کلیدواژه‌ها = تئوری مجموعه‌های فازی
تعداد مقالات: 2
1. انتخاب تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای فازی

دوره 42، شماره 7، زمستان 1387

جعفر رزمی؛ محسن صادق عمل نیک؛ مهدی هاشمی


2. ارائه یک مدل تصمیم‌یار برای انتخاب فروشنده با استفاده از روش استدلال

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

مهدی غضنفری؛ سیدحسن قدسی پور؛ فرهاد فائز