کلیدواژه‌ها = دمای انتقال شیشه ای Tg
فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS

دوره 39، شماره 2، تیر 1384

ایرج رضائیان؛ جمشید مددی؛ جواد ایوانی