کلیدواژه‌ها = تصاویر ماهواره‌ای حرارتی سطح آب
تحلیل حرکت جریانات دریائی در تصاویر حرارتی سطح آب دریا

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

مهدی حسنلو؛ محمدرضا سراجیان