کلیدواژه‌ها = تحلیل پایداری شیب
روش تلفیقی تحلیل برگشتی گسیختگی شیب‏ها، در توده‏سنگ‎های با درز‏های نزدیک‏ به ‏هم

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سودا دهخدا؛ حسین معماریان؛ ابوالفضل مهین راد؛ وحید علیزاده؛ مجتبی جهان اندیش


تحلیل پایداری شیبهای خاکی مهار شده با میخکوبی

دوره 39، شماره 3، شهریور 1384

نادر هاتف؛ میر جلال کمری