهیافت نیومارک برای تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک زمین‌لرزه در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه) [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • زارعی، عبدالرسول ارائه روشی هوشمند جهت کاهش حجم سیگنالینگ در سیستمهای موبایل و شبیه سازی آن [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • زارع بیدکی، آرمان بررسی رفتار عملیات حرارتی و خواص مکانیکی کامپوزیت های /Gr2024Al تولید شده با روش متالورژی پودردرجا [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • زاهدی، چنگیز تاثیر مشخصات فیزیکی هیدروکربورهای حلقوی آرماتیک و هیدرو آرماتیک بر روی توزیع اندازه های حباب د ریک رآکتور گاز و مایع [دوره 33، شماره 0، 1354]
 • زاهدی، سیدمحمد رضا بررسی تئوریک و مطالعه شبیه سازی پدیده رسوب آسفالتین در محیط متخلخل در پروسه تزریق حلال [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • زاهدی، مرتضی محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • زبردست، مهرشاد بررسی اثر سرعت ورود مذاب به محفظه قالب بر سلامت و خواص مکانیکی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • زراتی، امیررضا کاربرد مدل‌سازی عددی سه‌بعدی در شبیه‌سازی پدیده‌های پیچیده مهندسی رودخانه [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • زراتی، امیر رضا کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زراتی، امیر رضا کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل [دوره 35، شماره 1، 1380]
 • زرگرآزاد، سعید تحلیل شکل‌دهی انفجاری و بدونِ قالب ورق‌های مدورِ دولایه با استفاده از اصل پایستاری انرژی [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • زرینچه، نیما طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • زرین¬قلم¬مقدم، عبدالصمد نفوذ گازها از غشاء سیلیکا نانو‌پروس تهیه شده به روش سل- ژل با قالب و بدون قالب [دوره 42، شماره 2، 1387]
 • زعفرانی، حمید شبیه‌سازی حرکات ثبت شده در زلزله دیماه1382 بم، به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کَمّی نقش چشمه لرزه‌زا در شکل‌گیری توزیع خرابی مشاهده شده [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • زلفخانی، حبیب ا... تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • زلفخانی، حبیب اله تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • زمانی، طاهر تحلیل فرآیند آهنگری به کمک روش حد بالای اجزائی (UBET) [دوره 37، شماره 3، 1382]
 • زمانی، محمدعلی عسکری حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • زمانی، محمدعلی عسکری ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • زمانی، ناتاشا تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • زمردیان، مهدی عملیات مغناطیس سنجی کانسار تیتانیوم- فسفات قره آغاج ارومیه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • زینالی، یوسف ساخت و بررسی عمل کرد سنسور اکسیژن و بهبود آن با استفاده از نیمه هادی اکسید فلزات تیتانیوم و سزیم و قلع به عنوان مرجع‌های جامد [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • زند، کوروش کریمی پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • زند، کوروش کریمی کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • زندی، امیر پیمان مفهوم ایمنی در مهندسی [دوره 50، شماره 0، 1369]
 • زندی، فرامک گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • زندیه، مصطفی مدل های عمومی برای مسائل توالی جریان کارگاهی ترکیبی با زمان های آماده سازی وابسته به توالی [دوره 39، شماره 4، 1384]
 • زهرائی، سیدمهدی رفتار و محدودة کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار [دوره 40، شماره 5، 1385]
 • زهرائی، سیدمهدی اندرکنش دینامیکی مخازن آب بام ساختمانها در زلزله (یادداشت فنی) [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • زهرائی، سید مهدی بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • زهرائی، سید مهدی استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر در مقاوم سازی لرزه ای قابهای خرجینی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • زوج، محمدجواد ولدان انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [دوره 42، شماره 3، 1387]

