کلیدواژه‌ها = طراحی آزمایشها
تعداد مقالات: 2
2. بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

نازنین سادات قدسی پور؛ سید مجتبی صدر عاملی؛ محمدرضا امیدخواه