کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل دینامیکی سد‌های بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش‌های لاگرانژی و اویلری

دوره 41، شماره 8، زمستان 1386

بهرام نوائی نیا؛ داود علی جمشیدی؛ جواد واثقی امیری


2. بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

سیدعلی علوی نسب؛ حمید محرمی؛ وحید جوهری مجد؛ منصور ضیائی فر؛ امیر خواجه پور


3. بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای ساختمانهای شهر قزوین

دوره 39، شماره 3، تابستان 1384

سید مهدی زهرائی؛ لیلی ارشاد


5. بررسی اثر پی ناشی از زلزله بر روی سازه های بلند نامنظم در ارتفاع

دوره 31، شماره 1، پاییز 1377

خسرو برگی؛ اسدا... نورزاد؛ قاسم طرزی