س

 • سیادت، سید محمدرضا تعیین محل هیپوکمپوس در تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از یک سیستم خبره [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سیار، افسر قابلیت سوخت نرمه و خرده کوک های کارخانه ذوب آهن اصفهان [دوره 45، شماره 0، 1362]
 • سیار، افسر روشهای الکتروشیمیائی حفاظت فلزات [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • سیار، افسر روش منطقه مذاب یا ذوب منطقه ای در تلخیص فلزات [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • سیار، دکتر افسر اثر اریانتاسیون بلور بر روی سختی زیر کونیوم [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • سارانی، اسماعیل مدل‌سازی و شبیه سازی خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی با استفاده از روش مدار معادل مغناطیسی [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 669-679]
 • سیارپور، مرتضی نقش پارامتر شیب دامنه در بروز خطا در پهنه بندی خطر زمین لغزش [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • ساعتی، وحید تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • ساغند، مهدی پور قاسمی مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • سالاری، محمد رضا درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • سالیانی، مهدی ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • سامانی، حسین مدل ریاضی دو بعدی جریان غیر ماندگار با استفاده از شبکه متقارن جهت بررسی هیدرولیک دریاها و دریاچه ها [دوره 54، شماره 0، 1365]
 • سامانی، حسین محمد ولی ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • سامانی، حسین محمد ولی مدل ریاضی دو بعدی ناماندگاری آبهای زیر زمینی در محیط ناهمگن و نا ایزوتروپ با استفاده از روش تفاضلهای محدود در حجم کنترل [دوره 52، شماره 0، 1371]
 • سامانی، عباس محمد ولی الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تاثیر گذاری سازه ای [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • سائلی، محمدعلی اثر شرایط عملیاتی ( دو رهمزن،دبی حجمی فاز سبک،دبی حجمی فاز سنگین و ماندگی) بر روی راندمان و ضرایب کلی حجمی انتقال جرم در استخراج کننده میکسر- ستلر [دوره 34، شماره 4، 1379]
 • سائلی، محمد علی بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • سبحان، سیّد محمّد سعید معرفی ستون جدار نازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج‌دار و بررسی رفتار لرزه‌ای آن [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • سبحانی، ابراهیم امین آمفیبل ها و پیروکسن ها جزیره هرمز [دوره 33، شماره 0، 1354]
 • سبحانی، جعفر مطالعه رفتاری و طبقه بندی اتصالات بتن آرمه در بار نهایی [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • سبزواری، امید طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سبط، محمد حسن تعیین ضریب عملکرد پروژه در مدیریت ارزش کسب شده با استفاده از مدیریت ریسک به منظور تخمین نتایج پایانی کار پیمانکاران [دوره 41، شماره 8، 1386]
 • سپاسی، مهندس میر عبدالمهدی میر کاربرد خاک بنتونیت سمنان د رحذف دترجنت از آبهای آلوده زیرزمینی تهران [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • سپهر، سهیل فروزان تحلیل دینامیکی تر ک خوردگی میان لایه‌ای در پوسته های کامپوزیت [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • سپهری، محمدمهدی مدل سازی زمان بندی خدمه در راه آهن و حل ابتکاری با الگو سازی محدودیت ها [دوره 35، شماره 4، 1380]
 • سپهری، محمدمهدی برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سپهری، محمد مهدی حل برنامه ریزی دو سطحی با الگوریتم جستجوی ممنوع [دوره 35، شماره 2، 1380]
 • سپهری، محمد مهدی برنامه ریزی حرکت قطارها در خطوط یک جمله [دوره 33، شماره 2، 1378]
