کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
مسیریابی بهینه درون شهری در سیستم‌های اطلاعات مکانی

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

پرهام پهلوانی؛ محمودرضا دلاور؛ فرهاد صمدزادگان


مدل مسیریابی بهینه کریدور طرح مسیر راه و راه‌آهن درمناطق دشتی

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

محمود صفارزاده؛ هاشم مهرآذین؛ امین میرزابروجردیان


بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان

دوره 37، شماره 3، آذر 1382

رضا کاظمی؛ مسعود شریعت پناهی؛ حمید رضا حاجی اسماعیلی