 • سپهری، محمد مهدی حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سحابی، فریدون مختصری راجع بزمین شناسی منطقه ایرانی حوضه زاگرس [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • سیدی، دکتر سید علی نقش حلال در شیمی آلی [دوره 34، شماره 0، 1355]
 • سیدی، دکتر علی نقش حلال در شیمی آلی [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • سیدی، هیرش ارائه الگوریتم حذف بار وفقی جهت حفاظت سیستم قدرت در مقابل حوادث ترکیبی منجر به خاموشی سراسری [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • سیدابراهیمی، سیدعلی سنتز پودر مغناطیسی BaFe12O19 به روش SHS با نسبت مولی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • سیداصفهانی، میرمهدی تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • سیدامامی، کاظم بلوغ حرارتی، کیفیت و نوع ماده آلی در رسوبات شیلی سازند [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • سیدباقری، سیدعلی ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • سرابی، الیده حالات پاسیو بودن در فلزات [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • سرابی، الیده اصول تیتراسیون با استفاده از نقطه انتهایی صفر [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • سرابی، دکتر آ . نکاتی درباره ماکزیمم های پلاروگرافی [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • سرابی، فریدون آنورتوزیت ها anorthosites و مسائل مربوط به آنها [دوره 19، شماره 0، 1350]
 • سرابی، فریدون مطالعه و بررسی ذخیره معدن گچ مسگر آباد [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • سرابی، فریدون منشاء گرانیت های [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • سرابی، فریدون منشاء گرانیت ها (2) [دوره 10، شماره 0، 1347]
 • سرابی، فریدون ساختمان داخلی زمین [دوره 1، شماره 0، 1343]
 • سرابی، مهندس فریدون تحول های بی گاز شدن گوشته زمین و طریقه های تشکیل پوسته زمین [دوره 2، شماره 0، 1344]
 • سراجیان، محمدرضا بررسی توانایی سازمان دهی ادراکی در استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • سراجیان، محمدرضا انجام یک مرحله پیش پردازش قبل از مرحله استخراج ویژگی در طبقه بندی داده های تصاویر ابر طیفی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • سراجیان، محمدرضا تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سرپولکی، حسین بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • سرپولکی، حسین پوشش‌دهی اسپینل آلومینات منیزیم بر سطح گرافیت به روش سل- ژل سیترات به منظور بهبود مقاومت به اکسیداسیون و ترشوندگی گرافیت توسط آب [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • سرپولکی، محمد تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • سیرجانی، مرجان معنای عملیاتی برای یک زبان مبتنی براکتور [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • سیرجانی، مهدی مطالعات ساختاری- اقتصادی طرح ارتقای سیستم انتقال 63 کیلوولت دو مداره سراوان – سوران به سطح 230 کیلوولت [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 597-609]
 • سریزدی، محمود خداداد تخمین همزمان ضریب انتقال حرارت جابجایی و دمای گازهای داخل یک نازل موشک با استفاده از روش هدایت حرارتی معکوس [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • سرشت، سعید پاک مدلسازی و مشابه عددی فرآیند PSA جهت جداسازی نیتروژن از هوا [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سرشت، محمد سعادت جانمایی دوربین در طراحی شبکه‌های فتوگرامتری صنعتی با استفاده از بهینه‌سازی تکاملی چندگانه [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • سرشت، محمد سعادت بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی [دوره 42، شماره 3، 1387]
 • سروی، امیر تعیین هم زمان تنش سیلان و فاکتور اصطکاک آلومینیوم 7075 به کمک روش تحلیل معکوس [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • سروش، علیرضا استفاده ‎از خوشه‎بندی‌های پیاپی نقشه خودسازمانده برای بهبود پیش‌بینی پیک ‎بار الکتریکی روزانه مبتنی بر شبکه‌های عصبی پیشخوراند [دوره 41، شماره 10، 1386]
 • سروشیان، آرام ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای [دوره 37، شماره 2، 1382]
 • سعادتپور، محمد مهدی روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • سعادت سرشت، محمد طراحی و بازشناسی خودکار تارگت‌های کددار در فتوگرامتری بردکوتاه [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سعیدی، بهناز بررسی رفتار اکسیداسیون دمای بالای پوششهای سد حرارتی دولایه و مرکب (FGM) حاصل از تغییر تدریجی ترکیب شیمیایی لایه های فلز/سرامیک [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • سعیدی، سارا بکارگیری نظریه تلفیق اطلاعات در کشف اتوماتیک تغییرات مکانی ساختمان‌ها [دوره 40، شماره 2، 1385]
 • سعیدی، سارا طراحی و پیاده‌سازی یک روش نوین در زمین‌مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • سعدی مسگری، محمد مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سعدی مسگری، محمد طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سعدی مسگری، محمد توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • سیف، محمدسعید محاسبه مقاومت کاتامارانهای تندرو و ارزیابی تاثیر فرم بدنه بر عملکرد آنها [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سیفی، حسین طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • سلاجقه، عیس کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله [دوره 39، شماره 3، 1384]
 • سلطانی، دکتر ناصر تحلیل انواع ترکها و ارائه لایه چینی مناسب در مواد مرکب با استفاده از روش انتگرال J [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • سلطانی، دکتر ناصر گسترش مبانی ریاضی روش تجربی کاستیک (سایه نگاری ) در گوشه های مقعر [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • سلطانی، محمدرضا بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • سلطانی، محمدرضا اثر مکش بر توزیع فشار یک نیم مدل [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • سلطانی، محمدرضا شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • سلطانی، ناصر تخمین نظری منحنی R در فلزات بر اساس آزمایشات ساده مکانیکی و مقایسه نتایج حاصل با داده های آزمایشگاهی [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • سلطانی، ناصر تعیین ضریب شدت تنش در شیارها با استفاده از روش تجربی سایه نگاری(کاستیک) [دوره 31، شماره 1، 1377]
 • سلطانی، ناصر تحلیل ترکهای مورب وکنگره ای شکل تحت شرایط حالت ترکیبی II&I در صفحات محدود غیرمتجانس با استفاده از روش انتگرال J [دوره 33، شماره 1، 1378]
 • سلطانی، ناصر حل معادلات وابسته ترموالاستیسیته دینامیکی در استوانه جدار نازک تحت اثر شوکهای فشار، برش و درجه حرارت با استفاده از روش اجزاء محدود [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • سلطانی، ناصر اثرات پرده ای مقاومتی در مقاومت خمشی و پیچشی سازه پرس [دوره 58، شماره 0، 1375]
 • سلطانیان، حمید اثر حرارت و آلاینده های(Mg++ , Ca++) روی گل پلیمری PHPA,XC در شرایط واقعی چاه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • سلطانیانزاده، حمید طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • سلطانکوهی، علی رضا ارزیابی حسّاسیّت موج‌شکن‌های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدرولیکی و ژئوتکنیکی [دوره 42، شماره 6، 1387]
 • سلطانکوهی، علیرضا طراحی بهینه‌ موج‌شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیرخطی [دوره 42، شماره 4، 1387]
 • سلطانیه، محمد مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری [دوره 42، شماره 8، 1387]
 • سلیمانی، تورج امیر مناسبترین نوع سقف و سیستم ساختمانی برای آپارتمان نمونه [دوره 21، شماره 0، 1350]
 • سلیمانیپور، مجید محاسبه ظرفیت شبکه عصبی هاپفیلد و ارائه روش عملی افزایش حجم حافظه [دوره 53، شماره 0، 1372]
 • سماک، امیر ریز ماشینکاری PET با استفاده از لایه برداری شیمیایی در حضور [دوره 41، شماره 7، 1386]
 • سماوی، شادرخ ارائه یک الگوریتم جدید همگرایی برای محاسبه سخت افزاری جذر اعداد [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • سماواتی، فرزاد چراغپور همکاری رباتها در جابجایی جسم نامعین توسط کنترلر امپدانس چندگانه [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • سیمچی، مهندس عبدالرضا شبیه سازی ذوب و تصفیه مستقیم فولاد [دوره 56، شماره 0، 1374]
 • سمیعی، عبدالله حذف سیانید از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا ی موته با استفاده از [دوره 40، شماره 3، 1385]
 • سمندری، بهروز بررسی کارآیی روش آنالیز شدت تغییر شکل در تخمین مقدار تنش برجا [دوره 42، شماره 5، 1387]
 • سینی، ایرج یا خصوصیات کلی زمین شناسی " البرز در ناحیه تهران " [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • سناجیان، رضا کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • سندیانی، شهرام شیخ بررسی آزمایشگاهی خصوصیات فیزیکی قیرهای خالص ایران وتطابق آنها با طبقه بندی SHRP [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • سنگتراش، فرهاد اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • سهی، محمود حیدرزاده بررسی و مقایسه خواص سایشی پوششهای کرمی تهیه شده به روش آبکاری مستقیم و پالسی [دوره 34، شماره 3، 1379]
 • سهرابی، دکتر مرتضی بررسی روشهای کوتاه حل مسایل تقطیر مخلوطهای چندگانه [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • سهرابی، مرتضی روشهای صنعتی استخراج فلزات باحلال [دوره 33، شماره 0، 1354]
 • سهرابی، مرتضی اختلاط محوری در رآکتورهای گاز – مایع [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • سهرابی، مرتضی حدود کاربرد معادلات حالت گازهای حقیقی [دوره 35، شماره 0، 1355]
 • سهرابی، مرتضی یادداشتی درباره حالت پایدار راکتورهای G.F.S.T.R [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • سهرابی، مرتضی مطالعه کمی برخی از پدیده های موجود در راکتورهای بستر ثابت [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • سهرابی، مرتضی کلیاتی درباره پدیده های انتقال جرم همراه با واکنشهای شیمیایی [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • سهرابی، مرتضی حل عمومی مسئله جداسازی در سیستمهای چند واحدی با جریانهای معکوس [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • سهرابی، مرتضی دینامیک فرایندهای استخراج با حلال [دوره 28، شماره 0، 1353]
 • سهرابی، مرتضی اختلاط محوری در دستگاه های مجاور کننده مایع-مایع [دوره 31، شماره 0، 1354]
 • سوری، علیرضا بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]

ش

 • شاد، روزبه مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • شاد، روزبه طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • شادآرام، عبد الله کاربرد کامپیوتر در طرح و محاسبه خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی [دوره 39، شماره 0، 1357]
 • شادمان، ارسلان نمونه ای از کاربردقضایای تقارب ( حساب جامعه ) در تعیین حد شعاعی توابع [دوره 22، شماره 0، 1351]
 • شاکری، شکیب کاربرد شبیه سازی کامپیوتری در یک واحد مونتاژ الکتروموتورهای سنگین [دوره 34، شماره 2، 1379]
 • شاکری، محسن ارتعاشات با دامنه زیاد صفحات اورتوتروپیک با پایه الاستیک حلقه ی شکل [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • شاهی، جلیل بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • شاهی، حسین شناسایی سیستم و طراحی کنترل بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کنترل ارتعاشات یک بال هوشمند [دوره 42، شماره 1، 1387]
 • شاهی، دکتر محمد حسن پنجه اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور رفع گلوگاه با در نظر گرفتن محدودیت های افت فشار 1-هدف گذاری [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • شاهی، محمدحسن پنجه استفاده از روشهای تجزیه کلی و جزئی در یکپارچه سازی شبکه مبدل های حرارتی مختلط با در نظر گرفتن عوامل اقتصادی [دوره 39، شماره 2، 1384]
 • شاهی، محمدحسن پنجه طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • شاهی، محمدحسن پنجه بهینه سازی افت فشار در طراحی اصلاحی شبکه مبدلهای حرارتی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • شاهی، محمد حسن پنجه اصلاح شبکه مبدل های حرارتی با توجه به محدودیتهای ساختاری و هیدرودینامیکی موجود : روش جدید هدفگذاری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • شاهی، محمد حسن پنجه تاثیر تغییرات خواص فیزیکی سیالات بر سطح شبکه مبدلهای حرارتی [دوره 30، شماره 2، 1376]
 • شاهی، محمد حسن پنجه اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور رفع گلوگاه با در نظر گرفتن محدودیت های افت فشار 2 – طراحی [دوره 58، شماره 0، 1375]
 • شاهیان، دکتر رضا خسرو علل حرکت و مکانیسم لغزشی کوهها در کیلومتر 130 شاهراه تبریز –تهران [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • شاهیری، محمد بررسی رسوبات فازی در آلیاژ AL-30% ZN توسط میکروسکپ الکترونی (T.E.M) [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • شاهسوند، اکبر استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذبهای ناهمگن [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • شاه محمدی، حمید بهره گیری و توسعه تکنولوژی حقیقت مجازی و نرم افزارهای شبیه ساز در افزایش کمی و کیفی آموزش مهندسی [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • شاهمیرانی، محمدرضا امیری بررسی ضرایب بار و مقاومت جهت طراحی سازه های بتن آرمه بر مبنای شرایط کارگاهی در ایران [دوره 35، شماره 3، 1380]
 • شاهوردی، احمدرضا حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • شاهوردی، احمدرضا بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • شاهوردی، احمدرضا فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی [دوره 33، شماره 4، 1378]
 • شاهوردی، احمدرضا ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • شاهوردی، احمدرضا فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی [دوره 41، شماره 5، 1386]
 • شاهوردی، حمیدرضا تعیین تراوایی مخازن کربناته با استفاده از نمودارهای کاهش دبی [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • شبری، اکبر رئیسی پیوند فلزی نظریه باندهای انرژی ،نیمه رساناها [دوره 24، شماره 0، 1351]
 • شبستری، پرنا مکان یابی وفقی موبایل به روش آزمون باقی‌مانده [دوره 43، شماره 5، 1388، صفحه 659-667]
 • شبستری، سعید بررسی تاثیر ارتعاش، جوانه‌زایی و بهسازی بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم A380 [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • شجاعی، احسان اثر عملیات حرارتی آستمپر بر خواص کششی و سختی چدن‌های خاکستری آلومینیم‌دار [دوره 41، شماره 11، 1386]
 • شیخ، علی اصغر آل توسعه و پیاده‌سازی یک سیستم مدیریت پایگاه داده مکانی- زمانی [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • شیخی، حسین افیولیت های زاگروس و چگونگی تشکیل آنها [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • شیرازی، ابراهیم کاربرد " شمارگر"Computer در براورد ساختن با روش CPM [دوره 29، شماره 0، 1353]
 • شیرازی، ابراهیم پی سازی برای نصب ماشینهای ثابت [دوره 1، شماره 0، 1343]
 • شیرازی، محسن اکبرپور بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • شیرازی، مهدی بهینه سازی تقسیم بار در شبکه سیگنالینگ شماره 7 [دوره 42، شماره 7، 1387]
 • شیرازی، مهندس روش نوین برای انجام سریع براورد ساختمان [دوره 4، شماره 0، 1345]
 • شیرازی، هما کشاورزی بررسی تصفیه پذیری هوای آلوده صنعتی به تری‌اتیل‌آمین [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • شرافت، احمدرضا مقابله با حمله های از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • شرافت، احمد رضا طراحی سخت افزار سیستم رمزگذاری و رمزگشائی DES با استفاده از زبان شبیه ساز VHDL [دوره 34، شماره 1، 1379]
 • شرعیات، محمد مقایسه نتایج حل ترموالاستیک نیم‌فضا میان [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • شرعیات، محمد بررسی برخورد از جلوی یک خودروی سواری و آثار استفاده از سپر کامپوزیتی [دوره 43، شماره 4، 1388، صفحه 511-518]
 • شریعت، محمدعلی حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره‌های زمانی نرم [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • شریعت، محمود تصفیه پیشرفته یک فاضلاب صنعتی آغشته بمواد نفتی [دوره 40، شماره 0، 1358]
 • شریعتی، محمود یک رابطه جدید برای تحلیل و ارزیابی بار کلوژر ترک خستگی : مطالعه تحلیلی و تجربی [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • شریعتی، محمود کمانش پوسته‌های استوانه‌ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری [دوره 43، شماره 1، 1388]
 • شریف، محمدعلی بررسی تاثیر مقدار کاربید سیلیسیم بر رفتار خوردگی [دوره 41، شماره 1، 1386]
 • شریفی، علی توسعه یک الگوریتم مکانی ریزدانه جهت ارزیابی میزان دسترسی به خدمات شهری [دوره 43، شماره 4، 1388]
 • شریفی، مهدی حل دقیق معادلا لایه مرزی برای یک سیال ویسکوالاستیک از نوع مرتبه دوم در جریان بالای یک صفحه ساکن [دوره 37، شماره 1، 1382]
 • شریفی، مهندس علی اصغر متد کمترین مربعات با استفاده از جبر ماتریس ها حالت (معادلات مشاهدات ) [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • شیروانی، تهیه فسفات تری کلسیک انیدر و مطالعه اثر یون منیزیم در تشکیل فازهای مختلف [دوره 9، شماره 0، 1346]
 • شعاعی، امید طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • شعاعی، امید طراحی یک مدولاتور سیگما- دلتا با دقت 18 بیت ، منبع تغذیه 3/3 ولت برای کاربردهای صوت دیجیتال [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • شعاعی، مهندس ایرج شبیه سازی ستونهای پر شده جهت جدا سازی محلولهای چند جزئی به روش جذب سطحی ، آنالیز مدل ریاضی و تحلیل عددی [دوره 55، شماره 0، 1374]
 • شعاعی، مهندس ایرج تعیین پارامترهای تعادلی و ضریب نفوذ موثر نرمال پارافین های سبک در فاز مایع ، در غربالهای مولکولی 5A [دوره 57، شماره 0، 1375]
 • شعبانی، علی همتی تحلیل عددی مقاومت پایه‌های سنگی با استفاده از پارامتر‌های تغییر یافته معیار هوک و براون [دوره 40، شماره 1، 1385]
 • شفایی، سید ضیاءالدین شبیه‌سازی مدار خردایش کارخانه فسفات اسفوردی توسط نرم‌افزار BMCS [دوره 43، شماره 3، 1388]
 • شفاهی، یوسف مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • شفاهی، یوسف استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار [دوره 41، شماره 2، 1386]
 • شفائی، توفیق سادات تهیه آلیاژی از چوب ممرز و پلی متیل متااکریلات [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • شفیعی، سید احمد محاسبه طراحی و ساختمان کوبنده ثابت حبوبات [دوره 50، شماره 0، 1369]
 • شفیعی، عین ا... کاربرد تحلیل ابعادی و مدل فیزیکی در بررسی عمق جریان چگال در محل فرو روی دریاچه ها [دوره 33، شماره 3، 1378]
 • شفیعی، کوروش تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیر نیوتنی در مخازن همزده با همزن توربینی زاویه‌دار [دوره 41، شماره 4، 1386]
 • شفیعی، محسن ثمره بررسی تاثیر سرعت تولید بر منحنیهای تراوائی نسبی در چاههای گاز میعانی مخازن ترکدار ایران [دوره 37، شماره 4، 1382]
 • شفیعی، مهندس پرویز تحلیلی از کاربرد تصفیه فیزیکی و شیمیایی در استفاده از فاضلاب تصفیه شده در ایران [دوره 36، شماره 0، 1355]
 • شکاری، امیر ارائه مدل علّی و معلولی با تمرکز بر محور مشتری‌گرایی در چارچوب مدل EFQM [دوره 40، شماره 4، 1385]
 • شکراللهی، بابک تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • شکرچی زاده، محمد آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار وحفظ محیط زیست [دوره 43، شماره 2، 1388]
 • شکریه، محمود مهرداد بررسی استحکام باقیمانده فشاری یک ساختار گلاس/اپوکسی تحت ضربه های کم سرعت [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • شکریه، محمود مهرداد شبیهسازی فرآیند سوراخکاری مرکزی برای تعیین تنشهای پسماند در صفحات فلزی [دوره 40، شماره 6، 1385]
 • شکریه، محمود مهرداد مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی [دوره 41، شماره 6، 1386]
 • شکوهی، دکتر شکوه کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه یافت آباد (جنوب غرب تهران ) [دوره 41، شماره 0، 1359]
 • شکوهی، علیرضا چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • شکوهمند، حسین مطالعه انتقال حرارت در آرایه ای از پره های متخلخل دو بعدی [دوره 39، شماره 1، 1384]
 • شکوهمند، حسین مطالعه اثر توزیع نابرابر جریان وخواص فیزیکی متغیر سیال بر انتقال حرارت در مبدل های حرارتی قاب و صفحه د